SZÓSTKI na SZÓSTKI

Turniej Piłki Nożnej Chłopców rocznik 1998 (V klasa) i ew. młodsi


ORGANIZATOR: MOKSiR Chojnów

TERMIN: 1 czerwca 2010 r. (wtorek) / godz. 10.00

MIEJSCE: Kompleks sportowy „ORLIK`2012" ul. Kilińskiego w Chojnowie

CEL: popularyzacja piłki nożnej wśród uczniów szkół podstawowych Powiatu Legnickiego

UCZESTNICTWO: W turnieju uczestniczą zespoły chłopców – mistrzowie eliminacji gminnych – rocznik 1998 (V klasa) i ewentualnie młodsi. Zespół składa się z maksimum 10 zawodników. Mecze rozgrywane będą w składach 6 osobowych (5 zawodników + bramkarz). Pozostali stanowią rezerwę.

SYSTEM ROZGRYWEK: Podział na 2 grupy „A" i „B" (drogą losowania). Mecze w grupach systemem „każdy z każdym". Mecze finałowe rozgrywane będą wg klucza: miejsca I-II A1:B1; III-IV A2:B2; V-VI A3:B3; VII-VIII A4:B4.

CZAS GRY: 1 x 12min. – eliminacje + finały od miejsc III-VIII; mecz o miejsca I-II: 2 x 7min.

SPRAWY RÓŻNE: Obowiązuje lista zgłoszeń potwierdzona przez Dyrektora Szkoły; eliminacje gminne należy rozegrać do dnia 25 maja 2010r.

UWAGA: wszyscy uczestnicy zawodów obowiązkowo występują w obuwiu halowym!!!

Adres kontaktowy: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, 59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7, tel. 0-76/ 81 88 621, e-mail: mdk_chojnow@wp.pl www.moksir.chojnow.eu


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie