W hołdzie kolegom


Tradycją stały się już lutowe brydżowe zmagania sportowych par, stanowiące okazję nie tylko do kolejnych rozgrywek, lecz także wspominania tych brydżystów, którzy grywają na wiecznie zielonych suknach. W roku 2012 turniej zostanie rozegrany 24 lutego. Zapraszamy!


Pamięci kolegów


 

Od kilkunastu lat chojnowscy brydżyści organizują na początku roku turniej poświęcony pamięci zmarłych kolegów – brydżystów z Chojnowa. Tegoroczne zmagania miały miejsce 29 stycznia br. w kawiarence MOKSiR.

Turniej rozpoczęła tradycyjnie wizyta na cmentarzu i zapalenie zniczy, potem o okazałe puchary ufundowane przez Burmistrza Miasta Chojnowa, pana Jana Serkiesa, walczyło 10 par z Legnicy, Miłkowic oraz Chojnowa. Od 17.30 do 21.45 w kawiarence królowały piki, kiery, karo i trefle. Około 22.00 prowadzący zawody sędzia Bogusław Wegner ogłosił oficjalne wyniki turnieju:

I miejsce zdobyła 137. punktami para Marek Czerniawski (Legnica) i Bolesław Grybel (Miłkowice),

II miejsce (119 pkt.) para z Chojnowa – Henryk Gajlewicz i Zbigniew Rogusz,

III miejsce (118 pkt.) para z Legnicy – Eugeniusz Gąska i Krzysztof Kłusek,

IV miejsce (108 pkt.) para Bogusław Wegner (Legnica) i Henryk Wiszniewski (Chojnów),

V miejsce (108 pkt.) para z Legnicy – Jerzy Poznar i Józef Grybel,

VI miejsce (104 pkt.) para z Chojnowa – Andrzej Chomiczewski i Bronisław Tabisz.

Oprócz pucharów pierwsze cztery miejsca uhonorowano też nagrodami rzeczowymi. Ich zakup stał się możliwy dzięki wsparciu turnieju przez: pana J. Kryszczuka (firma KRYSZCZUK), panów B. Tabisza i L. Kachniarza (firma AGRO-TAK z Zagrodna), panią A. Wiszniewską (apteka POD SŁOŃCEM). Wszystkim organizatorzy składają serdeczne podziękowania!

                                                                                                                                                                H.W.

 

 

Turniej Brydża Sportowego Par
W Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji - z okazji Dni Chojnowa - 05.06.2009 r. odbył się Turniej Brydża Sportowego Par o Puchar Burmistrza Miasta. Turniej zgromadził tym razem tylko 7 par z miejscowości: Legnica, Miłkowice oraz Chojnów. Zmagania trwały od godz. 17.15 do 20.45. Na zakończenie turnieju burmistrz Jan Serkies osobiście wręczył puchar oraz nagrody dla zwycięskich par.

Oto wyniki turnieju

  1. Chomiczewski Andrzej (Chojnów) + Tabisz Bronisław (Chojnów) – 63 pkt

  2. Czapulak Grzegorz (Legnica) + Grybel Stanisław (Miłkowice) – 56 pkt

  3. Kujawa Leopold (Chojnów) + Mincger Remigiusz (Chojnów) – 55 pkt

  4. Gąska Eugeniusz (Legnica) + Grybel Józef (Miłkowice) – 45 pkt

 

 

 

TURNIEJ - WYNIKI

 

27 lutego br. w kawiarence Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie rozegrano turniej brydża sportowego par, poświęcony pamięci kolegów brydżystów z Chojnowa, którzy grają już na wiecznie zielonym suknie...

Planowany na godz. 17.00 turniej rozpoczął się nieco później – tradycyjnie już spotkanie rozpoczęła wizyta na cmentarzu, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach dawnych kolegów. Potem, już w kawiarence MOKSiR, do stolików zasiadło 12 par. Oprócz chojnowian byli też goście z Legnicy i Miłkowic.

Turniej sprawnie prowadził, mający uprawnienia sędziowskie, pan Andrzej Bartosik. Jego zakończenie, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród trzem pierwszym parom miało miejsce ok. 21.30. A oto wyniki:

I miejsce – Andrzej Chomiczewski i Bronisław Tabisz (Chojnów) – 178 pkt.,

II miejsce – Andrzej Bartosik i Stanisław Cieśla (Legnica) – 159 pkt.,

III miejsce – Witold Dudek i Bogumił Wegner (Legnica) – 156 pkt.,

IV miejsce – Stanisław Grybel i Jerzy Ćwiek (Miłkowice) – 145 pkt.

Sponsorami nagród byli: firma AGRO-TAK z Zagrodna panów B. Tabisza i L. Kachniarza oraz apteka POD SŁOŃCEM państwa A i H. Wiszniewskich.

Zdjęcia z turnieju do obejrzenia w GALERII

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie