SALA TANECZNA

SALA TANECZNA, zwana dawniej Salą Recitalową, to przede wszystkim miejsce spotkań formacji tanecznych. Korzystają z niej zarówno grupy funkcjonujące na co dzień w MOKSiR, jak i zespoły zorganizowane przy placówkach oświatowych miasta. SALA TANECZNA służy też paniom z Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zajęcia tanecznego aerobicu.

 taniec2 (szerokość: 375 / wysokość: 249)  taniec4 (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 taniec3 (szerokość: 375 / wysokość: 249)  taniec1 (szerokość: 375 / wysokość: 248)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie