Zapraszamy na oficjalną stronę Gildii Artystów Chojnowa
strona_glowna (szerokość: 750 / wysokość: 550)

Spotkanie w kawiarence Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie w dniu 6 października 2011 r. zaowocowało akceptacją pomysłu utworzenia GILDII ARTYSTÓW CHOJNOWA, czyli dobrowolnego zrzeszenia osób zajmujących się jakąś formą twórczej /artystycznej/ działalności. Była okazja do wymiany poglądów, do prób wyrażania własnych pomysłów na funkcjonowanie szeroko rozumianej kultury w naszym mieście, do spotkania się w gronie ludzi, którym "podobnie w duszy gra...". Jeśli uda się przekształcić Gildię w stowarzyszenie, wówczas zyska ona dodatkowo możliwość zabiegania o zewnętrzne środki finansowe na realizację kulturalnych zamierzeń na rzecz zarówno twórców, jak i mieszkańców miasta. Ustalono, że członkowie Gildii spotykać się będą w pierwsze czwartki miesiąca na tzw. "kawach czwartkowych".

Wszystkie informacje dot. Gildii można znaleźć na jej stronie internetowej pod adresem:

http://gildia.chojnow.eu/index.php?strefa=2&ids=2
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie