ZARZĄDZENIE Nr 7/2020

 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

z 10.08.2020 r.

 

w sprawie: wprowadzenia odpłatności za korzystanie z kręgielni i Sali fitness w MOKSiR w Chojnowie

 

§1

Z dniem 1 września 2020 r. wprowadzam odpłatność za korzystanie z kręgielni i Sali fitness

 

§ 2

Odpłatność za korzystanie z 1 toru w kręgielni przez 1 godzinę zegarową wynosi:

a/ w dni powszednie (wt.-czw.) – 20,00 zł

b/ w weekendy (pt., sob., nd.) – 30,00 zł

 

§ 3

Odpłatność za korzystanie z Sali fitness przez 1 godzinę zegarową wynosi 5,00 zł

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Kultury,

Sportu i Rekreacji w Chojnowie

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie