KONKURS PLASTYCZNY

SZOPKA BOŻONARODZENIOWA

1. Organizator konkursu:   Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7      Tel. 76/ 8 188 621    e-mail: mdk_chojnow@wp.pl      WWW.moksir.chojnow.eu

2. Cel konkursu:

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji świątecznych, zwłaszcza szeroka popularyzacja zwyczaju wykonywania szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia, a także kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastyczno-technicznych dzieci.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 

A. Konkurs przeznaczony jest dla chojnowskich przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

 

B. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej-Szopki bożonarodzeniowej- która musi zawierać wyraźne elementy tradycji bożonarodzeniowej.  

 

C. Szopki bożonarodzeniowe mogą być wykonane dowolną techniką i z dowolnych materiałów  np.: tektury, drewna, szkła, blachy, styropianu, makaronu, słomy, pierników, masy solnej, z origami, wykorzystując słodycze  itd. Szopki muszą być wykonane ręcznie i nie mogą zawierać gotowych elementów, dostępnych w handlu. Nie wolno także wykonywać figurek – odlewów z foremek. Szopki mogą zawierać elementy ruchome.

 

D. Prace konkursowe mają być wyłącznie pracami zespołowymi. Jeden zespół (czyli klasa lub grupa przedszkolna) zgłasza tylko jedną pracę.

Proponujemy opiekunom wykonawców szopek zorganizowanie I etapu konkursu w szkole lub placówce przedszkolnej w celu przeprowadzania selekcji prac kierowanych na konkurs do MOKSiR.

 

E. Do każdej szopki powinna być dołączona w widocznym miejscu informacja zawierająca:

- nazwę przedszkola/szkoły,

-grupę przedszkolną/klasę,

- imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna), pod kierunkiem którego została wykonana

praca i numer telefonu kontaktowego.

 

F. Prace konkursowe należy składać w terminie do dnia 12 grudnia 2012. w biurze MOKSiR.

 

G. Organizator powoła jury, które oceni prace konkursowe. Dla zwycięzców konkursu przewidywane są nagrody, dyplomy oraz prezentacja prac na wystawie pokonkursowej.

 

4. Rozstrzygnięcie konkursu 14 grudnia 2012. O miejscu powiadomimy wszystkich zainteresowanych.

 

.

 

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie