Zapraszamy na strony kina

Gmina Miejska Chojnów.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu

i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów

ul. Małachowskiego 7

NIP: 694-10-01-727 

tel. 0-76/ 81 88 621


e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

www.moksir.chojnow.eu


rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy w Chojnowie

72 8644 0000 0001 9523 2000 0080
Kadrę MOKSiR stanowią:

 

Dyrektor - Stanisław Horodecki

Główny księgowy - Teresa Grzyb

Księgowy/Specj. ds. kadr i płac/Specj. ds. kina- Magdalena Stefanicka

Księgowy/Specj. ds. kadr i adm. - Karolina Bobińska

St. Instruktor (taniec) - Jagoda Zderska    e-mail:   jagoda.mdk@wp.pl

St. specj. ds. działalności podstawowej/Akustyk - Jerzy Krakowski

Specj. ds. obsługi urządzeń technicznych (kręgielnia/fitness) - Grzegorz Andrejciów

Specj. ds. obsługi urządzeń technicznych (kino) - Maciej Lepka

Prac. gospodarczy - Teresa Orzołek

Prac. gospodarczy - Sylwia Banasiak

Robotnik gospodarczy - Waldemar Pirszlewicz


ZAPRASZAMY DO KINA OD 4 CZERWCA 2021 ROKU.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie