Zapraszamy na strony kina

 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (MOKSiR) w Chojnowie utworzono na bazie Miejskiego Domu Kultury (MDK) uchwałą nr XXIV/115/08 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 czerwca 2008 r. Do podstawowych zadań placówki, zakreślonych przez Radę Miejską w statucie stanowiącym załącznik do uchwały, należą:

  1. Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych integrujących społeczeństwo miasta,

  2. Organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie kultury, sportu i rekreacji,

  3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji,

  4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego,

  5. Prowadzenie działalności kinematograficznej,

  6. Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej wśród dzieci i młodzieży:

- współpraca ze szkołami, organizacjami młodzieżowymi, stowarzyszeniami,

  • rozwijanie aktywności osób niepełnosprawnych, m.in. poprzez organizację integracyjnych imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych,

7. Organizowanie imprez własnych i zleconych, propagujących zdrowy styl życia,

8. Prowadzenie innej działalności oraz sponsoringu celem uzyskania dodatkowych środków na realizację zadań programowych,

9. Tworzenie, utrzymywanie i zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi oraz terenami rekreacyjnymi stanowiącymi mienie komunalne.

NOWE TELEFONY MOKSiR - 505 398 729 i 505 398 794
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie