Regulamin

 

 IV Festiwalu Chórów

„Skora-Song" Chojnów 2017

 

Organizator:

  -  Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

 

Współorganizatorzy:

  -  Polski Związek Chórów i Orkiestr - Oddział Dolnośląski we Wrocławiu

  -  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie,

  -  Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej przy Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie.

 

Założenia i cele festiwalu:

 -  popularyzowanie muzyki chóralnej,

 -  budzenie postaw aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z kulturą muzyczną,

 -  podnoszenie poziomu wykonawczego zespołów chóralnych,

 -  dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów.

 

Termin i miejsce:

9 czerwiec (piątek) 2017  roku w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie (Rynek)

 

Warunki uczestnictwa:

W Festiwalu mogą wziąć udział chóry dziecięce (do 16 roku życia) i młodzieżowe (od 16 do 25 roku życia). Dopuszcza się udział 10% chórzystów nie mieszczących się w danej kategorii wiekowej.

Prezentowane utwory muszą być dostosowane swoją treścią i formą do powagi miejsca Festiwalu (kościół).

Każdy zespół chóralny wykonuje co najmniej 3 utwory, w tym 2 utwory a cappella. Wśród wybranych utworów zgłoszonych na Festiwal obowiązkowym jest dowolny  utwór Andrzeja Koszewskiego.

Czas prezentacji utworów (łącznie z wejściem i zejściem zespołu) wynosi maksymalnie 20 min.

Repertuar zgłoszony na Festiwal nie może być zmieniony.

Wyklucza się stosowanie playbacków i półplaybacków.

Organizatorzy nie zapewniają instrumentów akompaniujących.

Wszystkie zespoły przygotowują  jeden utwór do wspólnego wykonania (chóry jednorodne - partie swoich głosów):

                   - Gaude Mater Polonia

                      (w opr. T. Klonowskiego;

                      http://www.psalmodia.pl/scores/8.GaudeMater.pdf; patrz załączniki 1 i 2)

 

Partytura w/w utworu znajduje się na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji (MOKSiR) w Chojnowie (www.moksir.chojnow.eu) w zakładce Festiwal „Skora Song"

Na prośbę dyrygenta, po oficjalnym zakończeniu Festiwalu, istnieje możliwość spotkania z jurorami w celu omówienia prezentacji zespołu.

 

Zgłoszenie uczestnictwa:

Kartę zgłoszenia można pobrać tutaj (36.00 kb)

Wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia proszę przesłać drogą elektroniczną na adres  mdk_chojnow@wp.pl aktualne nagranie chóru w formacie mp3 (jeden dowolny utwór).

Wydrukowaną i wypełnioną kartę zgłoszenia należy także przesłać na adres:

              

     Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

     Ul. Małachowskiego 7

     59-225 Chojnów

 

     z dopiskiem: Festiwal Chórów „Skora-Song" 2017

 

Do karty zgłoszenia wysłanej pocztą tradycyjną należy dołączyć po trzy egzemplarze partytury każdego ze zgłoszonych na Festiwal utworów.

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 05.05.2017.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy przeprowadzą eliminacje na podstawie przesłanych nagrań.

O zakwalifikowaniu, kolejności przesłuchań i miejscu rozśpiewania każdy chór zostanie powiadomiony drogą mailową na dwa tygodnie przed terminem Festiwalu.

 

Płatności:

-  Każdy zakwalifikowany zespół chóralny do dnia 02.06.2017 roku dokona wpłaty wpisowego w wysokości  15 zł od osoby na konto:

 

    PKO 93102030170000290203811726

 

    z dopiskiem: na organizację IV Festiwalu Chórów „Skora-Song" Chojnów 2017

 

-  Koszty związane z dojazdem zespoły pokrywają we własnym zakresie.

   Za nagrania radiowe i telewizyjne podczas konkursu oraz za dalsze ich odtwarzanie i rozpowszechnianie chóry nie otrzymują honorariów.

- Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występu zespołu oraz późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału (TV, prasa, Internet, itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.

- W przypadku nieprzewidzianych okoliczności ( mała ilość zgłoszeń) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Festiwalu

 

Jury:

-  Chóry oceniane będą w następujących kategoriach:

            kat I - Chóry dziecięce (do 16. roku życia)  

            kat II - Chóry młodzieżowe (od 16. do 25. roku życia)

-  Występy festiwalowe oceniać będzie Jury powołane przez organizatora Festiwalu.

-  Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

-  Przedmiotem oceny prezentacji chóralnych będzie:

  

     - dobór repertuaru,

     - ogólny wyraz artystyczny,

     - emisja głosu,

     - skala trudności utworów,

     - interpretacja,

     - walory brzmieniowe,

     - intonacja.

 

Nagrody:

- Nagrody będą przyznawane według uzyskanej punktacji:

 

    Grand Prix dla najlepszego chóru wyłonionego ze wszystkich zespołów.

 

     - I miejsce – 91-100 punktów

     - II miejsce – 81-90 punktów

     - III miejsce – 70-80 punktów

 Nagroda Grand Prix jest nagrodą finansową; jej  wysokość będzie uzależniona od środków pozyskanych  przez organizatora.

Pozostałe nagrody mogą być rzeczowe lub finansowe,

-  każdy zespół biorący udział w Festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa,

-  nie przewiduje się nagród ex aequo.

 

Program Festiwalu:

8:00 – 10:00 – przyjazd, rejestracja zespołów (miejsce rejestracji zostanie podane w odrębnym komunikacie)

-  10:00 – 10:15 - Inauguracja Festiwalu,

-  10:15 – 13:15 - przesłuchania zespołów chóralnych,

-  13:15 – 15:15 - przerwa (posiłek)

-  15:15 – 16:00 - ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, koncert laureatów Festiwalu,  

    wspólne wykonanie utworu finałowego, zakończenie IV Festiwalu Chórów „Skora-Song" Chojnów 2017; spotkanie dyrygentów z jurorami Festiwalu.

 

Organizatorzy zapewniają:

-  zimne i ciepłe napoje; poczęstunek,

-  opiekuna dla każdego zespołu chóralnego,

-  parking dla autokarów i samochodów osobowych uczestników Festiwalu.

 

 

                                                                                                                         Organizator

                                                          Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chojnowie

plakat skorasong (szerokość: 750 / wysokość: 1057)

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Festiwalu (32.50 kb) w formacie Microsoft Word
Regulamin Festiwalu (85.45 kb) w formacie Adobe PDF

Karta zgłoszenia (23.50 kb) w formacie Microsoft Word
Karta zgłoszenia (63.33 kb) w formacie Adobe PDF

Partytura Gaude Mater (122.54 kb) w formacie Adobe PDF


Regulamin

III Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Młodzieżowych
„Skora-Song" Chojnów 2015
pod patronatem tenora Bogusława Bidzińskiego

Organizator:

  -  Urząd Miejski w Chojnowie
 
Współorganizatorzy:
  -  Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,
  -  Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Dolnośląski we Wrocławiu,
  -  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Chojnowie,
  -  Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej przy Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie.

Założenia i cele festiwalu:
 -  popularyzowanie muzyki chóralnej, umuzykalnianie młodzieży i słuchaczy,
 -  uwrażliwienie młodzieży i społeczeństwa na piękno muzyki chóralnej,
 -  wzbudzanie aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z kulturą muzyczną,
 -  podnoszenie poziomu wykonawczego zespołów chóralnych,
 -  dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów.

Termin i miejsce:
12 czerwca (piątek) 2015 roku w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Chojnowie (Rynek)

Warunki uczestnictwa:
W festiwalu mogą wziąć udział chóry młodzieżowe (szkolne i pozaszkolne).
Prezentowane utwory muszą być dostosowane swoją treścią i formą do powagi miejsca Festiwalu (kościół).
Każdy zespół chóralny wykonuje co najmniej 3 utwory, w tym 2 utwory a'cappella. Jeden z utworów powinien być o tematyce sakralnej.
Czas prezentacji utworów (łącznie z wejściem i zejściem zespołu), wynosi maksymalnie 20 min.
Repertuar zgłoszony na Festiwal nie może być zmieniony.
Wyklucza się stosowanie playbacków i półplaybacków.
Organizatorzy nie zapewniają instrumentów akompaniujących.
Wszystkie zespoły przygotowują  jeden utwór do wspólnego wykonania (chóry jednorodne - partie swoich głosów):
                   - Gaude Mater Polonia (w opr. T. Klonowskiego;
                      http://www.psalmodia.pl/scores/8/GaudeMater.pdf; patrz załączniki 1 i 2)
 
Na prośbę dyrygenta, po oficjalnym zakończeniu Festiwalu, istnieje możliwość spotkania z jurorami w celu omówienia prezentacji zespołu.

Zgłoszenie uczestnictwa:
Kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony: www.chojnow.eu w zakładce MOKSiR.
Wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia proszę przesłać drogą elektroniczną na adres slotwinskih@op.pl aktualne nagranie chóru w formacie mp3 (jeden dowolny utwór).
Wydrukowaną i wypełnioną kartę zgłoszenia należy także przesłać na adres:
             
     Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
     ul. Małachowskiego 7
     59-225 Chojnów

 
     z dopiskiem: Festiwal Chórów „Skora-Song" Chojnów 2015

Do karty zgłoszenia wysłanej pocztą tradycyjną należy dołączyć po trzy egzemplarze partytury każdego ze zgłoszonych na Festiwal utworów.
Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 15 maja 2015 roku.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy przeprowadzą eliminacje na podstawie przesłanych nagrań.
O zakwalifikowaniu, kolejności przesłuchań i miejscu rozśpiewania, każdy chór zostanie powiadomiony drogą mailową na dwa tygodnie przed terminem Festiwalu.
 (28.05)

Płatności:
-  Każdy zakwalifikowany zespół chóralny do dnia 5 czerwca 2015 roku dokona wpłaty wpisowego w wysokości  200 zł na konto:
 
    BS Chojnów: 22 8644 0000 0001 9523 2000 0010
 
    z dopiskiem: na organizację III Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Młodzieżowych„Skora-Song" Chojnów 2015


-  Koszty związane z dojazdem, zespoły pokrywają we własnym zakresie.
   Za nagrania radiowe i telewizyjne podczas konkursu oraz za dalsze ich odtwarzanie i rozpowszechnianie chóry nie otrzymują
   honorariów.
- Udział w festiwalu jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną
   rejestrację występu zespołu oraz późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału (TV, prasa, Internet, itp.) w celu promocji imprezy
   przez organizatora.
- Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Festiwalu ze względu na zbyt małą liczbę zgłoszonych zespołów chórowych

Jury:
-  Chóry oceniane będą w kategorii: chóry młodzieżowe
-  Występy festiwalowe oceniać będzie Jury powołane przez organizatora Festiwalu.
-  Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
-  Przedmiotem oceny wykonań chóralnych będzie:
 
     - dobór repertuaru,
     - ogólny wyraz artystyczny,
     - emisja głosu,
     - skala trudności utworów,
     - interpretacja,
     - walory brzmieniowe,
     - intonacja.

Nagrody:
- Nagrody będą przyznawane według uzyskanej punktacji:
 
    - Grand Prix dla najlepszego chóru
     - I miejsce – 91-100 punktów
     - II miejsce – 81-90 punktów
     - III miejsce – 70-80 punktów
 
-  organizatorzy przewidują wyróżnienie za najlepszą interpretację utworu o tematyce sakralnej,
-  każdy zespół biorący udział w Festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa,
-  nie przewiduje się nagród ex aequo.

Program Festiwalu:
-  08:00 – 10:30 – przyjazd, rejestracja zespołów (Gimnazjum nr 2, ul. Konarskiego).
-  10:30 – 10:45  -  Inauguracja Festiwalu,
-  10:45 – 13:45 - przesłuchania zespołów chóralnych,
-  13:45 – 15:15 - przerwa (obrady jury, posiłek),
-  15:15 – 16:00 - ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, koncert laureatów Festiwalu, wspólne wykonanie utworu finałowego, zakończenie III Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Młodzieżowych „Skora-Song" Chojnów 2015; spotkanie dyrygentów z jurorami Festiwalu.

Organizatorzy zapewniają:

-  zimne i ciepłe napoje; poczęstunek,
-  opiekuna dla każdego zespołu chóralnego,
-  parking dla autokarów, samochodów osobowych dla uczestników Festiwalu.


Organizator
Urząd Miejski w Chojnowieserwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie