Zapraszamy na strony kina

Aktualności

KARAOKE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących "Dajmy Szansę" organizuje przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie Regionalny Konkurs Karaoke Osób Niepełnosprawnych. Impreza w dniu 19 czerwca 2012 rozpocznie się o godz. 10.00
data publikacji: 2012-06-18 09:27
 
SCENKI z ZOSZCZENKI
15 czerwca 2012 na scenie sali widowiskowej ośrodka kultury wystąpił zielonogórski Teatr Rozrywki TRÓJKĄT. Oklaskiwaliśmy "Scenki z Zoszczenki" - spektakl oparty na tekstach powstałych w zupełnie innej rzeczywistości porewolucyjnej Rosji, a przecież momentami tak aktualnych w odsłanianiu ludzkich ułomności...
data publikacji: 2012-06-17 14:40
 
Pasowanie na czytelnika 2012
13 czerwca MOKSiR gościł przedszkolaków oraz uczniów z SP 4 na uroczystym pasowaniu na czytelnika zorganizowanym przez MBP w Chojnowie. Zdjęcia w galerii.
data publikacji: 2012-06-13 14:40
 
Projekt KORBA - Zakręcić się i zmienić rzeczywistość.
Fundacja Rozwoju Społecznego DEMOS zaprasza do udziału w 4. edycji Projektu KORBA skierowanego do Młodych Liderów w wieku od 13 do 19 roku życia z czterech województw: Śląskiego, Opolskiego, Dolnośląskiego i Małopolskiego. Na pierwszy etap - jednodniowe warsztaty w stolicy każdego z województw programu - zaprosimy aż 300 osób! Szukamy ludzi kreatywnych, ambitnych, gotowych do nadzwyczajnych działań. Aby wysłać zgłoszenie należy wejść na naszą stronę internetową www.projektkorba.pl i wypełnić dwa formularze. Stawka jest wysoka. Na 100 najaktywniejszych uczestników czekają dynamiczne wyjazdowe warsztaty wakacyjne i współpraca z doświadczonym tutorem podczas organizacji własnego projektu. Dla najlepszych przygotowaliśmy atrakcyjne multimedialne nagrody i prestiżowe certyfikaty!  Na zgłoszenia czekamy do 15 czerwca 2012. Projekt jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNY i umożliwia nie tylko zdobycie umiejętności liderskich i wiary we własne możliwości, ale przeżycia niesamowitej przygody, wielkich przyjaźni i kreacji pozytywnych zmian we własnym otoczeniu.
data publikacji: 2012-06-13 08:13
 
RAZEM ŁATWIEJ I LEPIEJ
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie serdecznie zapraszają do udziału w dolnośląskim konkursie na pracę w formie literackiej lub plastycznej pn. „Razem łatwiej i lepiej – młodzież i dzieci seniorom, seniorzy młodzieży i dzieciom”. Oczekujemy prac ukazujących więzi między dziećmi, młodzieżą i seniorami, propagujących otwartość i zrozumienie dla osób w różnym wieku, wspierających potrzebę niesienia pomocy międzypokoleniowej. Prace należy składać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie do 16 lipca 2012 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas pikniku wakacyjnego w dniu 26 lipca 2012 r. w Chojnowie. Konkurs odbywa się w ramach zadania wspieranego przez Urząd Marszałkowski p.n.: „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i solidarności międzypokoleniowej poprzez wzmocnienie postaw pro-rodzinnych i pro-obywatelskich wśród młodzieży i osób dorosłych z terenu powiatu legnickiego i okolic.”   Regulamin:     Organizator: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej- Koło przy Parafii pw. św Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie Partnerzy: - Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie   Cele konkursu: - propagowanie otwartości i zrozumienia dla osób w różnym wieku, - wspieranie idei pomocy międzypokoleniowej, - rozwijanie aktywności twórczej i integracja mieszkańców Dolnego Śląska.   Zasady uczestnictwa: 1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby w wieku od 6 lat zamieszkujące na terenie Dolnego Śląska. 2. Konkurs będzie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych, w każdym z rodzajów formy wypowiedzi artystycznej – literackiej i plastycznej: I kategoria: 6 - 12 lat II kategoria: 13 – 30 lat III kategoria: powyżej 30 lat 3. Na konkurs należy przesłać prace nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach. 4. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 2 prace. 5. Prace literackie o objętości nie przekraczającej 6 stron standardowego maszynopisu należy nadesłać w 4 egzemplarzach. 6. Każda praca powinna być oznaczona godłem; to samo godło powinno występować w dołączonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia, adresem autora oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wg wzoru: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu /podpis uczestnika konkursu lub opiekuna uczestnika).   Terminy: 1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 16 lipca 2012 r. (decyduje data wpływu) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna Pl. Zamkowy 2 59 - 225 Chojnów 2. Wręczenie nagród odbędzie się 26 lipca 2012 r. o godz.11.00 w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie, o czym autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni 23 lipca 2012 r. na stronach internetowych MBP i MOKSiR w Chojnowie: www.biblioteka.chojnow.eu i www.moksir.chojnow.eu oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej: www.drdl.diecezja.legnica.pl   Nagrody: 1. Prace konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora. 2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez Organizatora i sponsorów.   Inne postanowienia: 1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac lub ich fragmentów na potrzeby promocji konkursu na różnych polach eksploatacji /np. internet, prasa itp./ Wykorzystanie pracy - z podaniem informacji o autorze - nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych ze strony Organizatora. 2. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie (usługi pocztowe, koszty podróży itp.). 3. W sprawach spornych wynikających z interpretacji niniejszego Regulaminu ostateczną decyzję podejmie Organizator w porozumieniu z Jury.
data publikacji: 2012-06-12 13:53
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | 48  | 49  | 50  | 51  | 52  | 53  | 54  | 55  | 56  | 57  | 58  | 59  | 60  | 61  | 62  | 63  | 64  | 65  | 66  | 67  | 68  | 69  | 70  | 71  | 72  | 73  | 74  | 75  | 76  | 77  | 78  | 79  | 80  | 81  | 82  | 83  | 84  | 85  | 86  | 87  | 88  | 89  | 90  | 91  | 92  | 93  | 94  | 95  | 96  | 97  | 98  | 99  | 100  | 101  | 102  | 103  | 104  | 105  | 106  | 107  | 108  | 109  | 110  | 111  | 112  | 113  | 114  | 115  | 116  | 117  | 118  | 119  | 120  | 121  | 122  | 123  | 124  | 125  | 126  | 127  | 128  | 129  | 130  | 131  | 132  | 133  | 134  | 135  | 136  | 137  | 138  | 139  | 140  | 141  | 142  | 143  | 144  | 145  | 146  | 147  | 148  | 149  | 150  | 151  | 152  | 153  | 154 | 155  | 156  | 157  | 158  | 159  | 160  | 161  | 162  | 163  | 164  | 165  | 166  | 167  | 168  | 169  | 170  | 171  | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177  | 178  | 179  | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185  | 186  | 187  | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193  | 194  | 195  | 196  | 197  | 198  | 199  | 200  | 201  | 202  | 203  | 204  | 205  | 206  | 207  | 208  | 209  | 210  | 211  | 212  | 213  | 214  | 215  | 216  | 217  | 218  | 219  | 220  | 221  | 222  | 223  | 224  | 225  | 226  | 227  | 228  | starsze >>

#zostanwdomuwChojnowie
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie