Zapraszamy na strony kina

XVI Ogólnopolski Konkurs Piosenki

 

ROZŚPIEWANE NUTKI  2018

 

 

 

Organizator:

 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,  59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7 

Tel.  76/8188621,  505 398 729 i 505 398 794

, www.moksir.chojnow.eu    e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

 

  Termin i miejsce imprezy:

 

21 kwietnia 2018 r. - godz. 10.00, Dom Kultury w Chojnowie, ul. St. Małachowskiego 7

 

Cel imprezy:

 • prezentacja i promocja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja śpiewu jako formy artystycznego wyrazu,
 • wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

Uczestnicy:

 

1.     W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści

2.     Wprowadza się trzy kategorie wiekowe:

 

A/ rocznik 2008 i młodsi

B/ roczniki: 2003-2007

C/ rocznik 2002 i starsi

 

Zasady uczestnictwa

1.     Wykonawca prezentuje dwa utwory dostosowane do swojego wieku, o dowolnej tematyce, o łącznym czasie do 10 minut ( tekst utworu w języku polskim).

2. Akompaniament lub podkład muzyczny (CD) uczestnicy przygotowują we własnym zakresie. Uwaga – nie obsługujemy mini disców!

3. W  przypadku akompaniamentu prosimy o wskazanie w karcie zgłoszenia instrumentu i kontaktu do akompaniatora.

4. Wszelkie koszty i ryzyka związane z udziałem w konkursie ponoszą w całości poszczególni uczestnicy.

5. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom uczestnictwa oraz kubek z logo tegorocznej imprezy, a zwycięzcy poszczególnych kategorii nagrody rzeczowe.                                                                                                                

   Warunkiem uczestnictwa jest wpłata w wysokości 30 zł od osoby na konto organizatora:

1.     Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

PKO BP SA Oddział 1 w Chojnowie

93 1020 3017 0000 2902 0381 1726

 

- z dopiskiem „Nutki" oraz imieniem i nazwiskiem solisty

 

UWAGA! Warunkiem dopuszczenia do występu jest dokonanie wpłaty do 10 kwietnia 2018 i okazanie organizatorowi dowodu wpłaty w dniu konkursu. Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy, jeśli do występu solisty nie dojdzie z przyczyn będących po stronie wpłacającego.

Osoby, które w dniu turnieju chcą otrzymać  notę obciążeniową za wpisowe prosimy o zaznaczenie tego w karcie zgłoszenia i wpisanie wszystkich danych niezbędnych do wystawienia dokumentu. Wpłata  musi być dokonana z konta osoby (instytucji), na którą będzie wystawiona nota. 

2.     Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:

 

                          - dobór repertuaru,

                          - wykonanie,

                         - ogólny wyraz artystyczny.

 

3. Karty zgłoszeń należy przesłać na adres organizatora (korespondencyjny lub e-mail) do 06 kwietnia 2018 r.

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występu solisty oraz późniejszą  nieodpłatną eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, internet, itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.

5. W związku z autorskim charakterem występów w toku konkursu, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników  praw i interesów innych podmiotów, a w szczególności praw własności intelektualnej.

6. UWAGA! W przypadku dużej ilości uczestników organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia prezentacji do jednego utworu.


   

KARTA ZGŁOSZENIA 2018

Bezwzględnie wymagane jest wypełnienie wszystkich pól

 

 1. Imię i nazwisko solisty :

 2. Numer tel.:

 3. Kategoria wiekowa (A, B, C)

 4. Wiek uczestnika

 5. Nazwa szkoły/placówki

 6. Dokładny adres szkoły/placówki:         e-mail:    

 7. Imię i nazwisko instruktora:      e-mail:       tel.:

 8. Tytuły utworów /jako pierwszy prosimy wpisać ten, który byłby wykonywany w przypadku ograniczenia liczby prezentowanych piosenek do jednej/

  a/          , autor tekstu:       autor muzyki:        czas trwania:

  b/          , autor tekstu:       autor muzyki:        czas trwania:

 9. Ważniejsze osiągnięcia:

   

   

   

   
  Proszę o wystawienie noty

  NAZWA:

  ADRES:

  NIP:

  Oświadczam, iż wiem, że  nota obciążeniowa zostanie wystawiona na właściciela konta, z którego dokonany zostanie przelew.

   

  Data:                                                                                                 Podpis:

WYBRZMIAŁY JUBILEUSZOWE NUTKI
Za nami XV, jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki ROZŚPIEWANE NUTKI. Rekordowa pod względem liczby uczestników, przyznanych nagród i wyróżnień oraz – czasu trwania. Z najliczniejszej – 52. osobowej grupy reprezentantów szkół podstawowych na scenie ostatecznie wystąpiło 50 młodych wokalistów. Naprawdę było kogo posłuchać i oklaskiwać. Zasłużenie! Przed niektórymi być może dłuższa droga na szczyt, za to inni już go osiągnęli. Rewia talentów, pasji, ciężkiej pracy nad opanowaniem trudnej przecież sztuki wokalnej i aktorskiej – tego byliśmy świadkami od godz. 9.00 w sali widowiskowej Domu Kultury. Mam wrażenie, że przynajmniej kilka z nazwisk, które zapowiadano na chojnowskiej scenie, już wkrótce będzie miało szansę liczyć się na estradach całej Polski. Rosną nam talenty i to cieszy! Ze zgłoszonej do konkursu 17. osobowej grupy gimnazjalnej ostatecznie zaprezentowało się 15. uczestników. Najmniej liczna okazała się grupa najstarsza – w sumie zaprezentowało się pięciu wykonawców. Tu także warto było uważnie słuchać – zdolnej muzycznie młodzieży pojawiło się w Chojnowie mnóstwo. Jurorzy – Magdalena Marchewka (przewodnicząca) oraz Kamil Lis i Wojciech Kyc – stanęli więc przed niezmiernie trudnym zadaniem wyłonienia najlepszych z najlepszych. Ostatecznie zadecydowali tak: Szkoły podstawowe – I miejsce ex aequo – Emilia Nowak i Karina Skwarczyńska. Równorzędne II miejsca – Zuzanna Lemantowicz i Alena Tomaszewska. Takie same dwa równorzędne miejsca III – Laura Bień i Martyna Czernik. A do tego wyróżnienia – Anna Sobkowicz, Julia Węgłowska, Michał Łysy, Lena Szymańska, Aleksandra Kociemba, Martyna Kuzniak, Oliwia Stefanowska, Jagoda Rataj.Swoje nagrody wręczyła radna Krystyna Czapska. Powędrowały one do Małgorzaty Pyrz, Salmy Rabeei i Piotra Sucheckiego. Swoją nagrodę w imieniu fundacji polsko-niemieckiej wręczył też Wojciech Kyc. Przypadła Otylii Pachli. A jeszcze można było wskazać piosenki i wykonawców godnych uznania… Wśród gimnazjalistów jurorzy postanowili nie przyznawać I miejsca. II miejsce przyznano Zuzannie Krupie, równorzędne III miejsca – Agnieszce Kochanek i Angelice Maszczak. Wyróżnieniem uhonorowano Natalię Sigłową, Julię Marciniszyn i Maję Kowalską. Nagroda radnej Krystyny Czapskiej powędrowała do Natalii Sigłowej, nagrodę fundacji polsko-niemieckiej wręczył Dominice Pawłowskiej Wojciech Kyc. Najstarsi uczestnicy zasłużyli, zdaniem jurorów, na miejsce II (Paulina Kurczab) i miejsce III (Eni Halilović). Nagroda radnej Krystyny Czapskiej powędrowała do Łukasza Zagrajka.


ROZŚPIEWANE NUTKI 2017

Kolejność występów – szkoły podstawowe – początek godz. 9.00

L.p.

Imię i nazwisko

Miejscowość

1.

Oliwia KUPIEC

Legnica

2.

Anna ROZTOCZYŃSKA

Chojnów

3.

Tomasz STAJNICKI

Legnica

4.

Anna SOBKOWICZ

Legnica

5.

Małgorzata PYRZ

Chojnów

6.

Matylda KARTKOWSKA

Legnica

7.

Emilia CZERWIŃSKA

Legnica

8.

Paulina KOWALCZUK

Legnica

9.

Julia WĘGŁOWSKA

Legnica

10.

Salma RABEEI

Chojnów

11.

Martyna CZAJKA

Chojnów

12.

Hanna CZWARTOS-BŁĄDZIŃSKA

Legnica

13.

Igor SOBCZAK

Chojnów

14.

Hania WYCHRYST

Legnica

15.

Aleksandra CICHOŃSKA

Chojnów

16.

Michał ŁYSY

Miłkowice

17.

Aleksandra KNAPIK

Legnica

18.

Otylia PACHLA

Chojnów

19.

Kacper OPRZĄDEK

Legnica

20.

Lena SZYMAŃSKA

Legnica

21.

Antoni KWAŚNY

Siedliska

22.

Alena TOMASZEWSKA

Lubin

23.

Julia HAMBICKA

Legnica

24.

Wiktoria MUCHA

Legnica

25.

Amelia WILK

Legnica

26.

Piotr SUCHECKI

Chojnów

 

PRZERWA 20 MINUT

 

27.

Dominika RYDZ

Głogów

28.

Kinga CZAJKOWSKA

Świdnica

29.

Milena ADAMOWSKA

Kobierzyce

30.

Oliwia GABRUK

Rudna

31.

Tobiasz DUSZEŃKO

Paszowice

32.

Maja KAŁAMARZ

Świdnica

33.

Laura BIEŃ

Legnica

34.

Aleksandra KOCIEMBA

Żarska Wieś

35.

Oliwia PARUCH

Świdnica

36.

Ewa LECH

Kobierzyce

37.

Magdalena BŁASIAK

Świdnica

38.

Ksenia DUSZEŃKO

Paszowice

39.

Wiktoria MUSZYŃSKA

Leszno

40.

Marcelina WÓJCIK

Świdnica

41.

Martyna KUZNIAK

Rudna

42.

Emilia NOWAK

Leszno

43.

Zuzanna LEMANTOWICZ

Chorzów

44.

Oliwia STEFANOWSKA

Lubin

45.

Martyna CZERNIK

Siemianowice Śl.

46.

Karina SKWARCZYŃSKA

Porąbka

47.

Oliwia KACHNOWICZ

Świdnica

48.

Karolina NAJDEK

Legnica

49.

Jagoda RATAJ

Katowice

50.

Maja GONTARCZYK

Żary

51.

Karolina PASZKIEWICZ

Świdnica

52.

Jakub GONTARCZYK

Żary

 

Kolejność występów – gimnazja – początek godz. 14.00

 

1.

Joanna LECH

Kobierzyce

2.

Julia KACZMAREK

Legnica

3.

Monika WORKUN

Legnica

4.

Julia DĄBROWSKA

Rudna

5.

Melike CIRITCI

Legnica

6.

Natalia SIGŁOWA

Chojnów

7.

Marcin SZUMILAS

Chojnów

8.

Angelika MASZCZAK

Głogów

9.

Jagoda BIELECKA

Chojnów

10.

Julia MARCINISZYN

Żary

11.

Natalia ZAGRAJEK

Wrocław

12.

Maja KOWALSKA

Żary

13.

Dominika PAWŁOWSKA

Chojnów

14.

Agnieszka KOCHANEK

Chorzów

15.

Zuzanna KRUPA

Siemianowice Śl.

16.

Michał POPŁAWSKI

Legnica

17.

Joanna PIURA

Chorzów

 

Kolejność występów – szkoły ponadgimnazjalne – godz. 16.00

 

1.

Dominika MAŁYNIAK

Rudna

2.

Anna CHOWANIEC

Legnica

3.

Eni HALILOVIĆ

Rudna

4.

Tomek BIELECKI

Chojnów

5.

Łukasz ZAGRAJEK

Wrocław

6.

Paulina KURCZAB

Legnica

 XV Ogólnopolski Konkurs Piosenki


ROZŚPIEWANE NUTKI  2017


 


 


Organizator:


Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji


59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7


Tel.  76/8188621,  512680388, www.moksir.chojnow.eu    


 e-mail: mdk_chojnow@wp.pl


  


Termin i miejsce imprezy:


1 kwietnia 2017 r. - godz. 09.00 


Dom Kultury w Chojnowie


ul. St. Małachowskiego 7


 


Cel imprezy:


 • prezentacja i promocja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja śpiewu jako formy artystycznego wyrazu,
 • wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.


 


Uczestnicy:


1.     W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści


2.     Wprowadza się trzy kategorie wiekowe:


A/ szkoła podstawowa


B/ gimnazjum


C/ szkoły ponadgimnazjalne


 


Zasady uczestnictwa

1.     Wykonawca prezentuje dwa utwory dostosowane do swojego wieku, o dowolnej tematyce, o łącznym czasie do 10 minut ( tekst utworu w języku polskim).

2. Akompaniament lub podkład muzyczny (CD) uczestnicy przygotowują we własnym zakresie. Uwaga – nie obsługujemy mini disców!

3. W  przypadku akompaniamentu prosimy o wskazanie w karcie zgłoszenia instrumentu i kontaktu do akompaniatora.

4. Wszelkie koszty i ryzyka związane z udziałem w konkursie ponoszą w całości poszczególni uczestnicy.

5. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom uczestnictwa oraz koszulkę (t-shirt) z logo tegorocznej imprezy, a zwycięzcy poszczególnych kategorii nagrody rzeczowe.                                                                                                                

   Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości 30 zł od osoby na konto organizatora:

 1. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

  59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

  PKO BP SA Oddział 1 w Chojnowie

  93 1020 3017 0000 2902 0381 1726

   

  - z dopiskiem „Nutki" oraz imieniem i nazwiskiem solisty

   

  UWAGA! Warunkiem dopuszczenia do występu jest dokonanie wpłaty do 20 marca 2017 i okazanie organizatorowi dowodu wpłaty w dniu konkursu. Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy, jeśli do występu solisty nie dojdzie z przyczyn będących po stronie wpłacającego.

  Osoby, które w dniu turnieju chcą otrzymać fakturę VAT za wpisowe prosimy o zaznaczenie tego w karcie zgłoszenia i wpisanie wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia. Wpłata  musi być dokonana z konta osoby (instytucji), na którą będzie wystawiona faktura. 2

 2. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:


                          - dobór repertuaru,


                          - wykonanie,


                         - ogólny wyraz artystyczny.


3. Karty zgłoszeń należy przesłać na adres organizatora (korespondencyjny lub e-mail) do 15 marca 2017 r.

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występu solisty oraz późniejszą  nieodpłatną eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, internet, itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.

5. W związku z autorskim charakterem występów w toku konkursu, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników  praw i interesów innych podmiotów, a w szczególności praw własności intelektualnej.

6. UWAGA! W przypadku dużej ilości uczestników organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia prezentacji do jednego utworu.

 1.  

   

   

   

  KARTA ZGŁOSZENIA

  bezwzględnie wymagane jest wypełnienie wszystkich pól

    

  Imię i nazwisko solisty oraz wielkość koszulki (S, M, L, XL) ......................

   

  numer tel. .......................................................................................................

   

  KATEGORIE:


Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Szkoła ponadgimnazjalna


  


Wiek uczestnika ...................................................................................................................................


 


Nazwa szkoły/ placówki.......................................................................................................................


 


...................................................................................................................................................................


 


Dokładny adres szkoły / placówki, e-mail ......................................................................................


 


..................................................................................................................................................................


 


 


Imię i nazwisko instruktora................................................................................................................


 


                                 e-mail.......................................................................................................................


 


                              numer tel. .................................................................................................................


 


 


TYTUŁY UTWORÓW (autorzy: tekstów i muzyki, czas trwania)


 


1.     ......................................................................................................................................................


 


...................................................................................................................................................................


 


 1. .....................................................................................................................................................

   

  ...................................................................................................................................................................

   

   

  Imię i nazwisko akompaniatora........................................................................................................

   

                                   numer tel. .............................................................................................................

   

                                  instrument.............................................................................................................

                                

   

   

  WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

   

  ....................................................................................................................................................................

   

  ....................................................................................................................................................................

   

  ....................................................................................................................................................................

   

   

   

   

   Osoby lub instytucje chcące otrzymać fakturę VAT za wpisowe prosimy o wpisanie danych niezbędnych do jej wystawienia.

   

   

  NAZWA...................................................................................................................................................

   

  ADRES....................................................................................................................................................

   

  NIP.............................................................................................................................................................

   

   

   

         Oświadczam, iż wiem, że faktura zostanie wystawiona na właściciela konta, z którego dokonany zostanie przelew.

   

   

   

   ………………………………………………….                                                     ……………………………………

                    Miejscowość, data                                                                                                                Podpis
XIV Ogólnopolski Konkurs Piosenki ROZŚPIEWANE NUTKI  2016

KOLEJNOŚĆ


SZKOŁY   PODSTAWOWE 

 godz. 10.00

1

Weronika Hajder

Chojnów

2

Oliwia Stefanowska

Lubin

3

Kamil Wołoszyn

Rudna

4

Maja Dudkiewicz

Jelenia Góra

5

Ewa Krężel

Legnica

6

Martyna Kuzniak

Rudna

7

Nicole Kmiecik

Strzegom

8

Oliwia Jakubowska

Bolesławiec

9

Julia Węgłowska

Legnica

10

Julia Dąbrowska

Rudna

11

Maja Łysomirska

Strzegom

12

Bianka Pilitowska

Bolesławiec

13

Zosia Pietrakowska

Legnica

14

Kuba Łowczyk

Rudna

15

Emilia Bołbot

Bolesławiec

16

Daria Grygajtis

Legnica

17

Nadia Książczyk

Jelenia Góra

18

Alena Tomaszewska

Lubin

19

Laura Bień

Legnica

20

Katarzyna Bałuk

Żagań

21

Karolina Ziemlicka

Lubin

22

Matylda Kartkowska

Legnica

23

Dawid Krężel

Ścinawa

24

Maja Majchrzak

Legnickie Pole

25

Wiktoria Zapłata

Legnica

26

Julia Andrzejewska

Wrocław

27

Marcin Szumilas

Chojnów

28

Natalia Sigłowa

Chojnów

29

Natalia Andrzejewska

Wrocław

30

Jakub Koziar

Chojnów

31

Zuzanna Lemantowicz

ChorzówSZKOŁY  GIMNAZJALNE  

ok. godz. 13.00

1

Eliza Sondaj

Bolesławiec

2

Julia Marciniszyn

Żary

3

Agnieszka Kochanek

Chorzów

4

Maja Kowalska

Żary

5

Joanna Piura

Chorzów

6

Julia Kaczmarek

Legnica

7

Jagoda Bielecka

Legnica

8

Ewa Kobielska

Jelenia Góra

9

Magdalena Cichorzewska

Bolesławiec

10

Kasia Kasprzak

Jelenia Góra

11

Natalia Kruk

Chojnów

12

Jakub Nowak

Legnica

13

Marta Zatwarnicaka

Chojnów

14

Zuzanna Jurkiewicz

Żagań

15

Dominika Pawłowska

Chojnów

16

Aleksandra Ławniczak

Rudna

17

Karolina Brylak

Chojnów

18

Magda Sołtys

Rudna

19

Tomek Bielecki

Chojnów

20

Kinga Małyniak

RudnaSZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

ok. godz. 15.00

1

Kinga Wróbel

Legnica

2

Anna Wróblewska

Bolesławiec

3

Dominika Małyniak

Rudna

4

Sara Paczosik

Bolesławiec

5

Paulina Kurczab

Legnica

6

Eni Halilović

Rudna

7

Aleksandra Kruk

Chojnów

8

Benita Jóźwik

Legnica

9

Małgorzata Szklarz

Chojnów

10

Anna Chowaniec

Legnica
   XIV Ogólnopolski Konkurs Piosenki

ROZŚPIEWANE NUTKI  2016

 

 

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

Tel.  76/8188621,  512680388, www.moksir.chojnow.eu    

 e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

 


 

Termin i miejsce imprezy:

9 kwietnia 2016 r. - godz. 10.00 

Dom Kultury w Chojnowie

ul. St. Małachowskiego 7

 

Cel imprezy:

 • prezentacja i promocja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja śpiewu jako formy artystycznego wyrazu,
 • wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

 

Uczestnicy:

 1. W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści
 2. Wprowadza się trzy kategorie wiekowe:

A/ szkoła podstawowa

B/ gimnazjum

C/ szkoły ponadgimnazjalne

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Wykonawca prezentuje dwa utwory dostosowane do swojego wieku, o dowolnej tematyce, o łącznym czasie do 10 minut ( tekst utworu w języku polskim).
 1. Akompaniament lub podkład muzyczny (CD) uczestnicy przygotowują we własnym zakresie. Uwaga – nie obsługujemy mini disców!
 1. W  przypadku akompaniamentu prosimy o wskazanie w karcie zgłoszenia instrumentu i kontaktu do akompaniatora.
 1. Wszelkie koszty i ryzyka związane z udziałem w konkursie ponoszą w całości poszczególni uczestnicy.
 1. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom uczestnictwa oraz koszulkę (t-shirt) z logo tegorocznej imprezy, a zwycięzcy poszczególnych kategorii nagrody rzeczowe.                                                                                                                             
 2. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości 30 zł od osoby na konto organizatora:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

PKO BP SA Oddział 1 w Chojnowie

93 1020 3017 0000 2902 0381 1726


- z dopiskiem „Nutki" oraz imieniem i nazwiskiem solistyUWAGA! Warunkiem dopuszczenia do występu jest dokonanie wpłaty do 1 kwietnia 2016 i okazanie organizatorowi dowodu wpłaty w dniu konkursu. Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy, jeśli do występu solisty nie dojdzie z przyczyn będących po stronie wpłacającego.

Osoby, które w dniu turnieju chcą otrzymać fakturę VAT za wpisowe prosimy o zaznaczenie tego w karcie zgłoszenia i wpisanie wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia. Wpłata  musi być dokonana z konta osoby (instytucji), na którą będzie wystawiona faktura.

 

 1. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:

                          - dobór repertuaru,

                          - wykonanie,

                         - ogólny wyraz artystyczny.

 

 1. Karty zgłoszeń należy przesłać na adres organizatora (korespondencyjny lub e-mail) do 29 marca 2016 r.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występu solisty oraz późniejszą  nieodpłatną eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, internet, itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.
 3. W związku z autorskim charakterem występów w toku konkursu, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników  praw i interesów innych podmiotów, a w szczególności praw własności intelektualnej.

UWAGA! W przypadku dużej ilości uczestników organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia prezentacji do jednego utworu.

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

bezwzględnie wymagane jest wypełnienie wszystkich pól

 

 

 

 

Imię i nazwisko solisty oraz wielkość koszulki (S, M, L, XL) ......................

 

numer tel. .......................................................................................................

 

KATEGORIE:


Szkoła podstawowa


Gimnazjum


Szkoła ponadgimnazjalna

 

 

Wiek uczestnika ...................................................................................................................................

 

Nazwa szkoły/ placówki.......................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

Dokładny adres szkoły / placówki, e-mail ......................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

 

Imię i nazwisko instruktora................................................................................................................

 

                                 e-mail.......................................................................................................................

 

                              numer tel. .................................................................................................................

 

 

TYTUŁY UTWORÓW (autorzy: tekstów i muzyki, czas trwania)

 

 1. ......................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

 1. .....................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

 

Imię i nazwisko akompaniatora........................................................................................................

 

                                 numer tel. .............................................................................................................

 

                                instrument.............................................................................................................

                              

 

 

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 Osoby lub instytucje chcące otrzymać fakturę VAT za wpisowe prosimy o wpisanie danych niezbędnych do jej wystawienia.

 

 

NAZWA...................................................................................................................................................

 

ADRES....................................................................................................................................................

 

NIP.............................................................................................................................................................

 

 

 

       Oświadczam, iż wiem, że faktura zostanie wystawiona na właściciela konta, z którego dokonany zostanie przelew.

 

 

 

 

………………………………………………….                                                                 ……………………………………

                  Miejscowość, data                                                                                                                Podpis


 

 

XIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki

ROZŚPIEWANE NUTKI  2015

KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW

(w związku z dużą ilością uczestniczek
wszystkie wykonawczynie prezentują
tylko jedną piosenkę!)SZKOŁA PODSTAWOWA      godz. 10.00  


LP

IMIĘ I NAZWISKO

1

Dominika Pawłowska

Chojnów

2

Monika Workun

Legnica

3

Kamila Gajewska

Złotoryja

4

Adrianna Kowalska

Lubin

  5

Nicole Kmiecik

Świdnica

6

Julia Kaczmarek

Legnica

7

Olga Leonarska

Chojnów

8

Matylda Kartkowska

Legnica

9

Martyna Kuzniak

Rudna

10

Amelia Wilk

Legnica

11

Weronika Hajder

Chojnów

12

Kamila Butyńska

Legnica

13

Bianka Pilitowska

Bolesławiec

14

Alena Tomaszewska

Lubin

15

Maja Majchrzak

Legnickie Pole

16

Martyna Krajewska

Legnica

17

Oliwia Jakubowska

Bolesławiec

18

Oliwia Hutna

Legnica
GIMNAZJUM        ok. godz. 11.30


LP

IMIĘ I NAZWISKO

1

Katarzyna Urban

Lubin

2

Paulina Browolejt

Złotoryja

3

Paulina Kurczab

Legnica

4

Oliwia Suszek

Świdnica

5

Amanda Przybylska

Świdnica

6

Anna Chowaniec

Legnica

7

Weronika Wąsowska

Świdnica

8

Emilia Tchorowska

Złotoryja

9

Kinga Małyniak

Rudna

10

Karolina Brylak

Chojnów

11

Nina Wąsik

Bolesławiec

12

Aleksandra Iwanicka

Świdnica

13

Weronika Żybura

Chojnów

14

Justyna Kawecka

Zagrodno

15

Marta  Zatwarnicka

Chojnów

16

Natalia Musiał

Zagrodno
SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA     ok. godz. 13.00


LP

IMIĘ I NAZWISKO

1

Karolina Kurczab

Legnica

2

Eni Halilović

Rudna

3

Benita Jóźwik

Legnica

4

Danuta Leonhardt

Legnica

5

Justyna Scholz

Bolesławiec

6

Kinga Wróbel

Legnica

7

Marcelina Walenga

Bolesławiec

8

Karolina Cydzik

Legnica

9

Paulina Dojlido

Legnica

10

Małgorzata Szklarz

Chojnów

11

Katarzyna Kozak

Złotoryja

12

Dominika Małyniak

Rudna

13

Barbara Zawada

Legnica

XIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki

ROZŚPIEWANE NUTKI  2015

 

 

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

Tel.  512680388, www.moksir.chojnow.eu    e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

 

Adres korespondencyjny:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

59-225 Chojnów, Rynek 20

 

Termin i miejsce imprezy:

28 marca  2015 r. - godz. 10.00 

Dom Schrama w Chojnowie

Rynek 20

 

Cel imprezy:

 • prezentacja i promocja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja śpiewu jako formy artystycznego wyrazu,
 • wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

 

Uczestnicy:

 1. W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści
 2. Wprowadza się trzy kategorie wiekowe:

A/ szkoła podstawowa

B/ gimnazjum

C/ szkoły ponadgimnazjalne

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Wykonawca prezentuje dwa utwory dostosowane do swojego wieku, o dowolnej tematyce, o łącznym czasie do 10 minut ( tekst utworu w języku polskim).
 1. Akompaniament lub podkład muzyczny (CD) uczestnicy przygotowują we własnym zakresie. Uwaga – nie obsługujemy mini disców!
 1. W  przypadku akompaniamentu prosimy o wskazanie w karcie zgłoszenia instrumentu i kontaktu do akompaniatora.
 1. Wszelkie koszty i ryzyka związane z udziałem w konkursie ponoszą w całości poszczególni uczestnicy.
 1. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom uczestnictwa oraz koszulkę (t-shirt) z logo tegorocznej imprezy, a zwycięzcy poszczególnych kategorii nagrody rzeczowe.                                                                                                                             
 2. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości 25 zł od osoby na konto organizatora:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

Bank Spółdzielczy o/ Chojnów

22 8644 0000 0001 9523 2000 0010  - z dopiskiem „Nutki" oraz imieniem i nazwiskiem solisty


UWAGA! Warunkiem dopuszczenia do występu jest dokonanie wpłaty do 16 marca i okazanie organizatorowi dowodu wpłaty w dniu konkursu. Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy, jeśli do występu solisty nie dojdzie z przyczyn będących po stronie wpłacającego.

Osoby, które w dniu turnieju chcą otrzymać fakturę VAT za wpisowe prosimy o zaznaczenie tego w karcie zgłoszenia i wpisanie wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia. Wpłata  musi być dokonana z konta osoby (instytucji), na którą będzie wystawiona faktura.

 

 1. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:

                          - dobór repertuaru,

                          - wykonanie,

                         - ogólny wyraz artystyczny.

 

 1. Karty zgłoszeń należy przesłać na adres organizatora (korespondencyjny lub e-mail) do 10 marca 2015 r.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występu solisty oraz późniejszą  nieodpłatną eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, internet, itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.
 3. W związku z autorskim charakterem występów w toku konkursu, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników  praw i interesów innych podmiotów, a w szczególności praw własności intelektualnej.

UWAGA! W przypadku dużej ilości uczestników organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia prezentacji do jednego utworu.

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

bezwzględnie wymagane jest wypełnienie wszystkich pól

 

 

 

 

Imię i nazwisko solisty oraz wielkość koszulki (S, M, L, XL) ........................................................................................................................

 

numer tel. ................................................................................................................................................

 

KATEGORIE:


Szkoła podstawowa


Gimnazjum


Szkoła ponadgimnazjalna

 

 

Wiek uczestnika ...................................................................................................................................

 

Nazwa szkoły/ placówki.......................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

Dokładny adres szkoły / placówki, e-mail ......................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

 

Imię i nazwisko instruktora................................................................................................................

 

                                 e-mail.......................................................................................................................

 

                              numer tel. .................................................................................................................

 

 

TYTUŁY UTWORÓW (autorzy: tekstów i muzyki, czas trwania)

 

 1. ......................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

 1. .....................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

 

Imię i nazwisko akompaniatora........................................................................................................

 

                                 numer tel. .............................................................................................................

 

                                instrument.............................................................................................................

                              

 

 

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 Osoby lub instytucje chcące otrzymać fakturę VAT za wpisowe prosimy o wpisanie danych niezbędnych do jej wystawienia.

 

 

NAZWA...................................................................................................................................................

 

ADRES....................................................................................................................................................

 

NIP.............................................................................................................................................................

 

 

 

       Oświadczam, iż wiem, że faktura zostanie wystawiona na właściciela konta, z którego dokonany zostanie przelew.

 

 

 

 

………………………………………………….                                                                 ……………………………………

                  Miejscowość, data                                                                                                                Podpis
.......................................................................................................................................................................................................................................


 

XII Ogólnopolski Konkurs Piosenki

ROZŚPIEWANE NUTKI  2014


Rekordowa liczba 45 młodych wokalistów zgłosiła chęć udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki ROZŚPIEWANE NUTKI, który 5 kwietnia 2014 roku odbył się w sali widowiskowej Domu Schrama. Co prawda do Chojnowa dotarło ostatecznie o kilka osób mniej, ale i tak jury – Wojciech Kyc (przewodniczący), Elwira Kądziołka i Piotr Koziar – miało uszy pełne roboty...:). W najliczniejszej, blisko 30. osobowej grupie wykonawców ze szkół podstawowych, postanowiono nagrodzić aż 9 solistów! Dwa I miejsca ex aequo wyśpiewały: Zuzanna Jurkiewicz z Żagania i Aleksandra Kinal z Ruszowa. Również II miejsca były dwa: Weronika Wąsowska ze Świdnicy i Ewa Kobielska z Jeleniej Góry. Miejscem III nagrodzono Dominikę Pawłowską z Chojnowa, a wyróżnienia powędrowały do: jedynego mężczyzny w tym gronie, Mateusza Błaszczyka z Rokitnicy, Soni Nieruchalskiej z Legnicy, Katarzyny Kasprzak z Jeleniej Góry i Leny Szydłowskiej ze Świdnicy. Wśród uczniów klas gimnazjalnych I miejsce jurorzy przyznali Natalii Sikorzyńskiej z Ruszowa, II miejsce Kindze Wróbel ze Złotoryi, III miejsce Annie Chowaniec z Legnicy. Wyróżnienie powędrowało do legniczanki Julii Żądło. Najlepszą w kat. ponadgimnazjalnej była chojnowianka Małgorzata Szklarz. Na II miejscu znalazła się Eni Halilović z Rudnej, na III miejscu Danuta Leonhardt, zgłoszona przez II LO w Legnicy, ale przecież chojnowianka! Wyróżnienie w tej kategorii trafiło w ręce Barbary Zawady z Legnicy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok!


(szerokość: 375 / wysokość: 563)  (szerokość: 375 / wysokość: 563)


(szerokość: 375 / wysokość: 563) (szerokość: 375 / wysokość: 563)
KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW


SZKOŁA PODSTAWOWA

LP

Imię i nazwisko

Instruktor

1

KALINA BŁASZCZYK

ANNA PIWOWARCZYK

2

ZOSIA WĄSOWSKA

EWA TYSZKIEWICZ

3

KLAUDIA ORZECHOWSKA

ANNA CZERSKA

4

MATEUSZ BŁASZCZYK

-

5

DOMINIKA PAWŁOWSKA

ZENON CHMIELEWSKI

6

SONIA NIERUCHALSKA

ANNA PIWOWARCZYK

7

NATALIA ZAJĄC

JUSTYNA GUZDEK

8

NATALIA ZAPOTOCZNA

ANNA CZERSKA

9

WERONIKA WĄSOWSKA

EWA TYSZKIEWICZ

10

MONIKA WORKUN

JUSTYNA GUZDEK

11

EWA KOBIELSKA

RENATA KRYŃSKA

12

LENA BARANOWSKA

ANNA CZERSKA

13

MATYLDA STARCZEWSKA

JUSTYNA GUZDEK

14

MAJA MAJCHRZAK

WERONIKA DĄBROWICZ

15

KATARZYNA KASPRZAK

RENATA KRYŃSKA

16

MATYLDA KARTKOWSKA

JUSTYNA GUZDEK

17

PAULINA FOLCIK

EWA TYSZKIEWICZ

18

ALEKSANDRA SŁABOLEPSZA

ANNA CZERSKA

19

JULIA JUZAK

JUSTYNA GUZDEK

20

ZUZANNA JURKIEWICZ

HALINA SCHULC

21

ANDŻELIKA CHARYKOWSKA

ANNA CZERSKA

22

ELIZA ŚWIEŻY

JUSTYNA GUZDEK

23

ALEKSANDRA KINAL

KRZYSZTOF ZIELIŃSKI

24

WIKTORIA TARNAWA

ANNA CZERSKA

25

DARIA GRYGAJTIS

JUSTYNA GUZDEK

26

ALEKSANDRA SIADUL

ANNA PIWOWARCZYK

27

LENA SZYDŁOWSKA

DARIUSZ JAROS

28

ALICJA CHORZĘPA

JUSTYNA GUZDEKGIMNAZJUM

LP

Imię i nazwisko

Instruktor

1

KAROLINA KURCZAB

JUSTYNA GUZDEK

2

JULIA ŻĄDŁO

ANNA CZERSKA

3

MARIKA HOPKOWICZ

EWA TYSZKIEWICZ

4

ILONA TOMASZEWSKA

ROMAN ROMAŃCZUK

5

ANNA CHOWANIEC

ANNA CZERSKA

6

PATRYCJA MALIK

DANUTA GÓRSKA

7

NATALIA PONDEL

JUSTYNA GUZDEK

8

NATALIA SIKORZYŃSKA

KRZYSZTOF ZIELIŃSKI

9

KINGA WRÓBEL

BOGUMIŁA BACHÓR

10

KATARZYNA URBAN

ZBIGNIEW GUMIENNYSZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

LP

Imię i nazwisko

Instruktor

1

ENI HALILOVIĆ

WERONIKA KWAŚNY

2

BARBARA ZAWADA

ANNA CZERSKA

3

MAŁGORZATA SZKLARZ

AGNIESZKA JUSTYNA SZUMIŁO

4

BENITA JÓŹWIK

ANNA CZERSKA

5

DANUTA LEONHARDT

SYLWIA DYLAK
XII Ogólnopolski Konkurs Piosenki

ROZŚPIEWANE NUTKI  2014


 

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

Tel.  512680388, www.moksir.chojnow.eu    e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

 

Adres korespondencyjny:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

59-225 Chojnów, Rynek 20

 

Termin i miejsce imprezy:

5 kwietnia  2014 r. - godz. 10.00 

Dom Schrama w Chojnowie

Rynek 20

 

Cel imprezy:

 • prezentacja i promocja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,
 • popularyzacja śpiewu jako formy artystycznego wyrazu,
 • wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

 

Uczestnicy:

 1. W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści
 2. Wprowadza się trzy kategorie wiekowe:

A/ szkoła podstawowa

B/ gimnazjum

C/ szkoły ponadgimnazjalne


Zasady uczestnictwa:

 1. Wykonawca prezentuje dwa utwory dostosowane do swojego wieku, o dowolnej tematyce, o łącznym czasie do 10 minut ( tekst utworu w języku polskim).
 1. Akompaniament lub podkład muzyczny (CD) uczestnicy przygotowują we własnym zakresie. Uwaga – nie obsługujemy CD RW, MP3, mini disców!
 1. W  przypadku akompaniamentu prosimy o wskazanie w karcie zgłoszenia instrumentu i kontaktu do akompaniatora.
 1. Wszelkie koszty i ryzyka związane z udziałem w konkursie ponoszą w całości poszczególni uczestnicy.
 1. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości 15 zł od osoby na konto organizatora:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

Bank Spółdzielczy o/ Chojnów

22 8644 0000 0001 9523 2000 0010  - z dopiskiem imienia i nazwiska solisty

UWAGA! Warunkiem dopuszczenia do występu jest dokonanie wpłaty do 26 marca i okazanie organizatorowi dowodu wpłaty w dniu konkursu. Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy, jeśli do występu solisty nie dojdzie z przyczyn będących po stronie wpłacającego.

Osoby, które w dniu turnieju chcą otrzymać fakturę VAT za wpisowe prosimy o zaznaczenie tego w karcie zgłoszenia i wpisanie wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia. Wpłata  musi być dokonana z konta osoby (instytucji), na którą będzie wystawiona faktura.


 1. Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:

                          - dobór repertuaru,

                          - wykonanie,

                         - ogólny wyraz artystyczny.


 1. Karty zgłoszeń należy przesłać na adres organizatora do dnia 21 marca 2014 r.
 2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występu solisty oraz późniejszą  nieodpłatną eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, internet, itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.
 3. W związku z autorskim charakterem występów w toku konkursu, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników  praw i interesów innych podmiotów, a w szczególności praw własności intelektualnej.

UWAGA! W przypadku dużej ilości uczestników organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia prezentacji do jednego utworu.

 

 KARTA ZGŁOSZENIA

bezwzględnie wymagane jest wypełnienie wszystkich pól

 
Imię i nazwisko solisty ........................................................................................................................

 

numer tel. ................................................................................................................................................

 

KATEGORIE:


Szkoła podstawowa


Gimnazjum


Szkoła ponadgimnazjalna

 


Wiek uczestnika ...................................................................................................................................

 

Nazwa szkoły/ placówki.......................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

Dokładny adres szkoły / placówki, e-mail ......................................................................................

 

..................................................................................................................................................................

 

 

Imię i nazwisko instruktora................................................................................................................


                                 e-mail.......................................................................................................................


                              numer tel. .................................................................................................................

 

 

TYTUŁY UTWORÓW (autorzy: tekstów i muzyki, czas trwania)

 

 1. ......................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

 1. .....................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

 

Imię i nazwisko akompaniatora........................................................................................................

 

                                 numer tel. .............................................................................................................

 

                                instrument.............................................................................................................

                              

 

 

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................
 

 Osoby lub instytucje chcące otrzymać fakturę VAT za wpisowe prosimy o wpisanie danych niezbędnych do jej wystawienia.

 


NAZWA...................................................................................................................................................

 

ADRES....................................................................................................................................................

 

NIP............................................................................................................................................................. 

       Oświadczam, iż wiem, że faktura zostanie wystawiona na właściciela konta, z którego dokonany zostanie przelew.

………………………………………………….                                                                 ……………………………………

                  Miejscowość, data                                                                                                                PodpisWYBRZMIAŁY ROZŚPIEWANE NUTKI 2013


16 marca br. w gościnnych salach Domu Schrama swoje talenty wokalne prezentowali soliści – uczestnicy XI. już edycji konkursu piosenki ROZŚPIEWANE NUTKI. Młodzi wykonawcy przybyli z Ruszowa, Rokitnicy, Złotoryi, Lubina, Legnicy, Wrocławia i oczywiście Chojnowa. Ich muzyczne dokonania oceniało jury: pani Agata Pińczuk-Burdzy z Pracowni Wokalnej MDK w Bolesławcu, pani Maja Grześkowiak – słuchaczka studium przy Teatrze Muzycznym CAPITOL we Wrocławiu i pan Piotr Koziar – opiekun Zespołu Muzyki Dawnej ALL` ANTICO w naszej placówce. Swój udział zapowiedziało 41 wykonawców, ostatecznie na scenie mogliśmy podziwiać 37 osób. Jurorzy zgodnie podkreślali bardzo wysoki, profesjonalny poziom uczestników tegorocznej edycji naszego konkursu piosenki, czego pośrednim dowodem była ilość przyznanych nagród i wyróżnień. W kat. szkół podstawowych I miejsce przyznano Paulinie Browolejt z SP 3 w Złotoryi, dwa II ex-aequo Wiktorii Krakowiak z „ZG MUZYK" w Lubinie i Sonii Nieruchalskiej z MCK w Legnicy, III Natalii Sikorzyńskiej z SP w Ruszowie. Były też wyróżnienia, na które zdaniem jurorów zasłużyły: Melissa Fortwengel z SP 3 w Złotoryi, Wiktoria Iwanowska z SP w Rokitnicy i Jagoda Jadach z SP 3 w Chojnowie. Wśród gimnazjalistów I miejsce wyśpiewała Paulina Hajdun z ZOKiR w Złotoryi, II – Katarzyna Kozak (także złotoryjski ZOKiR), dwa III – Danuta Leonhardt z Gimnazjum nr 1 w Chojnowie i Benita Jóźwik z MCK w Legnicy. Wyróżnienia trafiły do Ilony Tomaszewskiej z Gimnazjum nr 23 we Wrocławiu i Katarzyny Urban z „ZG MUZYK" w Lubinie. Najmniej liczna była grupa ponadgimnazjalna. Zwyciężyła w niej Patrycja Kamola z TPD w Legnicy, II miejscem uhonorowano Marię Rutkowską z MCK w Legnicy, a III – Małgorzatę Szklarz, zgłoszoną przez V LO w Legnicy. Wyróżnieniami podzieliły się: Ewa Kowalczyk i Karolina Cydzik – obie z MCK w Legnicy. Warto wspomnieć o nagrodach indywidualnych, które od kilku już lat funduje zafascynowana konkursem pani Krystyna Czapska. W tym roku powędrowały one do: Jagody Jadach, Danuty Leonhardt, Małgorzaty Szklarz i Patrycji Kamoli. Za nagrody i serce okazywane młodym adeptom sztuki wokalnej serdecznie Pani Krysi dziękujemy :)

 

 

 
X KONKURS PIOSENKI

ROZŚPIEWANE NUTKI 2012


 

21 kwietnia odbył się X jubileuszowy Konkurs Piosenki ROZŚPIEWANE NUTKI. Wśród wykonawców gościliśmy dzieci i młodzież z Legnicy, Lubina, Wrocławia, Ruszowa, Rudnej oraz z Chojnowa. Jury postanowiło nagrodzić następujące osoby: szkoła podstawowa: I miejsce - Karolina Ziemlicka Lubin, II miejsce – Natalia Sikorzyńska Ruszów, III miejsce – Rafał Dąbrowa Chojnów, gimnazjum: I miejsce – Paweł Orłowski Legnica oraz Barbara Zawada Legnica, II miejsce – Eni Halilović Rudna, III miejsce – Danuta Leonhardt Chojnów, szkoła ponadgimnazjalna: I miejsce – Paula Kubań Legnica, II miejsce- Alicja Rola Lubin. Nagrody specjalne ufundowała Radna Miasta Chojnowa Pani Krystyna Czapska - otrzymały je wokalistki Natalia Sikorzyńska i Danuta Leonhardt. Dodatkową nagrodą dla Danuty Leonhardt były darmowe lekcje w pracowni wokalnej ufundowane przez Panią Agnieszką Justynę Szumiło.GRATULUJEMY!!! Zdjęcia w galerii.               IX Konkurs Piosenki

 ROZŚPIEWANE NUTKI 2011

 

 

 

Na IX edycję ROZŚPIEWANYCH NUTEK zgłosiła się wyjątkowo liczna grupa młodych wokalistów. 40 śpiewających osób – to sporo. Co prawda na scenie MOKSiR zaprezentowało się ostatecznie 36 solistów (4 osoby nie dotarły), ale i tak zarówno widownia, jak i jurorzy mieli „uszy pełne roboty".

 

WYBRZMIAŁY KOLEJNE „NUTKI"

 

            W tegorocznej edycji nasz konkurs piosenki z „regionalnego" przekształcił się w „ogólnopolski", ale na scenie spotkali się przede wszystkim starzy znajomi – bywalcy „nutek" od co najmniej kilku sezonów. Głównie też wśród nich jurorzy, panowie Bogusław Kłak (Bolesławiec), Wojciech Kyc (Chocianów) i Piotr Koziar (Chojnów), rozdzielili nagrody.

            Wśród solistów ze szkół podstawowych po najwyższe laury sięgnęła Julia Żądło z Legnicy, drugie miejsce przyznano Karolinie Ziemlickiej z Lubina, a dwa trzecie ex aequo rozdzieliły między siebie Emilia Tchorowska ze Złotoryi i Ilona Tomaszewska z Wrocławia. W tej kategorii znalazł się także chojnowski akcent – wyróżnienie wyśpiewał Rafał Dąbrowa.

            W najliczniejszej, siedemnastoosobowej grupie młodzieży reprezentującej gimnazja najbardziej spodobała się Paulina Hajdun ze Złotoryi. Dwa drugie miejsca jurorzy przyznali Darii Fibik ze Złotoryi i Barbarze Zawadzie z Legnicy. Również trzecie miejsca były dwa – dla Pauli Kubań z Legnicy i Grzegorza Oślaka z Bolesławca. I – aby zrodzonej ad hoc tradycji stało się zadość – także dwa wyróżnienia znalazły się w tej kategorii. Nagrodzono nimi Martę Serendę z Legnicy i Danutę Leonhardt z Chojnowa.

            Najłatwiej zdawało się być jurorom wśród najstarszych, czyli reprezentantów szkół ponadgimnazjalnych. Tylko troje solistów, a każdy z nich w dwu utworach mógł zaprezentować własny kunszt i obycie ze sceną. Jednak i tu dyskusja trwała długo. Ostatecznie pierwszym miejscem uhonorowano Patrycję Kamolę, drugim Kingę Stańko (obie z Legnicy), trzecim Damiana Turijewa z Przemkowa.

            Miłą tradycją przeglądu piosenki stały się też nagrody fundowane przez radną, panią Krystynę Czapską. I tym razem na widowni nie zabrakło sympatyczki wokalnych prezentacji, a dwie nagrody powędrowały do: Ilony Tomaszewskiej z Wrocławia i Danuty Leonhardt z Chojnowa. W imieniu obdarowanych MOKSiR dziękuje pani Krystynie!

            Za rok jubileusz, dziesiąta odsłona ROZŚPIEWANYCH NUTEK. Już dziś warto zarezerwować sobie na nie czas. A w oczekiwaniu – obejrzeć na stronie www.moksir.chojnow.eu zdjęcia wykonawców (to w GALERII) i posłuchać wszystkich występów, które już za kilka dni pojawią się w zakładce FILMY.

S.H.

 VIII Konkurs Piosenki ROZŚPIEWANE NUTKI 2010

 

 

Tegoroczne  ROZŚPIEWANE NUTKI miały dwie odsłony. Pierwszą edycję – 10 kwietnia – odwołano na wieść o tragedii pod Smoleńskiem tuż przed pojawieniem się pierwszych wokalistów. W edycji drugiej 16 maja br. na scenie sali widowiskowej MOKSiR zaprezentowało się 31 solistów – 12 osób reprezentowało szkoły podstawowe, 10 – gimnazja i 9 – szkoły ponadgimnazjalne. Śpiewano tylko po jednej piosence, a i tak jurorzy mieli sobie nad czym łamać głowy. Po prostu...BARDZO WYSOKI POZIOM


W stwierdzeniu, które posłużyło za tytuł notatki, nie ma krzty przesady. O ile w początkowych edycjach „nutek" zdarzały się też wykonania nie do końca wokalnie oszlifowane, to z każdym kolejnym przeglądem jakość prezentacji zdecydowanie wzrastała. Najlepszym chyba dowodem poziomu wykonań VIII Regionalnego Przeglądu Piosenki Dziecięcej ROZŚPIEWANE NUTKI może być punktacja – pomiędzy pierwszym a ostatnim miejscem w każdej kategorii rozciągała się przestrzeń ledwie kilku punktów! Stąd żarliwe obrady jurorów, stąd wreszcie werdykt, który choć nie usatysfakcjonował wszystkich (bo nie mógł), to przecież przyjęty został bez większych protestów.

Nad oceną muzycznych prezentacji czuwali w tym roku sami panowie: Aleksander Samostrokow z Bolesławca, Wojciech Kyc z Chocianowa i Piotr Koziar z Chojnowa. A wyniki muzycznych „potyczek" na scenie MOKSiR są następujące:

A/ w kategorii solistów szkół podstawowych przyznano: I miejsce Monice Wilczyńskiej z SP nr 6 w Legnicy za piosenkę „Motylem byłam", dwa równorzędne II miejsca – Paulinie Hajdun ze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji (piosenka „Biegniemy brzegiem oceanu") i Hannie Markiewicz z Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy (za „Piosenkę drewnianych lalek"). III miejsce przypadło Danucie Leonhardt z SP nr 3 w Chojnowie (utwór „Niebo to my"), a dwa wyróżnienia – Rafałowi Dąbrowie z SP nr 4 w Chojnowie (za „Chciałbym być kowbojem") i Matyldzie Czinar z OSM w Legnicy (piosenka „Banalny blues").

B/ w kategorii solistów z gimnazjów: I miejsce Darii Fibik z Gimnazjum nr 2 w Złotoryi (za „Noc i dzień"), II miejsce Patrycji Kamoli z TPD w Legnicy (za niezmiernie karkołomną dykcyjnie piosenkę „W lesie"), III miejsce Małgorzacie Cybulskiej z MCK w Legnicy (utwór „Łza na rzęsie"). W tej kategorii jurorzy przyznali też dwa wyróżnienia – Pauli Kubań z SDK ATRIUM w Legnicy (za „Szklaną pogodę") i Rafałowi Lendzie z Gimnazjum nr 2 w Chojnowie (za „List").

C/ w kategorii solistów szkół ponadgimnazjalnych: I miejsce przypadło Dawidowi Pirusowi z SDK ATRIUM w Legnicy (za „Siódmy rok"), II miejsce Mai Grześkowiak z Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie (za „Dobranoc, panowie"), III miejsce Klaudii Kudlińskiej z MDK w Lubinie (za „Małe tęsknoty"). Wyróżnieniem uhonorowano Lucynę Liszewską z Zespołu Szkół nr 2 w Lubinie (za piosenkę „List").

Miłym akcentem były też nagrody indywidualne, ufundowane przez radną Krystynę Czapską. Fundatorka obdarowała nimi: Małgorzatę Haniecką (piosenka „Powrócisz tu") i Danusię Leonhardt (wspominany już utwór „Niebo to my").

Wkrótce wszystkie prezentacje pojawią się na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, więc Państwo sami będziecie mieli okazję do wystawiania ocen wykonawcom.

                                                                                                                                    Stanisław Horodecki

 

 

VII Regionalny Konkurs Piosenki Dziecięcej ROZŚPIEWANE NUTKI  2009

 

Za nami siódma już edycja ROZŚPIEWANYCH NUTEK. 21 marca br., a więc na swoiste powitanie wiosny, na scenę MOKSiR sfrunęła cała gama utalentowanych wykonawców. Wśród solistów 10. reprezentowało szkoły podstawowe, 16. gimnazja. Nie dopisały zespoły – w sumie jurorzy oceniali, a widzowie oklaskiwali tylko 3. prezentacje – dwie ze szkół podstawowych i jedną z gimnazjum. A wyniki?

Grand Prix siódmej edycji jurorzy (Bogumiła Wawrzyńska – przewodnicząca oraz panowie Piotr Koziar i Grzegorz Kruk) postanowili przyznać Julii Żądło ze Szkoły Muzycznej w Legnicy. Zachwyciła ich interpretacja piosenki „Kropka". W kategorii solistów szkół podstawowych pierwszym miejscem ex aequo nagrodzono Małgorzatę Haniecką z SP4 Chojnów (za „Szufladę tajemnic") i Paulinę Hajdun z SP3 Złotoryja (za „Banalny blues"). Drugie miejsce wyśpiewała Weronika Woźniak z Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy (piosenka „Pawie piórko"), a trzecieEmilia Tchorowska ze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji (utwór „Mama dobrze wie"). Jeszcze większy tłok panował na gimnazjalnym podium dla solistów. Natalia Kowzan z Młodzieżowego Domu Kultury w Jeleniej Górze swą interpretacją „Małgośki" zachwyciła i widownię, i jurorów, ale najwyższe podium podzieliła z równie dobrą Małgorzatą Cybulską z Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy (utwór „Rękawiczki"). Także na drugim stopniu podium znalazły się dwie wykonawczynie. Patrycję Kamolę z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy nagrodzono za interpretację piosenki „Na pierwszy znak", natomiast Jagodę Januszko ze Scholi Parafialnej w Legnicy za utwór „Boję się". Na miejscu trzecim uplasowała się Marcelina Dąbrowicz z Gimnazjum nr 4 w Legnicy (piosenka „Szklane domy"). Przyznano też wyróżnienie; wyśpiewała je Emilia Kowalewska z Młodzieżowego Domu Kultury w Jeleniej Górze interpretacją piosenki „Tyle słońca w całym mieście".

Wśród zespołów ze szkół podstawowych najwyżej (pierwsze miejsce) oceniono VOCAL z SP3 w Złotoryi (utwór „Stonoga"). Na drugim miejscu sklasyfikowano naszych reprezentantów – ALLEGRO z SP4 w Chojnowie (utwór „Nasze miejsce na ziemi"). Zespołowi MAYS z Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy (kat. gimnazjum) jury przyznało wyróżnienie za piosenkę „Delikatnie jak wiatr".

Indywidualne nagrody przyznała też radna Krystyna Czapska. Otrzymali je: Małgorzata Haniecka i Adam Gola.

Już wkrótce w GALERII będzie można obejrzeć zdjęcia wszystkich wykonawców, a zwycięzców – posłuchać na portalu yuotube. Zapraszamy!


ROZŚPIEWANE NUTKI 2009  

 

 

Natalia Kowzan

 

Małgorzata Cybulska

 

 

Małgorzata Haniecka

 

Paulina Hajdun

 

Julia Żądło

 

ROZŚPIEWANE NUTKI 2008 w obiektywie

NOWE TELEFONY MOKSiR - 505 398 729 i 505 398 794
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie