ZAWODY PŁYWACKIE KOBIET i MĘŻCZYZN

O MISTRZOSTWO CHOJNOWA

– STYL DOWOLNYCEL: popularyzacja pływania wśród kobiet i mężczyzn, wyłonienie Mistrza Miasta

TERMIN: 7 czerwca 2013 r. /piątek/ godz. 15.3o

MIEJSCE: Basen Miejski przy Szkole Podstawowej nr 4, ul. Kilińskiego 23

UCZESTNICTWO:

Uczestniczą zawodnicy i zawodniczki – mieszkańcy Chojnowa!

Zawody przeprowadzone będą w kategorii kobiet i mężczyzn rocznik 1995 i starsi

przy minimalnej liczbie startujących /w każdej kategorii/ - 6 osób. W przypadku

mniejszej liczby zawodników zawody nie odbędą się.

DYSTANSE:

a/ kobiety - 25m;

b/ mężczyźni - 50m

KLASYFIKACJA: zawodniczki i zawodnicy sklasyfikowani zostaną na podstawie uzyskanych czasów /pomiar ręczny/. W przypadku uzyskania jednakowego czasu uczestnikom przyznane będzie równorzędne miejsce.

NAGRODY:

a/ za zajęcie miejsc I – III uczestnicy otrzymują pamiątkowe puchary oraz dyplomy;

b/ za zajęcie miejsc IV – VI uczestnicy otrzymują dyplomy;

ZGŁOSZENIA:

zgłoszenia telefoniczne do zawodów /do 3 czerwca 2013r. / przyjmuje Pan Andrzej Matuszewski tel. 784 – 902 – 180serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie