naglowek choralny (szerokość: 750 / wysokość: 188)


UWAGA!!!
W związku z tym, że na II Ogólnopolski Festiwal Chórów Młodzieży Szkolnej „Skora – Song" zgłosiła się mniejsza od zakładanej liczba zespołów chóralnych termin festiwalu został zmieniony na dzień 19 października 2013 r.


19 października 2013 roku odbędzie się II Ogólnopolski Festiwal Chórów Młodzieży Szkolnej „Skora-Song"pod patronatem
Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca


patroni medialni:
ico_gch (szerokość: 100 / wysokość: 50)ico_gw (szerokość: 100 / wysokość: 50)ico_plus (szerokość: 100 / wysokość: 50)ico_dami (szerokość: 100 / wysokość: 50)


Poniżej znajdziecie Państwo wszystkie informacje oraz dokumenty do pobrania

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:
Henryk Słotwiński, tel. kom. +48 606-350-079, e-mail: slotwinskih@op.pl, um.sekretariat@chojnow.eu

Karta zgłoszeniowa w formacie WORD (32.50 kb)
Karta zgłoszeniowa w formacie PDF (116.29 kb)

Partytura 01 (78.20 kb)
Partytura 02 (76.13 kb)


Regulamin II Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Młodzieżowych w formacie WORD (900.50 kb)
Regulamin II Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Młodzieżowych w formacie PDF (252.18 kb)

Poniżej przedstawiany Państwu regulamin festiwalu


Regulamin

II Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Młodzieży Szkolnej „Skora-Song" w Chojnowie
pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca


Organizator:
  -  Urząd Miejski w Chojnowie
 
Współorganizatorzy:
  -  Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,
  -  Polski Związek Chórów i Orkiestr - Oddział Dolnośląski we Wrocławiu,
  -  Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Chojnowie,
  -  Koło Parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej przy Parafii pw. św. Apostołów
      Piotra i Pawła w Chojnowie.

Założenia i cele festiwalu:
 -  popularyzowanie muzyki chóralnej, umuzykalnianie młodzieży i słuchaczy,
 -  uwrażliwienie młodzieży i społeczeństwa na piękno muzyki chóralnej,
 -  wzbudzanie aktywnego uczestnictwa w działaniach związanych z kulturą muzyczną,
 -  podnoszenie poziomu wykonawczego zespołów chóralnych,
 -  dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów.

Termin i miejsce:
19 października 2013 roku (sobota), w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Chojnowie (Rynek)

Warunki uczestnictwa:
W festiwalu mogą wziąć udział chóry młodzieżowe (szkolne i pozaszkolne).
Prezentowane utwory muszą być dostosowane swoją treścią i formą do powagi miejsca Festiwalu (kościół).
Każdy zespół chóralny wykonuje co najmniej 3 utwory, w tym 2 utwory a'cappella. Jeden z utworów powinien być o tematyce Maryjnej.
Czas prezentacji utworów (łącznie z wejściem i zejściem zespołu), wynosi maksymalnie 15 min.
Repertuar zgłoszony na Festiwal nie może być zmieniony.
Wyklucza się stosowanie playbacków i półplaybacków.
Organizatorzy nie zapewniają instrumentów akompaniujących.
Wszystkie zespoły przygotowują dwa utwory do wspólnego wykonania (chóry jednorodne - partie swoich głosów):

                    - Ale Verum Corpus - W.A Mozarta
                      (http://oml.szczecin.pl/pdf/AveMoz.pdf)
                   - Gaude Mater Polonia
                      (w opr. T. Klonowskiego;
                      http://www.psalmodia.pl/scores/8.GaudeMater.pdf; patrz załączniki 1 i 2)
 
Partytury w/w utworów znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Chojnowie
(www.chojnow.eu w zakładce MOKSiR).
Na prośbę dyrygenta, po oficjalnym zakończeniu Festiwalu, istnieje możliwość spotkania z jurorami w celu
omówienia prezentacji zespołu.

Zgłoszenie uczestnictwa:
Kartę zgłoszenia należy pobrać ze strony: www.chojnow.eu w zakładce MOKSiR.
Wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia proszę przesłać drogą elektroniczną na adres slotwinskih@op.pl aktualne nagranie chóru w formacie mp3 (jeden dowolny utwór).
Wydrukowaną i wypełnioną kartę zgłoszenia należy także przesłać na adres:
             
     Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
     Ul. Małachowskiego 7
     59-225 Chojnów

 
     z dopiskiem: Festiwal Chórów „Skora-Song" 2013

Do karty zgłoszenia wysłanej pocztą tradycyjną należy dołączyć po trzy egzemplarze partytury każdego ze zgłoszonych na Festiwal utworów.
Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 30 września 2013 roku.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy przeprowadzą eliminacje na podstawie przesłanych nagrań.
O zakwalifikowaniu, kolejności przesłuchań i miejscu rozśpiewania, każdy chór zostanie powiadomiony drogą mailową na dwa tygodnie przed terminem Festiwalu.
 
Płatności:
-  Każdy zakwalifikowany zespół chóralny do dnia 12 października 2013 roku dokona wpłaty                                 
    wpisowego w wysokości 100 zł na konto:
 
    BS Chojnów: 22 8644 0000 0001 9523 2000 0010
 
    z dopiskiem: na organizację II Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Młodzieży Szkolnej „Skora-Song"
    w Chojnowie

-  Koszty związane z dojazdem zespoły pokrywają we własnym zakresie.
   Za nagrania radiowe i telewizyjne podczas konkursu oraz za dalsze ich odtwarzanie i rozpowszechnianie
   chóry nie otrzymują honorariów.
-  Udział w festiwalu jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie
   bądź inną rejestrację występu zespołu oraz późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału (TV, prasa, Internet, itp.)
   w celu promocji imprezy przez organizatora.
-  W przypadku nieprzewidzianych okoliczności organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu Festiwalu.

Jury:
-  Chóry oceniane będą w następujących kategoriach:
    - chóry szkolne – kat I
    - inne chóry młodzieżowe – kat II
-  Występy festiwalowe oceniać będzie Jury powołane przez organizatora Festiwalu.
-  Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
-  Przedmiotem oceny wykonań chóralnych będzie:
 
     - dobór repertuaru,
     - ogólny wyraz artystyczny,
     - emisja głosu,
     - skala trudności utworów,
     - interpretacja,
     - walory brzmieniowe,
     - intonacja.

Nagrody:
- Nagrody będą przyznawane według uzyskanej punktacji:
 
     - Grand Prix dla najlepszego chóru
     - I miejsce – 91-100 punktów
     - II miejsce – 81-90 punktów
     - III miejsce – 70-80 punktów
 
-  organizatorzy przewidują wyróżnienie za najlepszą interpretację utworu Maryjnego,
-  każdy zespół biorący udział w Festiwalu otrzyma dyplom uczestnictwa,
-  nie przewiduje się nagród ex aequo.

Program Festiwalu:
8:00 – 10:00 – przyjazd, rejestracja zespołów (Powiatowy Zespół Szkół, budynek L.O. ul. A.J. Późniaków,
Gimnazjum nr 2, ul. Konarskiego).
-  10:00 – 10:15  -  Inauguracja Festiwalu,
-  10:15 – 13:15 - przesłuchania zespołów chóralnych,
-  13:15 – 15:15 - przerwa (obrady jury, posiłek),
-  15:15 – 16:00 - ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, koncert laureatów Festiwalu,  
    wspólne wykonanie utworów finałowych, zakończenie II Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Młodzieży Szkolnej
    „Skora-Song" w Chojnowie; spotkanie dyrygentów z jurorami Festiwalu
 
Organizatorzy zapewniają:
-  zimne i ciepłe napoje; poczęstunek,
-  opiekuna dla każdego zespołu chóralnego,
-  parking dla autokarów, samochodów osobowych dla uczestników Festiwalu.


serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie