VII. REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAJĘĆ AEROBICU

     ORGANIZOWANYCH W MOKSIR W CHOJNOWIE W REŻIMIE SANITARNYM

 1. W sali aerobiku może przebywać nie więcej niż 15 uczestników.
 2. Na zajęcia obowiązują wcześniejsze telefoniczne zapisy w sekretariacie MOKSiR:          pn.- pt.-8.00-14.00
 3. Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach 12.00-13.00,  we wtorki w godzinach 12.00-13.00 i 17.00-18.00 oraz w czwartki w godzinach 12.00-13.00
 4. Uczestnik przychodzący na zajęcia po raz pierwszy musi przed ich rozpoczęciem dostarczyć instruktorowi podpisane odpowiednie oświadczenia.

5.      Pracowników oraz Instruktorów nie wlicza się do ogólnej liczby korzystających wskazanych w pkt. 1.

 1. Z usług aerobicu nie mogą skorzystać osoby, które:
 • obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej
 • są objęte kwarantanną lub izolacją,
 • miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną
  lub chorą na COVID-19.

7.      Każdy uczestnik przed wejściem do sali jest zobowiązany do dezynfekcji rąk.

 1. Uczestnik powinien ograniczyć do minimum czas przebywania w szatni.
 2. Ustala się 30 min. przerwy pomiędzy zajęciami przeznaczone na wietrzenie sali, dezynfekcję oraz ograniczenie kontaktu między wychodzącymi i wchodzącymi Uczestnikami zajęć.
 3. Nakazuje się zachowanie bezpiecznej odległość między uczestnikami, instruktorami oraz pracownikami. Rekomendowane są minimum 2 m.
 4. Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce.
 5. Podczas ćwiczeń należy używać ręczników.
 6. Uczestnicy po zakończeniu zajęć są zobowiązani do niezwłocznego opuszczenia sali  w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 7. Uczestnicy, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez Instruktora lub Pracownika i w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Uczestnicy oraz instruktor mogą ćwiczyć bez masek.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie