Zapraszamy na strony kina

Aktualności

DOM KULTURY ZAMKNIĘTY
Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów i Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego informujemy, że Dom Kultury w Chojnowie, a ściślej - wszystkie funkcjonujące w nim dla mieszkańców sale i pracownie oraz kino i kręgielnia - pozostają nieczynne do odwołania. MOKSiR udostępnia boisko ze sztuczną nawierzchnią dla grup zorganizowanych. Można korzystać z bieżni.
data publikacji: 2020-11-10 08:51
 
BOISKO SZTUCZNE NIECZYNNE DO ODWOŁANIA
Informujemy, że od dnia 23.10.2020 r.- w związku z wprowadzeniem obostrzeń w czerwonej strefie- boisko ze sztuczną nawierzchnią nie będzie udostępniane osobom indywidualnym i grupom niezorganizowanym.
data publikacji: 2020-10-23 14:04
 
KONKURS KULINARNY
Konkurs kulinarny ,,Kulinarne dziedzictwo Wrzosowej Krainy’’REGULAMIN:Organizator:Fundacja Gramineae, ul. Żeromskiego 1, 59-140 Chocianów Konkurs skierowany jest do mieszkańców z obszaru Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ,,Wrzosowa Kraina’’tj.mieszkańcy Gminy Chocianów, Gminy Lubin, Gminy Przemków, Gminy Chojnów, Miasta Chojnów, Gminy Kunice, Gminy Miłkowice, Gminy Gromadka, Gminy Bolesławiec.Cel konkursu:•Popularyzacja i upowszechnienie potraw z lat 80. •Wymiana przepisów i doświadczeń wśród uczestników konkursu• Budowa więzi wewnątrz społeczności lokalnej • Aktywizacja mieszkańców z obszaru LGD Wrzosowa Kraina Zasady uczestnictwa:• aby zgłosić swój udział należy wypełnić kartę zgłoszeniową, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych(RODO) oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku i zdjęć • w konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia • każda osoba może zgłosić do konkursu od 1 do 3 potraw • Każdy przepis powinien zawierać: dokładnie podaną ilość składników,opis przygotowania potrawy oraz dobrej jakości zdjęcie gotowej potrawy (od 1 do 4zdjęć) • Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z przepisem i zdjęciami należy wysłać na adres e-mail biuro.gramineae@gmail.comlub dostarczyć osobiście w siedzibie biura po uprzednim kontakcie telefonicznym (tel: 518739907) w terminie od 16.10.2020r. do 23.10.2020r.Założenia organizacyjne • Przepisy zgłaszane do konkursu powinny opierać się na tradycjach rodzinnych oraz zdrowych, tradycyjnych produktach.Kryteria oceny i nagrody:•Ocenie podlegać będzie: nawiązanie do tradycji, oryginalność przepisu, wykorzystanie zdrowych, swojskich, regionalnych produktów, estetyka i jakość wykonania zdjęć•Ogłoszenie wyników nastąpi do 30.10.2020r. • Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom • Laureaci konkursu otrzymają nagrody związane z tematyką kuchenną, wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora (nagradzane będą 3 pierwsze miejsca) • Zwycięskie przepisy zostaną umieszczone w książce kucharskiej ,,Kulinarne dziedzictwo Wrzosowej Krainy’’Ustalenia końcowe: • Wszystkie osoby zgłaszające się do konkursu zobowiązane są wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową –nadesłanie karty zgłoszeniowej na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu oraz na podstawie art.81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. z 2017r.poz. 880, 1089, z 2018r. poz. 650), dobrowolnym wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz utworów audiowizualnych (w tym nagrań, fotografii, itp.) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach medialnych prowadzonych przez Fundację Gramineae. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć oraz nagrań za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. • Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator.
data publikacji: 2020-10-20 14:05
 
Uwaga!!!
W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy na terenie naszego powiatu informujemy, że od 17 października do odwołania, zamykamy siłownię oraz kręgielnię. Kino działa z zachowaniem aktualnych obostrzeń - prosimy o odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie obowiązujących zasad. Wkrótce następne komunikaty.
data publikacji: 2020-10-16 11:20
 
Uwaga!!!
Informujemy, że w związku z objęciem terenu całej Polski żółtą strefą, w kręgielni będzie można korzystać tylko z jednego toru (max 4 osoby) a w kinie dostępnych będzie 25% miejsc.
data publikacji: 2020-10-09 15:03
 
<< nowsze | 4  | 5  | 6  | 7  | 8 | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | starsze >>

ZAPRASZAMY DO KINA OD 4 CZERWCA 2021 ROKU.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie