4. "Talenty znad Skory" 2013

pod patronatem Chóru SKORANTA4. edycja Talentów znad Skory została podzielona na dwa etapy:

- 9 maja (czwartek) 2013 r. na scenie sali widowiskowej MOKSiR zaprezentują się dzieci i młodzież do 25 roku życia

- 7 października (poniedziałek) 2013 r. na scenie sali widowiskowej MOKSiR zaprezentują się dorośli – powyżej 25 roku życia.


W kategorii dzieci i młodzieży prezentacje – oceniane przez powołane przez organizatorów jury – dotyczyć mogą jedynie tańca lub piosenki. Występy mogą być zarówno indywidualne jak i zespołowe, przy czym wszyscy uczestnicy prezentują się tylko z przygotowanymi wcześniej podkładami muzycznymi w formacie audio CD. Zgłoszenia chętnych przyjmowane będą w sekretariatach placówek oświatowych miasta lub w sekretariacie MOKSiR do 6 maja 2013 r. do godziny 15.00. Jedna osoba może wziąć udział maksymalnie w dwu prezentacjach, ale muszą być one różne – np. taniec i piosenka, piosenka solo i piosenka z zespołem, taniec solo i z zespołem.


W kategorii dorosłych prezentacje także oceniać będzie jury i mogą one dotyczyć różnorodnych form artystycznego wyrazu. Dopuszczane będą występy indywidualne i zespołowe. Jedna osoba może wziąć udział maksymalnie w dwu prezentacjach, ale muszą być one różne. Zgłoszenia chętnych przyjmowane będą w sekretariacie MOKSiR do 30 września 2013 r. do godziny 15.00.

UWAGA !  Zespoły mogą instalować się  w ciągu max. 10 minut, dlatego uprasza się, aby ograniczyć  używanie instrumentów, które potrzebują dłuższego czasu strojenia.

Organizatorzy dla wszystkich uczestników przewidzieli dyplomy uczestnictwa i drobne upominki. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie i filmowanie prezentacji a następnie jej nieodpłatne upublicznianie na różnych polach medialnej eksploatacji.


UWAGA!

 

 Osoby chcące wziąć udział w konkursie prosimy o wypełnienie oświadczenia o treści:

 

Wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka*......................................................................  w KONKURSIE TALENTY ZNAD SKORY organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie oraz CHÓR SKORANTA oraz akceptuję zapis regulaminu i wyrażam zgodę na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występu oraz późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału ( tv, prasa, internet itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.

 

.........................................................                   

 podpis opiekuna/uczestnika *

 

* niepotrzebne skreślić

i dostarczenie go najpóźniej w dniu występu do organizatora!!!


                    

                      TALENTY znad SKORY  2012
                   konkurs pod patronatem chóru SKORANTA


    3 marca 2012 r. (sobota) scenę sali widowiskowej MOKSiR wypełnią od godz. 16.00 - taką mamy nadzieję - osoby wszechstronnie utalentowane. Każdy, kto śpiewa, pisze wiersze bądź prozę, pięknie recytuje, wspaniale gra na instrumencie,  chciałby rozbawić nas kabaretowym skeczem, zatańczyć solo lub z zespołem, zadziwić akrobatycznym pokazem... Każdy, kto w jakiejś artystycznej formie próbuje wyrazić siebie - będzie mile widziany i znajdzie dla siebie czas i miejsce. Jeśli masz lat 7 (lub 107), jeśli jesteś mieszkańcem miasta bądź gminy Chojnów, jeśli chcesz podzielić się pasją i radością scenicznego istnienia - zgłoś swój udział do 29 lutego 2012 r.
    Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (76/ 81 88 621), mailowo (mdk_chojnow@wp.pl) lub osobiście w sekretariacie MOKSiR przy ul. Małachowskiego 7 w dniach roboczych w godzinach 7.30-15.30. Można też zgłosić się u kierownik chóru, pani Krystyny Czapskiej (tel. 697 630 455).
    Oczekujemy: osób, które ukończyły 7 rok życia, prezentacji 1 utworu (pod słowem "utwór" rozumiemy tu także taniec, skecz, recytację itd.) o  czasie nie dłuższym niż 5 minut.
    Wszystkie występy zostaną zarejestrowane i umieszczone na stronie MOKSiR na portalu youtube. Dlaczego? Prezentacja w dniu 3 marca br. to dopiero początek zabawy w docenianiu lokalnych talentów. Reszta należeć będzie do internautów. Do połowy października będzie można oddawać głosy na najciekawsze - zdaniem chojnowian - wykonania, a 20 października br. zamierzamy zorganizować WIELKI FINAŁ, czyli koncert laureatów połączony z wręczaniem nagród. Okazja będzie po temu przednia - patron wydarzenia, czyli chór SKORANTA, obchodził będzie wówczas jubileusz 5-lecia istnienia.  

Zapraszamy do zabawy!!!

 

UWAGA!

 

 Osoby chcące wziąć udział w konkursie prosimy o wypełnienie oświadczenia o treści:

 

Wyrażam zgodę na udział mój/mojego dziecka*......................................................................  w KONKURSIE TALENTY ZNAD SKORY organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie oraz CHÓR SKORANTA oraz akceptuję zapis regulaminu i wyrażam zgodę na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występu oraz późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału ( tv, prasa, internet itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.

 

.........................................................                   

 podpis opiekuna/uczestnika *

 

* niepotrzebne skreślić


                                                                                 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie