Zapraszamy na strony kinaZESPOŁY ZAKWALIFIKOWANE DO TURNIEJU

termin zgłoszeń do 7 maja 2018

CZEKAMY NA NASTĘPNE ZGŁOSZENIA :) :) :)


1

NON STOP

Zielona Góra

Anna Sepioł

2

PROMYKI

Bolesławiec

Halina Bałacka-Kłak

3

NOCTURN

Bolesłąwiec

Halina Bałacka-Kłak

4

MODUS

Bolesławiec

Halina Bałacka-Kłak

5

Teatr Tańca FORMAT 

Żary

Bożena Wróbel

6

Teatr Tańca FREE

Żary

Bożena Wróbel

7

Teatr Tańca  SAY

Żary

Bożena Wróbel

8

Teatr Ruchu

Świebodzin

Wioletta Jocz

9

CYKADY KIDS

Przemków

Joanna Więckowska

10

CYKADY  JUNIOR

Przemków

Joanna Więckowska

11

CYKADY

Przemków

Joanna Więckowska

12

CYKADY

Przemków

Joanna Więckowska

13

NDK CREW

Nowa Sól

Agnieszka Miś

14

Mały KARAMBOL

Chojnów

Jagoda Zderska

15

KARAMBOL II

Chojnów

Jagoda Zderska

16

KARAMBOL 

Chojnów

Jagoda Zderska XIX OGÓLNOPOLSKI  TURNIEJ  ZESPOŁÓW TANECZNYCH

STONOGA 2018 REGULAMIN

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

tel. 76 8188621, 512680388, www.moksir.chojnow.eu      e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

 

Termin:

19 maja 2018 r. godz. 10.00

 

Miejsce:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

 

Szczegółowy opis kolejności  i godzin rozpoczęcia poszczególnych kategorii zostanie umieszczony na stronie www.moksir.chojnow.eu ok. 7 dni przed turniejem.

 

Cel imprezy:

prezentacja dorobku artystycznego zespołów tanecznych,

promowanie twórczości tanecznej,

integracja grup tanecznych oraz instruktorów tańca,

wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach.

 

REGULAMIN:

 

 1. Turniej ma charakter zespołowy.
 2. KATEGORIE:

STYL/KATEGORIA

KATEGORIA WIEKOWA

FORMACJE DISCO

DO 11 LAT

12 - 15 LAT

POWYŻEJ 15 LAT

INNE FORMY TAŃCA
(formacje prezentujące miniaturę taneczną, inscenizację taneczną lub inne techniki tańca)

DO 11 LAT

12 - 15 LAT

POWYŻEJ 15 LAT

FORMACJE STREET DANCE

hip hop,  funky,  break dance itp.

DO 11 LAT

12 - 15 LAT

POWYŻEJ 15 LAT

 

 1. O przynależności do grupy wiekowej decyduje wiek najstarszego członka zespołu.
 2. Karty zgłoszeń należy przesyłać na adres korespondencyjny organizatora (lub adres e-mail) w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2018 r. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Lista zespołów zakwalifikowanych pojawi się na stronie MOKSiR  8 maja 2018 r.
 3.  Zespoły zakwalifikowane do turnieju  wnoszą opłatę przelewem w wysokości 15 złotych od osoby za pierwszą i 10 złotych za każdą następną  kategorię taneczną  na rachunek:

 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

PKO BP SA Oddział 1 w Chojnowie

93 1020 3017 0000 2902 0381 1726     - z dopiskiem STONOGA i nazwą zespołu.

 

Warunkiem dopuszczenia do występu jest dokonanie wpłaty do dnia 11 maja oraz okazanie organizatorowi dowodu wpłaty

w dniu turnieju. Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy, jeśli do występu zespołu nie dojdzie z przyczyn będących po stronie wpłacającego.

 

Zespoły,  które w dniu turnieju chcą otrzymać  notę obciążeniową za wpisowe prosimy o zaznaczenie tego w karcie zgłoszenia

i wpisanie wszystkich danych niezbędnych do wystawienia dokumentu. Wpłata  musi być dokonana z konta osoby (instytucji), na którą będzie wystawiona nota.


 1. W dniu turnieju zespół musi potwierdzić swój udział w biurze zawodów minimum 30 minut przed rozpoczęciem swojej kat. tanecznej. 
 2. Wszelkie koszty i ryzyka związane z udziałem w turnieju ponoszą w całości poszczególni uczestnicy.
 3. W związku z autorskim charakterem występów w toku turnieju, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników turnieju praw i interesów innych podmiotów, a w szczególności praw własności intelektualnej.
 4. Do turnieju nie dopuszcza się układów tanecznych prezentowanych w poprzednich przeglądach „STONOGA".
 5. Turniej nie dotyczy zespołów akrobatycznych i folklorystycznych.
 6. Zespół może być zgłoszony w kilku kategoriach tanecznych, ale w danej kategorii tanecznej może zaprezentować tylko jeden układ.
 7. Czas prezentacji: - formacje DISCO i STREET DANCE do 5 min.; - INNE FORMY TAŃCA do 10 min.
 8. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości.
 9. Kryteria oceny: technika i choreografia, oryginalność i pomysłowość układu, estetyka, dobór kostiumów i rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny
 10. Organizator zapewnia: parkiet o wymiarach min. 8 x 10 metrów, nagłośnienie (odtwarzacz CD, MP3), pamiątkowe dyplomy dla wszystkich zespołów oraz nagrody dla finalistów. UWAGA: nie obsługujemy Mini-Disc;
 11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione.
 12. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i p.poż obowiązujących na terenie obiektu.
 13. Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występu zespołu oraz późniejszą nieodpłatną eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, internet, itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.
 14. Zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowo sporządzone, nienależycie opłacone lub doręczone po terminie będą odrzucone.

 

 

Dodatkowych informacji udziela Jagoda Zderska

tel.  76 8188621, 512680388, e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

                                                    

 

                                                     WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA

  XIX Ogólnopolski Turniej Zespołów Tanecznych

STONOGA 2018

 

wymagane jest wypełnienie wszystkich pól


 

1. Nazwa zespołu

  

2. Ilość osób i wiek

  

3. Kategoria tańca

  

4.  Czas trwania prezentacji oraz tytuł (jeśli posiada)

 

5. Imię i nazwisko instruktora, telefon, e - mail

 

6. Adres instytucji delegującej, telefon, e - mail

  

7. Ważniejsze osiągnięcia

  

 

 

 

Proszę o wystawienie noty

NAZWA 

ADRES

NIP

Oświadczam, iż wiem, że nota zostanie wystawiona na właściciela konta, z którego dokonany zostanie przelew.

 

                                                              

miejscowość, data                                                                               podpis instruktora

 

 XVIII OGÓLNOPOLSKI  TURNIEJ  ZESPOŁÓW TANECZNYCH

STONOGA 2017


Protokół z obrad juryJury powołane przez organizatora, w składzie:
1.  Paulina Woś
2. Beata Klimecka
postanowiło nagrodzić następujące zespoły taneczne:

 

Kat. DISCO DANCE do 11 lat:

 

I   miejsce - MAŁY KARAMBOL Chojnów


Kat. DISCO DANCE do 12 – 15 lat:


I   miejsce - KARAMBOL Chojnów

II  miejsce - KARAMBOL II Chojnów


Kat. DISCO DANCE pow. 15 lat:


I   miejsce - BROOKLYN Chojnów

II   miejsce  -  ONE BEAT Chojnów

                                                                                                               

Kat. STREET DANCE do 11 lat:

 


I   miejsce - WYMIATACZE Lubin


II  miejsce - NON STOP Zielona Góra

                          COOKIES KIDS Strzelce Krajeńskie


III miejsce - CANONKI Bolesławiec

                           MAŁY BROOKLYN Chojnów


Kat. STREET DANCE 12-15  lat:

 


I   miejsce - EMPIRE Strzelce Krajeńskie


II  miejsce - MAY STEP Wrocław


III miejsce - SNAKES Strzelce Krajeńskie


Kat. STREET DANCE pow. 15  lat:

 


I   miejsce - FUEGO Lubin


II  miejsce - V.I.P Wrocław


III miejsce - CANON Bolesławiec
                           MARKO Lubań

 

Kat.  INNE FORMY TAŃCA do 11 lat:


I   miejsce - WYMIATACZE Lubin


II  miejsce - RUDNA Rudna

 

Kat. INNE FORMY TAŃCA 12-15  lat:


I   miejsce - NASTKI Z CZTERNASTKI Głogów


II  miejsce - TEATR TACA FREE Żary

                           DZIEWCZYNY Wrocław


III miejsce - KejKej Oł Pi Wrocław

 

Kat. INNE FORMY TAŃCA pow. 15  lat:


I   miejsce - TEATR TACA SAY Żary

                                          OTHER SIDE Lubin


II  miejsce -  FORMA Wrocław


III miejsce - TEATR TACA DUO Żary

WYR. - Pascal Stokłosa    

WYR. - Oliwia Derezińska


Zespoły zakwalifikowane do turnieju

1

TEATR TAŃCA DUO

ŻARY

2

TEATR TAŃCA FREE

ŻARY

3

TEATR TAŃCA SAY

ŻARY

4

TEATR RUCHU

ŚWIEBODZIN

5

MUFFINS

LUBSKO

6

ROCK ME OUT

ŚWIEBODZIN

7

NASTKI Z CZTERNASTKI

GŁOGÓW

8

NON STOP

ZIELONA GÓRA

9

CANONKI

BOLESŁAWIEC

10

CANON – SKŁAD

BOLESŁAWIEC

11

CANON

BOLESŁAWIEC

12

RUDNA

RUDNA

13

V.I.P

WROCŁAW

14

LEJDIZ

WROCŁAW

15

DZIEWCZYNY

WROCŁAW

16

MAŁY STEP

WROCŁAW

17

STEPUSIE

WROCŁAW

18

KejKej Oł Pi

WROCŁAW

19

FORMA

WROCŁAW

20

RTF KIDS

STRZELCE KRAJ.

21

COOKIES KIDS

STRZELCE KRAJ.

22

NEW KIDS ON THE FLOOR

STRZELCE KRAJ.

23

EMPIRE

STRZELCE KRAJ.

24

SNAKES

STRZELCE KRAJ.

25

VIVOdance

LEGNICA

26

VIVOdance

LEGNICA

27

MARKO

LUBAŃ

28

CRAZY KIDS

LUBAŃ

29

FUEGO

LUBIN

30

WYMIATACZE

LUBIN

31

WYMIATACZE

LUBIN

32

OTHER SIDE

LUBIN

33

BROOKLYN JUNIOR

CHOJNÓW

34

BROOKLYN

CHOJNÓW

35

MAŁY BROOKLYN 2

CHOJNÓW

36

MAŁY BROOKLYN

CHOJNÓW

37

BROOKLYN JUNIOR

CHOJNÓW

38

ONE BEAT

CHOJNÓW

39

MAŁY KARAMBOL

CHOJNÓW

40

KARAMBOL II

CHOJNÓW

41

KARAMBOL

CHOJNOW


 XVIII OGÓLNOPOLSKI  TURNIEJ  ZESPOŁÓW TANECZNYCH

 

STONOGA 2017

 

 

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

tel. 76 8188621, 512680388, www.moksir.chojnow.eu      e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

 

Termin:

03 czerwca 2017 r. godz. 10.00

 

Miejsce:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

 

Szczegółowy opis kolejności i godzin rozpoczęcia poszczególnych kategorii zostanie umieszczony na stronie www.moksir.chojnow.eu ok. 7 dni przed turniejem.

 

Cel imprezy:

prezentacja dorobku artystycznego zespołów tanecznych,

promowanie twórczości tanecznej,

integracja grup tanecznych oraz instruktorów tańca,

wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach.

 

REGULAMIN:

 

 1. Turniej ma charakter zespołowy.
 2. KATEGORIE:

STYL/KATEGORIA

KATEGORIA WIEKOWA

FORMACJE DISCO

DO 11 LAT

12 - 15 LAT

POWYŻEJ 15 LAT

INNE FORMY TAŃCA
(formacje prezentujące miniaturę taneczną, inscenizację taneczną lub inne techniki tańca)

DO 11 LAT

12 - 15 LAT

POWYŻEJ 15 LAT

FORMACJE STREET DANCE

hip hop,  funky,  break dance itp.

DO 11 LAT

12 - 15 LAT

POWYŻEJ 15 LAT

 

 1. O przynależności do grupy wiekowej decyduje wiek najstarszego członka zespołu.
 2. Karty zgłoszeń należy przesyłać na adres korespondencyjny organizatora (lub adres e-mail) w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2017 r. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Lista zespołów zakwalifikowanych pojawi się na stronie MOKSiR 22 maja 2017 r.
 3.  Zespoły zakwalifikowane do turnieju  wnoszą opłatę przelewem w wysokości 15 złotych od osoby za pierwszą i 10 złotych za każdą następną  kategorię taneczną  na rachunek:

 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

PKO BP SA Oddział 1 w Chojnowie

93 1020 3017 0000 2902 0381 1726     - z dopiskiem STONOGA i nazwą zespołu.

 

Warunkiem dopuszczenia do występu jest dokonanie wpłaty do dnia 26 maja oraz okazanie organizatorowi dowodu wpłaty w dniu turnieju. Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy, jeśli do występu zespołu nie dojdzie z przyczyn będących po stronie wpłacającego.

 

Zespoły, które w dniu turnieju chcą otrzymać fakturę VAT za wpisowe, prosimy o zaznaczenie tego w karcie zgłoszenia i wpisanie wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia. Wpłata musi być dokonana z konta osoby (instytucji), na którą będzie wystawiona faktura!!!

 

 1. W dniu turnieju zespół musi potwierdzić swój udział w biurze zawodów minimum 30 minut przed rozpoczęciem swojej kat. tanecznej. 
 2. Wszelkie koszty i ryzyka związane z udziałem w turnieju ponoszą w całości poszczególni uczestnicy.
 3. W związku z autorskim charakterem występów w toku turnieju, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników turnieju praw i interesów innych podmiotów, a w szczególności praw własności intelektualnej.
 4. Do turnieju nie dopuszcza się układów tanecznych prezentowanych w poprzednich przeglądach „STONOGA".
 5. Turniej nie dotyczy zespołów akrobatycznych i folklorystycznych.
 6. Zespół może być zgłoszony w kilku kategoriach tanecznych, ale w danej kategorii tanecznej może zaprezentować tylko jeden układ.
 7. Czas prezentacji: - formacje DISCO i STREET DANCE do 5 min.; - INNE FORMY TAŃCA do 10 min.
 8. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości.
 9. Kryteria oceny: technika i choreografia, oryginalność i pomysłowość układu, estetyka, dobór kostiumów i rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny
 10. Organizator zapewnia: parkiet o wymiarach min. 8 x 10 metrów, nagłośnienie (odtwarzacz CD, MP3), pamiątkowe dyplomy dla wszystkich zespołów oraz nagrody dla finalistów. UWAGA: nie obsługujemy Mini-Disc;
 11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione.
 12. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i p.poż obowiązujących na terenie obiektu.
 13. Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występu zespołu oraz późniejszą nieodpłatną eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, internet, itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.
 14. Zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowo sporządzone, nienależycie opłacone lub doręczone po terminie będą odrzucone.

 

 

Dodatkowych informacji udziela Jagoda Zderska

tel.  76 8188621, 512680388, e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

                                                    


                                                     WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA


 

  XVIII Ogólnopolski Turniej Zespołów Tanecznych

STONOGA 2017

 

K A R T A      Z G Ł O S Z E N I A

wymagane jest wypełnienie wszystkich pól


 

1. Nazwa zespołu

 

............................................................................................................

 

2. Ilość osób i wiek

 

..................................................................

 

3. Kategoria tańca

 

............................................................................................................

 

4.  Czas trwania prezentacji oraz tytuł (jeśli posiada)

 

.............................................................................................................

 

5. Imię i nazwisko instruktora, telefon, e - mail

 

.............................................................................................................

 

6. Adres instytucji delegującej, telefon, e - mail

 

............................................................................................................

 

............................................................................................................

 

7. Ważniejsze osiągnięcia

 

............................................................................................................

 

............................................................................................................

 

 

 

 

Proszę o wystawienie faktury VAT


 

NAZWA...................................................................................................................................................

 

ADRES....................................................................................................................................................

 

NIP.............................................................................................................................................................

 

Oświadczam, iż wiem, że faktura zostanie wystawiona na właściciela konta, z którego dokonany zostanie przelew.

 

 

 

...........................................                                                               .......................................................

miejscowość, data                                                                               podpis instruktora

 NOWE TELEFONY MOKSiR - 505 398 729 i 505 398 794
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie