Zapraszamy na strony kina

Aktualności

LEKARSKIE SUMIENIE - "AntykWariat" zaprasza
W naszej zakładce filmy można już obejrzeć kolejną ze scen, która współtworzyła DOBRANOCKI DLA DOROSŁYCH 2. Tym razem proponujemy Państwu "Lekarskie sumienie"
data publikacji: 2021-01-21 10:22
 
MOTYLA NOGA - KONKURS PLASTYCZNY
Wrocławskie Centrum Kultury AGORA jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Motyla noga” skierowanego do dzieci i młodzieży 6-15 lat + osób niepełnosprawnych do 18 lat. Organizator czeka na prace w każdej formie, zarówno malarskiej, graficznej czy rzeźbiarskiej - najważniejsza jest kreatywność. Prace można nadsyłać bądź dostarczyć osobiście do 11 lutego, a zwycięzców poznamy już 19. Uroczysty wernisaż zaplanowano na 5 marca o godzinie 13:00. Regulamin konkursu znajduje się w załączniku.
data publikacji: 2021-01-11 09:43
 
SPOKOJNYCH ŚWIĄT!!!
Sympatykom i przeciwnikom, wierzącym i ateistom, tym z prawa i tym z lewa, samotnym i otoczonym gronem bliskich, szukającym miłości i szaleńczo zakochanym, ubogim i majętnym... Jednym słowem WSZYSTKIM - DOBRYCH, SPOKOJNYCH ŚWIĄT życzy MOKSiR
data publikacji: 2020-12-22 09:15
 
NA BLUESOWĄ NUTĘ
Czy myśleliście Państwo kiedyś, by swe rozterki, smutki czy może rozważania nad życiem ubrać w słowa piosenki? Jeśli tak, to nadarza się doskonała okazja, by tego spróbować. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji wspólnie z zespołem PLUG`N`BLUES ogłasza konkurs na tekst bluesowej piosenki. Konkurs potrwa do 15 stycznia 2021 roku. Po tym terminie Jury konkursu, w skład którego wejdą przedstawiciele zespołu PLUG`N`BLUES oraz MOKSiR, wyłoni tekst, który stanie się inspiracją do napisania muzyki, a w ostateczności – przybierze kształt bluesowej kompozycji, wykonanej przez zespół na koncercie w Chojnowie. Co należy zrobić, by wziąć udział w konkursie? Przede wszystkim napisać tekst, potem opatrzyć go wybranym przez siebie hasłem (logo). Jedna osoba może nadesłać maksymalnie 3 teksty. W oddzielnej kopercie, opisanej wybranym przez siebie hasłem (logo), zawieramy informację o autorze – imię, nazwisko, kontakt (np. numer telefonu bądź adres mailowy). Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć jeszcze zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na udział w konkursie, a wszyscy – oświadczenie o akceptacji zasad wynikających z RODO. Teksty można nadesłać na adres mailowy MOKSiR – mdk_chojnow@wp.pl – bądź też pocztą tradycyjną. Pozostałe istotne informacje – dane o autorze i stosowne zgody wysyłamy pocztą tradycyjną (można też złożyć je bezpośrednio w Domu Kultury, z zachowaniem wynikających z pandemii reguł bezpieczeństwa). Na kopercie, oprócz hasła (logo) prosimy dopisać NA BLUESOWĄ NUTĘ. Życzymy wielkiej weny. Czekamy na teksty!
data publikacji: 2020-12-08 09:37
 
KOCHAĆ CZŁOWIEKA - biennale fotografii
XII Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać człowieka” Oświęcim 2021 pod patronatem Związku Polskich Artystów Fotografików i Prezydenta Miasta Oświęcim REGULAMIN Kochać człowieka to... pokazać ulotne chwile, przemijający czas, biegnące myśli,by żyłyswoim życiem. By trwały. By mimo tego wszystkiego co ludzi łączy i co ludzi dzieli, mogły naszkicować obraz ludzkiej kondycji. By nie tylko „tu i teraz”, ale „zawsze i wszędzie” ukazywały to co ważne, co nigdy nie przeminie, dzięki czemu byliśmy, jesteśmyi będziemy. ORGANIZATOROświęcimskie Centrum Kultury CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE-kształtowanie postaw miłości i szacunku wobec człowieka-fotograficzna prezentacja tematyki związanej ze wszystkimi aspektami życia człowieka-zaprezentowanie dążeń i osiągnięć twórczych w tematyce określonej hasłem programowym ZASADY UCZESTNICTWA1. Biennale ma charakter otwarty i jest dostępne dla wszystkich fotografujących. 2. Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż 4 prace. Zestawy wielozdjęciowe nieprzekraczające 10 fotografii będą traktowane jako jedna praca.3. Technika prac jest dowolna.4. Zalecany format zdjęć 30x40 cm ze zwyczajowo dopuszczonymi odchyłkami uzasadnionymi koncepcją autorską. W zestawach dopuszcza się formaty mniejsze, minimalna wielkość 18x24cm. Prace nie mogą być podklejone lub oprawione.5. Każde zdjęcie należy czytelnie opisać podając: godło autora, numer pracy zgodny z numerem na karcie uczestnictwa (w przypadku zestawów -łamany przez numer zdjęcia w zestawie), a także rok wykonania oraz tytuł.6. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem, zawierającą dokładnie i czytelnie wypełnioną kartę uczestnictwa.7. Prace (w usztywnionych opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniem), wraz z kartą uczestnictwa, należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2021roku(data dostarczenia prac do organizatora) na adres:Oświęcimskie Centrum Kultury, 32-600 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24 z dopiskiem „Kochać człowieka”.8. Autorzy zobowiązani są również do nadesłania wersji elektronicznych wszystkich prac zgłoszonych na konkurs (300 DPI, minimum 1 MB, tiff, png lub jpg; pliki powinny być opisane -godło autora_numer pracy zgodny z numerem na karcie uczestnictwa, w przypadku zestawów z numerem zdjęcia w zestawie_tytuł) na nośniku CD lub mailem na adres biennale@ock.org.pl (w tytule wiadomości -maila lub transferu plików proszę wpisać godło autora). 9. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się fotografii, które:-brały udział w poprzednich edycjach Biennale „Kochać człowieka”,-nie spełniają wymogów technicznych określonych niniejszym regulaminem(bez godła, podpisane imieniem i nazwiskiem, o innych niż wymagane wymiarach, podklejone, bez karty uczestnictwa),-zostały nadesłane po ustalonym terminie,-zostały zrealizowane przez członków jury.10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek nadesłanych drogą pocztową lub kurierem.11. Jury zadecyduje o:-zakwalifikowaniu prac do konkursu,-zakwalifikowaniu prac na wystawę,-przyznaniu nagród.Jury ma prawo ingerować w zestawy i nagradzać pojedyncze zdjęcia wybrane z zestawów. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.12. O terminie i sposobie rozdania nagród oraz otwarciu i prezentacji pokonkursowej wystawy autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną powiadomieni mailem. Informacja zamieszczona zostanie także na stronie internetowej Oświęcimskiego Centrum Kultury.13. Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Oświęcimskiego Centrum Kultury z zachowaniem praw autorskich. Pozostałe prace zostaną zwrócone autorom.14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej reprodukcji prac w celach reklamowych w prasie, internecie i publikacjach związanych z konkursem, w tym w katalogu pokonkursowej wystawy oraz do prezentacji pokonkursowej wystawy również poza siedzibą Oświęcimskiego Centrum Kultury.TERMINARZ-nadsyłanie prac: do 28.02.2021 r.-ocena jury: do 29.03.2021 r.-informacja o werdykcie: do 31.03.2021 r.Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.Oświęcimskie Centrum Kultury ul. Śniadeckiego 2432-600 Oświęcim(33) 842-57-82, 842-44-63 | ock@ock.org.pl | www.ock.org.pl
data publikacji: 2020-12-02 08:39
 
<< nowsze | 1  | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | starsze >>

ZAPRASZAMY!!!
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie