V. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH

Z KRĘGIELNI W MOKSIR W CHOJNOWIE PODCZAS EPIDEMII  SARS-COV-2

 

W trosce o bezpieczeństwo osób wprowadza się zasady bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z niżej podanymi informacjami przed wizytą w kręgielni MOKSiR w Chojnowie. Przypominamy, że płatności można dokonać jedynie kartą w kasie kina.

PODSTAWOWE ZASADY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z KRĘGIELNI W MOKSIR

1.W celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia zakażenia COVID-19 rozkład godzin funkcjonowania kręgielni i ilość osób korzystających została zmodyfikowane zgodnie z zaleceniami GIS.

2. Korzystać z kręgielni mogą tylko osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

3.Wchodząc na teren kręgielni należy zdezynfekować ręce – pojemniki umieszczone są przy wejściu.

4.Udział w grze osób niespokrewnionych jest dopuszczalny pod warunkiem zakrywania ust i nosa. Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym mogą po wejściu na salę kręgielni odkryć usta i nos. Maseczkę należy założyć  przed wejściem do budynku

5. Z kręgielni w jednym czasie może korzystać maksymalnie 8 osób.

6. Po każdej grze przeprowadza się wietrzenie pomieszczeń oraz sprzątanie stref dla graczy.

7. Czekając w kolejce do kasy oraz znajdując się w kręgielni należy zachowywać bezpieczną odległość (dystans zgodny z aktualnym stanem prawnym).

8.Opuszczając kręgielnię widzowie powinni pamiętać o zachowaniu wymaganej przepisami prawa odległości.

9.Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie