REGULAMIN

  KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MASKA TEATRALNA"

 

ORGANIZATOR:


Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7   tel. 512 680 388

www. moksir.chojnow.eu   e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:


1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

- kat. I- szkoła podstawowa

- kat. II- gimnazjum.


2. Organizator nie przewiduje zgłoszeń indywidualnych. Każda praca musi zostać  zgłoszona  przez delegującą szkołę, placówkę kulturalną itp.


3. Każda placówka  może przesłać maksymalnie 3 prace indywidualne. Prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę.


4. Uczestnicy przygotowują maskę teatralną.


 5. Prace mogą przedstawiać twarz człowieka lub głowę zwierzęcia. Inspiracje można czerpać z opery Giuseppe Verdiego „ Bal Maskowy", estetyki karnawału weneckiego, mitologii albo własnej wyobraźni.


6. Maski typu „halloween", „zombie" nie będą podlegały ocenie.


7. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.


FORMA PRAC:


Praca biorąca udział w konkursie powinna zawierać elementy dekoracyjne oraz posiadać cechy użytkowe:

- estetyczną formę przestrzenną, zachowującą kształt twarzy dorosłego człowieka.

- posiadać otwory pozwalające na swobodne oddychanie i zapewniające widoczność użytkownikowi  maski.

- posiadać element przytrzymujący ją do twarzy lub patyczek do trzymania.

 

Dopuszczalne są:

- maski pełne nakładana na całą twarz lub twarz i głowę.

- półmaski zasłaniające górną część twarzy i pozostawiające odkryte usta i brodę.

 

TECHNIKA:


1.MMaska powinna być wykonana z lekkiego, trwałego i bezpiecznego materiału (np. butaforia, masa papierowa). Negatywem formy maski może być odlew twarzy lub płaskorzeźba z gliny albo plasteliny. Można przesyłać również maski płaskie wykonane z elastycznego materiału dopasowującego się do twarzy  (folie, tkaniny, mulina).


2.     Elementy dekoracji maski powinny być trwałe, aby nie odpadały podczas użytkowania. Dopuszcza się np. malowanie farbą, oklejanie różnymi materiałami  (pióra, cekiny, guziki, papier, tkanina, włóczka, gąbka, bibuła, folie, itp.),  jednak sposób  ozdabiania musi być trwały (elementy dekoracyjne formy nie mogą odpadać podczas użytkowania;  prace z takich materiałów jak ceramika, szkło, masa solna, gips nie będą przyjmowane i oceniane, gdyż są nieużyteczne).


Każda przesłana praca powinna być opatrzona kartonikiem z imieniem i nazwiskiem autora, opiekuna oraz nazwą placówki i telefonem kontaktowym, przytwierdzoną w sposób umożliwiający jej odpięcie ( np. przypięcie kartonika do sznureczka, przewleczonego przez otwór do oddychania  lub patrzenia maski).  Nie przyczepiać karteczek bezpośrednio do maski!!!


Każdy uczestnik musi  podpisać oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby MOKSiR – ORGANIZATORA  KONKURSU PLASTYCZNEGO „MASKA TEATRALNA".


 

OCENA i NAGRODY:


Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. w biurze MOKSiR.


Organizator powoła jury, które oceni prace konkursowe. Dla zwycięzców w obu kategoriach przewidywane są nagrody  i dyplomy.

 

Głównymi kryteriami oceny pracy będę walory artystyczne i cechy użytkowe.


 

WYNIKI KONKURSU:


Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 15 maja 2015 r. i zostanie zamieszczone  na stronie internetowej MOKSiR  oraz w lokalnych mediach.


Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w holu MOKSiR.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie