NUTY O OJCZYŹNIE

konkurs piosenki patriotycznej

dla uczniów chojnowskich szkół

regulamin konkursu

 

Organizator:

 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,  59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7 

Tel.  76/8188621,  505 398 729 i 505 398 794

www.moksir.chojnow.eu    e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

  Termin i miejsce imprezy:

26 kwietnia 2018 r. - godz. 16.00, Dom Kultury w Chojnowie,

ul. St. Małachowskiego 7

Cel imprezy:

  • prezentacja i promocja polskich pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży,
  • popularyzacja śpiewu jako formy artystycznego wyrazu,
  • wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą,
  • kształtowanie poczucia patriotyzmu
  • uczczenie 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Uczestnicy:

1.     W przeglądzie mogą uczestniczyć soliści i zespoły wokalne (chóry)

2.     Wprowadza się cztery kategorie wiekowe:

A/ klasy I-III szkół podstawowych (i młodsi)

B/ klasy IV-VII szkół podstawowych

C/ gimnazja

D/ szkoły ponadgimnazjalne

Zasady uczestnictwa

1. Wykonawca prezentuje jeden utwór z repertuaru polskich pieśni patriotycznych.

2. Akompaniament lub podkład muzyczny (CD) uczestnicy przygotowują we własnym zakresie. Uwaga – nie obsługujemy mini disców!

3. W  przypadku akompaniamentu prosimy o wskazanie w karcie zgłoszenia instrumentu i kontaktu do akompaniatora.

4. Każda szkoła z danej kategorii wiekowej może delegować 5 wykonawców

5. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje pamiątkowy dyplom uczestnictwa, a zwycięzcy poszczególnych kategorii nagrody rzeczowe.                                                                                                                

6.  Jury powołane przez organizatora oceniać będzie: dobór repertuaru, wykonanie, ogólny wyraz artystyczny.

7. Karty zgłoszeń należy przesłać na adres organizatora (korespondencyjny lub e-mail) do 23 kwietnia 2018 r.

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występu solisty oraz późniejszą  nieodpłatną eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, Internet, itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.

9. W związku z autorskim charakterem występów w toku konkursu, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników  praw i interesów innych podmiotów, a w szczególności praw własności intelektualnej. 
(szerokość: 750 / wysokość: 1058)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie