Gmina Miejska Chojnów.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu

i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów

ul. Małachowskiego 7

NIP: 694-10-01-727

tel. 76 81 88 621

e-mail: moksir@moksir.chojnow.eu

www.moksir.chojnow.eu

KONTAKT KRĘGIELNIA: 451-077-014

(od wtorku do niedzieli od godz. 13.00)

rachunek bankowy

Bank Spółdzielczy w Chojnowie

72 8644 0000 0001 9523 2000 0080
 

 

Kadrę MOKSiR stanowią:

 

Dyrektor - Paulina Wrzeszcz  

 dyrektor@moksir.chojnow.eu

Główny księgowy - Teresa Grzyb

Specj. ds. kadr i adm./księgowy - Karolina Bobińska

 moksir@moksir.chojnow.eu

St. Instruktor (taniec) - Jagoda Zderska 

jagoda.zderska@moksir.chojnow.eu

Specjalista ds. kulturalno-rekreacyjnych - KINO- Izabela Stępień

 kinokultura@moksir.chojnow.eu 

Specjalista ds. kulturalno-rekreacyjnych (kręgielnia, fitness, kino)- Anna Kutsyn

Specj. ds. obsługi urządzeń technicznych - Grzegorz Andrejciów

Prac. gospodarczy - Aldona Czernatowicz

Prac. gospodarczy - Valentyna Miroshnichenko


 


 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie