VI. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SALI FITNESS W MOKSIR W   CHOJNOWIE   W REŻIMIE SANITARNYM

 1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Sali Fitness w MOKSiR [dalej „Fitness'] poprzez zminimalizowanie ryzyka zakażenia COVID-19.
 2. Obsługa MOKSiR zobowiązana jest stosować wytyczne właściwych władz sanitarnych dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom Fitness niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z obiektu.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie Fitness zobowiązane są do zapoznania się i stosowania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
 4. Godziny otwarcia Sali Fitness: wt.-nd.– 15.00 – 21.00
 5. Maksymalna ilość osób przebywających równocześnie w Sali Fitness wynosi 5 (1 osoba na 15 m2 powierzchni całkowitej obiektu).
 6. W Fitness mogą przebywać jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorobowych. Z usług Fitness nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją.
 7.  Zaleca się skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Toalety na terenie MOKSiR działają w sposób ograniczony i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych.
 8. W Sali Fitness nie ma obowiązku zasłaniania nosa i ust przez osoby ćwiczące.
 9. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej 2 m pomiędzy osobami ćwiczącymi. Ponieważ nie możliwości ustawienia sprzętów na siłowni w bezpiecznej 2 m odległości, w związku tym nie należy korzystać w tym samym czasie z urządzeń pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie. MOKSiR może wg własnego uznania czasowo wyłączyć z użytku poszczególne urządzenia.
 10. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w szczególności:
  • dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Sali Fitness i po wyjściu z toalety,
  • posiadania zmiennego obuwia oraz ręcznika do ćwiczeń,
  • dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu. Osoby niestosujące się do wymogów niniejszego Regulaminu lub wymogów sanitarnych mogą zostać wyproszone z Sali Fitness/MOKSiR.
 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS oraz Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie