Zapraszamy na strony kina

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich zajmujących się fotografią - zarówno amatorsko, jak i zawodowo - do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, w którym chcemy odkrywać niezwykłości Chojnowa. Liczymy na takie zdjęcia, w których uda się autorom wydobyć i ukazać miejską przestrzeń w sposób inny, niezwykły, "magiczny". Specyficzny układ chmur, wschody lub zachody słońca, zdjęcia robione w blasku dnia czy mroku nocy, zaskakujące detale architektury - to tylko część sugestii, gdzie można magii Chojnowa poszukiwać. Liczymy na inwencję samych twórców i wręcz "potop" zdjęć!

Każdy decydujący się wziąć udział w naszej zabawie wybiera hasło, którym będzie opatrywał wszystkie kolejne fotografie, a jego rozszyfrowanie dostarcza do sekretariatu MOKSiR w kopercie zawierającej: imię, nazwisko, wiek i adres autora wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu i zgodą na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie fotografii na potrzeby reklamowych wydawnictw MOKSiR-u.

Konkurs potrwa do połowy listopada 2009 r. Każdy biorący w nim udział może nadesłać nieograniczoną liczbę zdjęć. Zakwalifikowane fotografie będą sukcesywnie zamieszczane w zakładce GALERIA.

MOKSiR gwarantuje nagrody (akcesoria fotograficzne) za I, II i III miejsce. Liczba nagród może ulec zwiększeniu w przypadku pozyskania sponsorów!

Zdjęcia można przesyłać na adres: mdk_chojnow@wp.pl a informację o autorze dostarczamy do sekretariatu MOKSiR osobiście, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

ZAPRASZAMY DO KONKURSU! ODKRYJMY WSPÓLNIE MAGIĘ CHOJNOWA!

ZAPRASZAMY DO KINA OD 4 CZERWCA 2021 ROKU.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie