(szerokość: 200 / wysokość: 283)


XI Przegląd Teatralny SILEBIA 2016


W tegorocznej edycji przeglądu wzięło udział ostatecznie 10 grup teatralnych m.in. z Chojnowa, Wałbrzycha, Boguszowa- Gorce, Świdnicy i Jeleniej Góry. Nie dotarły do nas dwie grupy z Głogowa. Wszystkie grupy zostały wysoko ocenione przez profesjonalne jury- p. Urszulę Frąszczak- Matyjewicz (instruktor teatralny z Bolesławca) oraz p. Jacka Paruszyńskiego (aktor Teatru im. Norwida w Jeleniej Górze) i otrzymały nagrody- SILEBIE. Przyznano również dwie Nagrody AKTORSKIE dla Mai Berezowskiej i Martyny Łosińskiej ( MAŁY ANTRAKT z MOKSiR Chojnów) oraz Piotra Stachowskiego i Tymoteusz Niewiadomskiego (RADOSNA SIÓDEMKA - SP7 Jelenia Góra). Najważniejsze trofeum- NAGRODA GŁÓWNA- powędrowało w tym roku do dwóch grup: MAŁEGO ANTRAKTU (MOKSiR CHOJNÓW) za spektakl „Królowa Śniegu" i do TEATRU PIERROT (MDK ŚWIDNICA) za spektakl „ Pan Walizka". Gratulujemy!


SILEBIA 2016- KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW:

9.00- MAŁE PCHEŁKI- MOKSiR Chojnów
9.30- PCHEŁKI- MOKSiR Chojnów
10.00- ANTRAKT- MOKSiR Chojnów
10.30- MAŁY ANTRAKT- MOKSiR Chojnów
11.10- RADOSNA SIÓDEMKA- SP 7 Jelenia Góra
11.30- ZNIENACKA- Klub Batalionowy Głogów
12.00-TEATR TS-MDK Świdnica
12.40-TEATRZYK TRELE MORELE- MBP-CK Boguszów- Gorce
13.30- UŚMIECHNIĘTY TEATRZYK- MOK Głogów
14.00-TREMA ZA KURTYNĄ- PG 6- Wałbrzych
14.30-TEATR PIERROT- MDK Świdnica
15.00- AJA- SP 3 Chojnów

****************************************************************************


REGULAMIN

 XI Przegląd Teatralny SILEBIA 2016


Termin i miejsce przeglądu:21.04.2016- godz.9.00 - sala widowiskowa MOKSiR przy ul. Małachowskiego7

Organizator :

GMINA MIEJSKA CHOJNÓW

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu

i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów,ul. Małachowskiego 7         NIP 694-10-01-727

tel. 512 680 388      mdk_chojnow@ wp.pl         www.moksir.chojnow.eu
                                                  

                                                 REGULAMIN

  1. Przegląd ma na celu prezentację spektakli powstających w ramach działalności a.r.a. domów i ośrodków kultury, szkół, placówek integracyjnych; ma być też okazją do promocji i rozwoju amatorskiego ruchu teatralnego.

           2. Ustala się 2 kategorie wiekowe:

          szkoły podstawowe i gimnazjum:

          Decyduje wiek najstarszego uczestnika grupy teatralnej.

  3. Do udziału zapraszamy wszystkie teatry nieprofesjonalne działające przy szkołach, ośrodkach kultury, placówkach integracyjnych itp. 

   

  4. Spektakl zgłoszony na przegląd nie powinien trwać dłużej niż 30 min. Wyjątkowo, ze względu na szczególne walory spektakli, organizator zastrzega sobie prawo dopuszczenia do Przeglądu dłuższych prezentacji. Wykluczamy spektakle prezentowane we  wcześniejszych edycjach naszego przeglądu.

  5. Forma teatralna jest dowolna (teatr aktorski, lalki, maski, pantomima, inna – nie dotyczy teatrów jednego aktora i kabaretów).

  6. Karty zgłoszeń należy przesłać na adres organizatora do 30 marca 2016 r.

  O zakwalifikowaniu do finału organizator powiadomi zespoły do 08.04.2016 r.

   

  7. Program przeglądu – kolejność prezentacji – zostanie przesłany do zakwalifikowanych zespołów teatralnych e-mailem.

   

  8. Oceny spektakli w ramach przeglądu dokona Jury, zwracając uwagę na: dobór repertuaru, inscenizację i reżyserię, posługiwanie się aktorskimi środkami wyrazu, ogólny wyraz artystyczny.

   

  9. Jury przyznaje NAGRODY w każdej kategorii wiekowej.

   

  10. Decyzje Jury są ostateczne.

   

  11. W ramach przeglądu planowane są warsztaty opiekunów grup teatralnych z jurorami.

   

  12. Koszt pobytu i przejazdu zespołu na przegląd pokrywa instytucja delegująca.

   

  13. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestracje występu zespołu teatralnego oraz późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału ( tv, prasa, internet itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.

   

  14. Zespoły zakwalifikowane do finału wnoszą opłatę w wysokości 25 złotych od grupy na konto organizatora :


  Gmina Miejska Chojnów

  Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

  59-225 Chojnów, ul.Małachowskiego 7

  Bank PKO BP O/Chojnów

  93 1020 3017 0000 2902 0381 1726


  z dopiskiem:SILEBIA i nazwą grupy teatralnej


  UWAGA! Warunkiem dopuszczenia do występu jest dokonanie wpłaty do dnia 12 kwietnia 2016r. oraz  okazanie organizatorowi dowodu wpłaty w dniu przeglądu. Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy, jeśli do występu grupy nie dojdzie z przyczyn będących po stronie wpłacającego.

  Zespoły, które w dniu przeglądu chcą otrzymać fakturę VAT za wpisowe prosimy o zaznaczenie tego w karcie zgłoszenia i wpisanie wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia. Wpłata musi być dokonana z konta instytucji ( osoby), na którą będzie wystawiona faktura ( tj. dane z wyciągu bankowego muszą zgadzać się z danymi na fakturze).


  Organizator zapewnia nagłośnienie i oświetlenie. Nie odtwarzamy: CD RW, MP3 i mini dysków.

  Dodatkowych informacji udziela p. Stanisław Horodecki tel.512 680 388, e-mail:  mdk_chojnow@ wp.pl

  Zgłoszenia prosimy przesłać na adres:

   

  Gmina Miejska Chojnów

  Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

  59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7
  **************************************************************************************************

 

                                  KARTA ZGŁOSZENIA

XI Przegląd Teatralny SILEBIA 2016

                          

1. NAZWA ZESPOŁU
2. SZKOŁA/ INSTYTUCJA

3. DOKŁADNY ADRES / KOD POCZTOWY / TELEFON / E-MAIL

4. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA GRUPY/ TELEFON/ E-MAIL5. TYTUŁ PRZEDSTAWIENIA
 

6. AUTOR SCENARIUSZA/ ŹRÓDŁA LITERACKIE
7. REŻYSER8. OPRACOWANIE MUZYCZNE
9. CZAS TRWANIA WYSTĘPU        10. CZAS MONTAŻU SCENY     11. CZAS DEMONTAŻU SCENY

12. POTRZEBY TECHNICZNE (nagłośnienie{wymienić nośnik},elementy scenografii: stoły, krzesła itp.)

13. LICZBA CZŁONKÓW ZESPOŁU/WIEK         14. LICZBA OSÓB Z OBSŁUGI TECHNICZNEJ/FUNKCJA        

15.KILKA INFORMACJI O ZESPOLE 

 

16. FAKTURA : TAK /NIE*          Dane do faktury:
 

Prosimy o czytelne wypełnienie WSZYSTKICH rubryk!

*niepotrzebne skreślić
__________________________________________________________________

W X Przeglądzie Teatralnym SILEBIA 2015 wzięło udział 11 grup teatralnych z terenu Dolnego Śląska.


Jury w składzie:
- Krzysztof Rogacewicz ( Absolwent PWST we Wrocławiu . Studia ukończył w 1991r.
W latach 1992-95 aktor Teatru Animacji w Jeleniej Górze. Od 1995 aktor Teatru Maska w Jeleniej Górze. W 2005 r. nagrodzony Srebrnym Kluczykiem za rolę w spektaklu " Pastorałki"  wg. Tytusa Czyżewskiego.Zagrał w kilku filmach fabularnych między innymi: "Komornik", "Ballada o spokojnym człowieku").

- Maja Grześkowiak (aktorka scen muzycznych, absolwentka Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu).

- Jadwiga Zderska ( instruktor MOKSiR)

postanowiło przyznać następujące NAGRODY:


kat. szkoła podstawowa


- Małe Pchełki- MOKSiR CHOJNÓW- "TUWIMOWO" - NAGRODA


- Pchełki- MOKSiR CHOJNÓW- " BAJKI ŚNIEŻNOBIAŁE i..."- NAGRODA


- ANTRAKT - MOKSiR CHOJNÓW- " ZIEMIA"- NAGRODA oraz NAGRODA SPECJALNA za świadomą próbę wykorzystania teatru cieni.


- RADOSNA SIÓDEMKA- SP 7 Jelenia Góra- " ŚNIADANIE KRÓLA"- NAGRODA oraz  NAGRODA SPECJALNA za kreacje aktorskie ze szczególnym uwzględnieniem roli KRÓLA.


- BIALI W CZERNI- OSM  Wrocław- "SAMOTNY JĘDRUŚ" - NAGRODA oraz NAGRODA SPECJALNA za konstrukcje spektaklu oraz walory dydaktyczne.


- KREACJA- SP 7 Głogów-" BUNT"- NAGRODA oraz  NAGRODA SPECJALNA  za próbę stworzenia kreacji aktorskiej oraz walory dydaktyczne.


- GALIMATIAS- SP 10 Legnica- " UCIECZKA z PIOTRISIEM PANEM"- NAGRODA oraz NAGRODA SPECJALNA za walory muzyczne zawarte w spektaklu z uwzględnieniem scen zbiorowych.

- AJA- SP3 Chojnów- "Odnalezione skarby"- NAGRODA
kat. gimnazjum


- TREMA ZA KURTYNĄ- PG 6 Wałbrzych-" NIEKOCHANE MISIE"- NAGODA oraz NAGRODA SPECJALNA za podjęcie problemów życiowych oraz stworzenie kreacji zbiorowych.- DAR- MCK Legnica- " ŚMIESZKA"- NAGRODA oraz NAGRODA SPECJALNA za kreacje aktorskie ze szczególnym uwzględnieniem roli KRÓLOWEJ oraz niewątpliwe walory scenograficzne.


- TREMA ZA KURTYNĄ- PG 6 Wałbrzych-" CICHO"- NAGRODA
 

************************************************************************************

 IX Przegląd Teatralny

SILEBIA 2014


Jury w składzie :

Barbara Ciemięga- przewodnicząca jury

Aleksandra Bałaj

Jadwiga Zderska


postanowiło przyznać NAGRODY następującym grupom teatralnym:


Kat. SZKOŁA PODSTAWOWA


           Grupa Teatralna  Małe Pchełki- MOKSiR CHOJNÓW

Grupa Teatralna Pchełki- MOKSiR CHOJNÓW

Grupa Teatralna ANTRAKT- MOKSiR CHOJNÓW

Grupa Teatralna CZWÓRKA – SP 4 Chojnów

Grupa Teatralna POD SZCZĘŚLIWĄ 3- SP3 Lwówek ŚLĄSKI

Grupa Teatralna PINOKIO- MCK Legnica

TEATR NIEBANALNY- MOK GŁOGÓW

Grupa Teatralna TEATRTAKI-SP WROCŁAW

Grupa Teatralna BEZ MASKI- SP7 GŁOGÓW

Grupa Teatralna A-LE DRAKA- SP3 ZGORZELEC

Grupa Teatralna TEATR DLA WAS- GOK RASZÓWKA


KAT. GIMNAZJUM


Grupa Teatralna TRIO- GOK Raszówka

Grupa Teatralna COŚ WIĘCEJ- ODT ŚWIATOWID WROCŁAW


(szerokość: 190 / wysokość: 125)


(szerokość: 190 / wysokość: 125)(szerokość: 190 / wysokość: 125)(szerokość: 190 / wysokość: 125)


(szerokość: 190 / wysokość: 125)(szerokość: 190 / wysokość: 125)(szerokość: 190 / wysokość: 125)


(szerokość: 190 / wysokość: 125)(szerokość: 190 / wysokość: 125)(szerokość: 100 / wysokość: 66)


(szerokość: 190 / wysokość: 125)(szerokość: 375 / wysokość: 248)(szerokość: 730 / wysokość: 484)__________________________________________________________________________________________


 


VIII Przegląd Teatralny SILEBIA 2013

 

kat. szkoła podstawowa

 

1. TEATR DLA WAS- spektakl KRÓL żAGLONOSY- GOK Raszówka


2. MAŁE PCHEŁKI- spektakl LUDZIE.... LUDZISKA...- MOKSiR Chojnów


3. TEATR POD SZCZĘŚLIWĄ 3- spektakl LEGENDA O LWÓWECKICH AGATACH- SP3 Lwówek Śląski


4. PCHEŁKI- spektakl- PLANETA GNU- MOKSiR Chojnów


5. BURZA-spektakl BAJKA KOŁOWROTKA- CK Kamienna Góra


6. AJA- spektakl KLOWNADA- SP 3 Chojnów


 

kat. gimnazjum

 

1.TREMA ZA KURTYNĄ- TEATR KLASY TRZECIEJ- spektakl DOROŻKARNIA- Publiczne Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu


2.TRELE MORELE- spektakl PRĘCIK- MBP-CK Boguszów Gorce


3.TREMA ZA KURTYNĄ- TEATR KLASY DRUGIEJ- spektakl ZABÓJCY MARZEŃ- Publiczne Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu


4.TREMA ZA KURTYNĄ- TEATR KLASY TRZECIEJ- spektakl SEN URZĘDNIKA- Publiczne Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu

 

27 kwietnia br. od godziny 10.00 zmagały się grupy teatralne z Raszówki, Kamiennej Góry, Boguszowa-Gorc, Wałbrzycha, Lwówka Śląskiego oraz Chojnowa. Bogactwo kostiumów, scenografii oraz wspaniała gra młodych aktorów wprowadziła nas w magiczny świat teatru i baśni. Jurorzy ( Paweł Palcat i Karolina Rosocka) postanowili nagrodzić wszystkich uczestników równorzędnymi NAGRODAMI oraz docenić panią Katarzynę Banaś przyznając jej WYRÓŻNIENIE za profesjonalne przygotowanie spektaklu Pręcik. Każdy z dziesięciu teatrów był inny, gdyż mieliśmy teatr lalkowy, czarny, aktorski, plastyczny, co rzadko zdarza się na wszelakich przeglądach teatralnych. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!!!VII Przegląd Teatralny SILEBIA 2012W środę 9 maja 2012r. odbyła się siódma edycja przeglądu teatralnego SILEBIA. Na deskach naszego ośrodka zaprezentowały się ostatecznie grupy teatralne z Chojnowa, Wałbrzycha i Gromadki.

 

 

Jury ( Anita Poddębniak- aktorka Teatru Dramatycznego w Legnicy i Jacek Paruszyński- aktor Teatru im. Norwida w Jeleniej Górze) postanowiło przyznać  równorzędne nagrody  wszystkim występującym grupom teatralnym :

 

w kat. otwartej szkoła podstawowa

 

Grupa Teatralna MAŁE  PCHEŁKI ( MOKSiR CHOJNÓW) - NAGRODA za wdzięk, radość i spontaniczną twórczość zespołu

 

Grupa Teatralna PCHEŁKI ( MOKSiR CHOJNÓW) - NAGRODA za radosne przedstawienie problemu ekologicznego i za łąkę dolnośląską

 

w kat. BAŚNIE I LEGENDY DOLNEGO ŚLĄSKA

 

Grupa Teatralna PRZYJACIELE  LOLKA ( Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 w Wałbrzychu)- NAGRODA za pomysł inscenizacyjny

 

w kat. otwartej gimnazjum

 

Grupa Teatralna ANTRAKT ( MOKSiR CHOJNÓW)- NAGRODA za dojrzałość w podjęciu tematu

 

Grupa Teatralna BABSZTYLE ( GOKiS Gromadka)- NAGRODA za prostotę i dowcip

 

a także przyznało 6 nagród aktorskich dla  Mai Berezowskiej (Małe Pchełki), Natalii Sigłowej , Agnieszki Szczęsnej i Marcina Szumilasa (Pchełki) oraz Pauliny Pileckiej i Krzysztofa Bałaja (Antrakt).SILEBIA 2011

W VI Przeglądzie Teatralnym Baśni i Legend Dolnego Śląska na scenie ośrodka kultury zaprezentowało się 10 grup teatralnych. W kat. otwartej wśród szkół podstawowych wyróżnienie przypadło najmłodszej grupie, czyli PCHEŁKOM z MOKSiR w Chojnowie, dwa trzecie miejsca rozdzieliły pomiędzy siebie Teatr "Pod szczęśliwą 3" z SP nr 3 w Lwówku Śląskim i Koło teatralne GONG z SP w Kotli. Drugie miejsce jurorzy przyznali Grupie teatralnej KOMA z SP w Kotli, a pierwsze - Szkolnej grupie teatralnej MAŁA TREMA z SP nr 19 w Wałbrzychu. Jedyne w kat. dolnośląskich baśni i legend przedstawienie TEATRU DLA WAS z GOK w Raszówce uhonorowano pierwszym miejscem. W kat. gimnazjalnej otwartej przyznano tylko dwa miejsca. Drugim wyróżniono Grupę teatralną ETNA z Gimnazjum nr 5 w Głogowie, a pierwszym nagrodzono Grupę teatralną ANTRAKT z MOKSiR w Chojnowie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za teatralne przeżycia..

 

             SILEBIA 2010

 

V Przegląd Teatralny Baśni i Legend Dolnego Śląska SILEBIA zgromadził wyjątkowo liczną grupę miłośników Melpomeny. Na 14 prezentacji teatralnych aż pięć pochodziło z Wałbrzycha, dwie przyjechały z Głogowa, po jednym przedstawieniu przywiozły ze sobą grupy z Kotli, Grębocic, Raszówki. Honoru gospodarzy broniły przedstawienia ze szkół podstawowych (po jednym) i dwu grup działających przy MOKSiR. W jury zasiedli tym razem aktorzy jeleniogórscy – pani Irmina Babińska i pan Paweł Sikora.


DŁUGI FLIRT Z MELPOMENĄ


Planowany początkowo na godz. 10.00 start teatralnych zmagań, z racji tak dużej liczby prezentacji, przesunięto na godzinę 9.00. Przegląd otworzyły chojnowskie przedstawienia - „Magiczna skrzynia" grupy teatralnej AJA ze Szkoły Podstawowej nr 3, „Dokąd idziesz?" grupy teatralnej ANTRAKT z Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, „Bal lal" w wykonaniu KLASY IIIB ze Szkoły Podstawowej nr 4 oraz sceniczny debiut – przedstawienie „Wesoła bajka" w wykonaniu najmłodszych aktorów, skupionych w działającej przy MOKSiR grupie PCHEŁKI. Zwłaszcza ta ostatnia prezentacja zebrała zasłużenie gromkie brawa (aktorski przedział wiekowy sięga w „Pchełkach" od 4 do 7 lat!). W kategorii spektakli szkół podstawowych widzom zaprezentowały się jeszcze ISKIERKI z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 Wałbrzychu (dwa przedstawienia - „Spór o muchę" i „Kolorowa bajka") oraz koło teatralne GONG z Kotli, które przywiozło jedyną w tym roku dolnośląską baśń - „Żywa woda".

Wśród przedstawień gimnazjalnych w tzw. kategorii otwartej podziwiać można było: „Pokój do wynajęcia" przygotowany przez grupę teatralną działającą przy gimnazjum w Grębocicach, „Lekcję języka polskiego" i „Szkolnych donosicieli" wykonanych z kabaretowym zacięciem przez młodzież z ETNY w Gimnazjum nr 5 w Głogowie, „Misterium", „Spóźnioną bajkę, czyli lepiej późno niż..." i „Spętanych" w plastycznie wysmakowanych aranżacjach gimnazjalistów z Wałbrzycha (grupy teatralne z różnych klas startują pod wspólną nazwą TREMA ZA KURTYNĄ) oraz „Baśń o milczącym smoku", którą na SILEBIĘ przywiózł TEATR DLA WAS z Gminnego Ośrodka Kultury w Raszówce.

Prezentacje zakończyły się ok. 17.00. Potem jeszcze obrady jury i wreszcie werdykt. Jedyne w kategorii dolnośląskich legend przedstawienie grupy GONG nagrodzono drugim miejscem (pierwszego nie przyznano). Wśród przedstawień „otwartych" szkół podstawowych miejsce trzecie przyznano KLASIE IIIB z SP4 w Chojnowie, miejsce drugie grupie AJA z SP3 w Chojnowie, a pierwszym uhonorowano ex aequo maluchy z grupy PCHEŁKI działającej przy MOKSiR i ISKIERKI z wałbrzyskiej „19" za „Kolorową bajkę". Ciaśniej było na podium gimnazjalnym. Dwie indywidualne NAGRODY AKTORSKIE jurorzy przyznali Radosławowi Bednarskiemu i Przemysławowi Lignarskiemu z Wałbrzycha. Dwa równorzędne wyróżnienia powędrowały do TREMY ZA KURTYNĄ za spektakl „Spętani" i GRUPY TEATRALNEJ z Grębocic za „Pokój do wynajęcia". Nie przyznano miejsca trzeciego, za to były równorzędne dwa drugie (TREMA ZA KURTYNĄ za „Misterium" i ETNA za „Lekcję języka polskiego") i dwa pierwsze miejsca (TEATR DLA WAS za „Baśń o milczącym smoku" i ANTRAKT za „Dokąd idziesz?").

Po godz. 18.00 zmęczeni, ale niewątpliwie szczęśliwi chojnowianie opuszczali salę widowiskową. Cztery lokalne prezentacje – i wszystkie nagrodzone! Okazuje się, że życie teatralne nad Skorą może jeszcze nie kwitnie bujnie, ale z pewnością godne jest uwagi.

Stanisław Horodecki

 


SILEBIA 2009

 

IV Przegląd Teatralny Baśni i Legend Dolnego Śląska SILEBIA zgromadził w sali widowiskowej chojnowskiego MOKSiR-u wykonawców z Wałbrzycha, Zgorzelca, Lwówka Śląskiego, Grębocic i Chojnowa. W sumie 9 teatralnych prezentacji oceniali: Krzysztof Grabowski – aktor Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, przewodniczący jury, Hanna Świętnicka-Grabowska – aktorka Nowego Teatru w Słupsku, Joanna Rostkowska – główny specjalista ds. edukacji teatralnej z Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.

W kat. dolnośląskich baśni i legend zaprezentowano tylko jedno przedstawienie – inspirowaną II częścią „Dziadów" A. Mickiewicza historię „Dziady obchodzim, dziady...", którą przygotowała działająca przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie grupa ANTRAKT (opiekun – Elwira Kądziołka). Za szukanie inspiracji w dolnośląskich podaniach jurorzy przyznali jej NAGRODĘ.

W kat. otwartej trzy przedstawienia zaprezentowały szkoły podstawowe, pięć – młodzież gimnazjalna. W pierwszej grupie najwyższym laurem jurorzy uhonorowali przedstawienie aktorskie „Co świtem piszczy w trawie" inspirowane bajkami I. Krasickiego, które pod okiem Izabeli Fiebich Bednarskiej przygotowały ISKIERKI z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Wałbrzychu. Miejsce drugie przyznano grupie POD SZCZĘŚLIWĄ 3. ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Lwówku Śląskim za przedstawienie aktorskie „Pewna wiadomość" (opiekunki – Maria Józefowicz i Lidia Ryngwelska). Miejscem trzecim nagrodzono grupę AJA ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie za „Bajkę o szczęściu" (opiekun – Anna Pauch).

Zdecydowanie bardziej krytycznie jurorzy odnieśli się do prezentacji gimnazjalnych. Nie dlatego, by brakło godnych uznania spektakli, raczej – z nadmiaru teatralnych wrażeń. Po długich obradach postanowiono więc, by przyznać tylko jedno miejsce i jedno wyróżnienie. I miejscem nagrodzono grupę TREMA ZA KURTYNĄ z wałbrzyskiego Publicznego Gimnazjum nr 6 za spektakl „Ballada o Aniele" (opiekun – Izabela Fiebich Bednarska). Wyróżnienie - za wartość plastyczną przedstawienia – wywiózł z Chojnowa TEATR SZAFA ze Studia Animacji Kultury SZAFA ze Zgorzelca. Doceniono w ten sposób spektakl „Ptam" przygotowany przez Anetę Ćmieluch. W kategorii tej prezentowały się także: Gimnazjum im. Jana Nowaka Jeziorańskiego z Grębocic („O królewnie, co spać nie chciała" - opiekunki: Małgorzata Rutkowska i Renata Pelczar), TREMA ZA KURTYNĄ z Publicznego Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu („Gdzie twoje miejsce, Mały Książę?" - opiekun - Izabela Fiebich Bedarska), grupa ANTRAKT z MOKSiR w Chojnowie („Rysunki na pamiątkę" - opiekun Elwira Kądziołka).

Przyznano także dwa wyróżnienia indywidualne. PEREŁKĄ AKTORSKĄ nagrodzono najmłodszą chyba uczestniczkę Przeglądu, Paulinkę Bednarską z Wałbrzycha, zaś NAGRODĄ AKTORSKĄ Aleksandrę Bałaj z Chojnowa, która zwróciła na siebie uwagę jurorów zarówno rolą Guślarki w „Dziady obchodzim, dziady..." jak i Anne w „Rysunkach na pamiątkę".

Nagrody, którymi w tym roku były piękne prace chojnowskiego artysty Zbigniewa Halikowskiego, zakupiono przy wsparciu finansowym Starosty Legnickiego.

Za rok zapraszamy na jubileuszową, V odsłonę SILEBII.

Fotografie z tegorocznego Przeglądu już w  GALERII!

  (szerokość: 375 / wysokość: 249)

   

  III Przegląd Teatralny Baśni i Legend Dolnego Śląska SILEBIA 2008

   

 TEATR NASZ z SP 14 w Lubinie - Niezwykła historia kota z płota (szerokość: 375 / wysokość: 249) TEATR NASZ z SP 14 w Lubinie - Niezwykła historia kota z płota (szerokość: 375 / wysokość: 249) 
 TEATR NASZ z SP 14 w Lubinie - Niezwykła historia kota z płota (szerokość: 375 / wysokość: 249)  TEATR NASZ z SP 14 w Lubinie - Niezwykła historia kota z płota (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 TEATR NASZ z SP 14 w Lubinie - Niezwykła historia kota z płota (szerokość: 375 / wysokość: 249)  TEATR NASZ z SP 14 w Lubinie - Niezwykła historia kota z płota (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 TEATR POD SZCZĘŚLIWĄ 3 z SP 3 w Lwówku Śląskim - Maszyna Trurla albo sen o nieudanym wynalazku (szerokość: 375 / wysokość: 249)  TEATR POD SZCZĘŚLIWĄ 3 z SP 3 w Lwówku Śląskim - Maszyna Trurla albo sen o nieudanym wynalazku (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 TEATR POD SZCZĘŚLIWĄ 3 z SP 3 w Lwówku Śląskim - Maszyna Trurla albo sen o nieudanym wynalazku (szerokość: 375 / wysokość: 249)  TEATR POD SZCZĘŚLIWĄ 3 z SP 3 w Lwówku Śląskim - Maszyna Trurla albo sen o nieudanym wynalazku (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 Klasa teatralna z SP 4 w Chojnowie - Lubimy Brzechwę (szerokość: 375 / wysokość: 249)  Klasa teatralna z SP 4 w Chojnowie - Lubimy Brzechwę (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 Klasa teatralna z SP 4 w Chojnowie - Lubimy Brzechwę (szerokość: 375 / wysokość: 249)  Klasa teatralna z SP 4 w Chojnowie - Lubimy Brzechwę (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 TEATR DLA WAS z GOK w Raszówce - Tu mnie nie znajdą (szerokość: 375 / wysokość: 249)  TEATR DLA WAS z GOK w Raszówce - Tu mnie nie znajdą (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 TEATR DLA WAS z GOK w Raszówce - Tu mnie nie znajdą (szerokość: 375 / wysokość: 249)  TEATR DLA WAS z GOK w Raszówce - Tu mnie nie znajdą (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 Grupa Teatralna ISKIERKI z SP 19 w Wałbrzychu - Zabawa w pociąg, czyli budzikowo (szerokość: 375 / wysokość: 249)  Grupa Teatralna ISKIERKI z SP 19 w Wałbrzychu - Zabawa w pociąg, czyli budzikowo (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 Grupa Teatralna ISKIERKI z SP 19 w Wałbrzychu - Zabawa w pociąg, czyli budzikowo (szerokość: 375 / wysokość: 249)  Grupa Teatralna ISKIERKI z SP 19 w Wałbrzychu - Zabawa w pociąg, czyli budzikowo (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 KLASA VI D z SP 4 w Chojnowie - Labirynt życia (szerokość: 375 / wysokość: 249)  KLASA VI D z SP 4 w Chojnowie - Labirynt życia (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 KLASA VI D z SP 4 w Chojnowie - Labirynt życia (szerokość: 375 / wysokość: 249)  KLASA VI D z SP 4 w Chojnowie - Labirynt życia (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 TREMA ZA KURTYNĄ z Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu - Pomarańczowy (szerokość: 375 / wysokość: 249)  TREMA ZA KURTYNĄ z Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu - Pomarańczowy (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 TREMA ZA KURTYNĄ z Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu - Pomarańczowy (szerokość: 375 / wysokość: 249)  TREMA ZA KURTYNĄ z Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu - Pomarańczowy (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 TREMA ZA KURTYNĄ z Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu - Pomarańczowy (szerokość: 375 / wysokość: 249)  TREMA ZA KURTYNĄ z Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu - Pomarańczowy (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 TREMA ZA KURTYNĄ z Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu - Pomarańczowy (szerokość: 375 / wysokość: 249)  TREMA ZA KURTYNĄ z Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu - Pomarańczowy (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 TREMA ZA KURTYNĄ z Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu - Pomarańczowy (szerokość: 375 / wysokość: 249)  TREMA ZA KURTYNĄ z Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu - Pomarańczowy (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 DZIECI DAWIDA z GOKiS w Legnickim Polu - Szewczyk Dratewka na wesoło (szerokość: 375 / wysokość: 249)  DZIECI DAWIDA z GOKiS w Legnickim Polu - Szewczyk Dratewka na wesoło (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 DZIECI DAWIDA z GOKiS w Legnickim Polu - Szewczyk Dratewka na wesoło (szerokość: 375 / wysokość: 249)  DZIECI DAWIDA z GOKiS w Legnickim Polu - Szewczyk Dratewka na wesoło (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 DZIECI DAWIDA z GOKiS w Legnickim Polu - Szewczyk Dratewka na wesoło (szerokość: 375 / wysokość: 249)  DZIECI DAWIDA z GOKiS w Legnickim Polu - Szewczyk Dratewka na wesoło (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 Grupa Teatralna ANTRAKT z MDK w Chojnowie - Co mnie swoją bandą straszysz? (szerokość: 375 / wysokość: 249)  Grupa Teatralna ANTRAKT z MDK w Chojnowie - Co mnie swoją bandą straszysz? (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 Grupa Teatralna ANTRAKT z MDK w Chojnowie - Co mnie swoją bandą straszysz? (szerokość: 375 / wysokość: 249)  Grupa Teatralna ANTRAKT z MDK w Chojnowie - Co mnie swoją bandą straszysz? (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 TREMA ZA KURTYNĄ z Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu - Suknia zła (szerokość: 375 / wysokość: 249)  TREMA ZA KURTYNĄ z Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu - Suknia zła (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 TREMA ZA KURTYNĄ z Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu - Suknia zła (szerokość: 375 / wysokość: 249)  TREMA ZA KURTYNĄ z Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu - Suknia zła (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 TREMA ZA KURTYNĄ z Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu - Suknia zła (szerokość: 375 / wysokość: 249)  TREMA ZA KURTYNĄ z Gimnazjum nr 6 w Wałbrzychu - Suknia zła (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 Grupa Teatralna ANTRAKT z MDK Chojnowie - K. Black (kat. baśnie i legendy) (szerokość: 375 / wysokość: 249)  Grupa Teatralna ANTRAKT z MDK Chojnowie - K. Black (kat. baśnie i legendy) (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 Grupa Teatralna ANTRAKT z MDK Chojnowie - K. Black (kat. baśnie i legendy) (szerokość: 375 / wysokość: 249)  Grupa Teatralna ANTRAKT z MDK Chojnowie - K. Black (kat. baśnie i legendy) (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 KOŁO TEATRALNE z Gimnazjum w Grębocicach - Biała dama (kat. baśnie i legendy) (szerokość: 375 / wysokość: 249)  KOŁO TEATRALNE z Gimnazjum w Grębocicach - Biała dama (kat. baśnie i legendy) (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 KOŁO TEATRALNE z Gimnazjum w Grębocicach - Biała dama (kat. baśnie i legendy) (szerokość: 375 / wysokość: 249)  KOŁO TEATRALNE z Gimnazjum w Grębocicach - Biała dama (kat. baśnie i legendy) (szerokość: 375 / wysokość: 249)
 KOŁO TEATRALNE z Gimnazjum w Grębocicach - Biała dama (kat. baśnie i legendy) (szerokość: 375 / wysokość: 249)  KOŁO TEATRALNE z Gimnazjum w Grębocicach - Biała dama (kat. baśnie i legendy) (szerokość: 375 / wysokość: 249)
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie