Zapraszamy na strony kina

(szerokość: 750 / wysokość: 993)
XIV OGÓLNOPOLSKIE DYKTANDO CHOJNOWSKIE

 

 

12 czerwca 2017 r. - Dom Schrama

 

Organizator:

Burmistrz Miasta Chojnowa

Współorganizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

 

REGULAMIN

I Cele konkursu:

1. Rozwijanie zainteresowań językiem jako składnikiem dziedzictwa narodowego i doskonalenie poprawności ortograficznej.

2. Propagowanie zasad poprawnej polszczyzny i szerzenie kultury języka.

3. Rozwijanie potrzeb rozrywki intelektualnej.

II Warunki uczestnictwa:

1.  Uczestnikami dyktanda mogą być uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Chojnów oraz dorośli z terenu całego kraju.

2.  W dyktandzie nie mogą brać udziału nauczyciele języka polskiego, dziennikarze, studenci filologii polskiej i dziennikarstwa.

3.  W kategorii otwartej dla mieszkańców całego kraju, osób powyżej lat 18, nie mogą brać udziału zdobywcy tytułu Mistrza Ortografii Ziemi Chojnowskiej z poprzednich edycji Chojnowskiego Dyktanda.

4.  Dyktando zostanie przeprowadzone w następujących kategoriach:

a) Kategoria zamknięta – dla mieszkańców Miasta i Gminy Chojnów:

- grupa I: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV- VI);

- grupa II: uczniowie gimnazjów i osoby do lat 18.

b) Kategoria otwarta – grupa III: osoby powyżej lat 18, z terenu całego kraju.

5. Zgłoszenia na Kartach Uczestnictwa będą przyjmowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz u nauczycieli języka polskiego chojnowskich i gminnych szkół do 9 czerwca 2017 r. oraz w dniu dyktanda w Domu Schrama w Chojnowie, Rynek 20:

- dla grupy I: 9:30 – 9:55;

- dla grupy II: od 11:30 – 11:55;

- dla grupy III: od 15:30 – 15:55.

III Jury:

1.  Nad przebiegiem Dyktanda czuwa bezstronne Jury, złożone z nauczycielek języka polskiego chojnowskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika.

2.  Jury przewodzi Małgorzata Szczepanowska.

3.  Jury czuwa nad organizacją i przebiegiem Dyktanda.

4.  Członkowie Jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, prawidłowym przebiegiem Dyktanda, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem Dyktanda sporów.

5.  Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

6.  Jury zastrzega sobie prawo różnego podziału nagród rzeczowych, a jego postanowienia są ostateczne i nieodwołalne.

 

IV Przebieg Dyktanda

1.  Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych, słowników.

2.  Nie wolno dyktowanego tekstu (oraz ewentualnych poprawek) pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.

3.  Liczebniki użyte w tekście należy zapisać słownie.

4.  Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.

5.  Ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, a o przyznaniu lokaty zadecyduje przeliczenie błędów ortograficznych i interpunkcyjnych (według zasady: 3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny).

6.  Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki uczestnik zobowiązany jest nanieść przez wyraźne skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej.

7.  Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia i dlatego ogłoszenie wyników odbędzie się 12 czerwca 2017 roku.

8.  Uroczyste ogłoszenie wyników Dyktanda oraz wręczenie nagród odbędzie się w sobotę, 17czerwca 2017, podczas uroczystości obchodów Dni Chojnowa.

9.  Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez Organizatora.

10. Teksty dyktand opracowane zostaną na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

V Nagrody:

1. Za zajęcie I miejsca w poszczególnych grupach zostanie przyznany tytuł MISTRZA ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ.

2. Laureaci konkursu – zdobywcy I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach - otrzymają nagrody rzeczowe.

3.  Jury oficjalnie przedstawi zdobywców pierwszych dziesięciu miejsc w poszczególnych kategoriach podczas uroczystego ogłoszenia wyników Dyktanda w dniu 17 czerwca 2017 roku.

 

 

 

VI Postanowienia końcowe

1.  Uwagi, zapytania związane z tekstem Dyktanda dla poszczególnych grup wiekowych, przebiegiem XIV Chojnowskiego Dyktanda przyjmuje Przewodniczący Jury – Małgorzata Szczepanowska.

2.     Koordynatorem XIV CHOJNOWSKIEGO DYKTANDA jest Lucyna                        Spes, tel. 76/8188593XI CHOJNOWSKIE DYKTANDO- WYNIKI

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

 

Miejsce

 

 

Imię i nazwisko

 

Ilość popełnionych błędów

 

I MIEJSCE

MAŁGORZATA MAŻUCHOWSKA ( nr 8 )

8 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

II MIEJSCE

DARIA OPIELA ( nr 7)

11 ortograficznych 

1 interpunkcyjny

III MIEJSCE

KAMILA KASPRZAK ( nr 33)

12 ortograficznych

2 interpunkcyjne

IV MIEJSCE

FILIP KRAKOWSKI ( nr 11)

14 ortograficznych

1 interpunkcyjny

V MIEJSCE

ALEKSANDRA KOSSAKOWSKA ( nr 13)

15 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

V MIEJSCE

KONSTANCJA IWAŃSKA ( nr 18)

15 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

VII MIEJSCE

PAWEŁ NITECKI ( nr 30)

16 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

VIII MIEJSCE

MAGDA WRÓBEL ( nr 12)

16 ortograficznych

2 interpunkcyjne

IX MIEJSCE

HANNA KONARZEWSKA ( nr 16)

17 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

X MIEJSCE

WIKTOR ZIEMBOWICZ ( nr 6)

17 ortograficznych

2 interpunkcyjne

 

 

 

XI MIEJSCE

Numer 31

18 ortograficznych

2 interpunkcyjne

XI MIEJSCE

Numer 24

18 ortograficznych

2 interpunkcyjne

XII MIEJSCE

Numer 4

19 ortograficznych

 0 interpunkcyjnych

XIV  MIEJSCE

Numer 28

19 ortograficznych

1 interpunkcyjnych

XV MIEJSCE

Numer 15

20 ortograficznych

1 interpunkcyjnych

XVI MIEJSCE

Numer 35

21 ortograficznych

2 interpunkcyjne

XVII MIEJSCE

Numer 3

21 ortograficznych

1 interpunkcyjnych

XVIII MIEJSCE

Numer 25

21 ortograficznych

2 interpunkcyjne

XVIII MIEJSCE

Numer 20

21ortograficznych

2 interpunkcyjne

XX MIEJSCE

Numer 14

22 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

  XXI  MIEJSCE

Numer 10

24 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

XXII  MIEJSCE

Numer 9

24 ortograficznych

2 interpunkcyjne

XXIII MIEJSCE

Numer 19

25 ortograficznych

1 interpunkcyjnych

XXIV  MIEJSCE

Numer 29

26ortograficznych

1 interpunkcyjnych

XXV MIEJSCE

Numer 26

27 ortograficznych

0interpunkcyjnych

XXVI MIEJSCE

Numer 17

27 ortograficznych

1 interpunkcyjnych

XXVII  MIEJSCE

Numer 32

27 ortograficznych

2 interpunkcyjne

XXVIII MIEJSCE

Numer 2

28 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

XXIX MIEJSCE

Numer 36

29 ortograficznych

1 interpunkcyjnych

XXX MIEJSCE

Numer 1

31 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

XXXI MIEJSCE

Numer 23

33 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

XXXII MIEJSCE

Numer 5

34 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

XXXIII MIEJSCE

Numer 22

35 ortograficznych

2 interpunkcyjne

XXXIV MIEJSCE

Numer 27

40 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

XXXV MIEJSCE

Numer 34

42 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

XXXVI MIEJSCE

Numer 21

45 ortograficznych

0 interpunkcyjnychGIMNAZJUM

 

 

Miejsce

 

 

Imię i nazwisko

 

Ilość popełnionych błędów

 

I MIEJSCE

Kamila Gołąb ( nr  2)

 19 ortograficznych

0  interpunkcyjnych

II MIEJSCE

Kacper Jaworski ( nr 30)

 20 ortograficznych 

2 interpunkcyjne

III MIEJSCE

 Jarosław Szlapiński ( nr 34 )

 21 ortograficznych

2  interpunkcyjne

IV MIEJSCE

Martyna Kowalińska ( nr 7 )

22 ortograficzne

 2 interpunkcyjne

V MIEJSCE

Karolina Pirożek  ( nr 1 )

 24 ortograficzne

0  interpunkcyjnych

V MIEJSCE

 Marta Piaskowy ( nr 46 )

24 ortograficzne

 0 interpunkcyjnych

VII MIEJSCE

 Jakub Kudelski ( nr 35)

25 ortograficznych

 1 interpunkcyjny

VIII MIEJSCE

 Joanna Kanabrodzka ( nr 24)

25  ortograficznych

2 interpunkcyjne

IX MIEJSCE

Katarzyna Furmanek ( nr 26 )

26 ortograficznych

1 interpunkcyjny

X MIEJSCE

Oliwia Dziurbiel ( nr 12 )

 27 ortograficznych

0  interpunkcyjnych

 

 

 

XI MIEJSCE

Numer 38

  27 ortograficznych

2  interpunkcyjne

XII  MIEJSCE

Numer 50

28 ortograficznych

0  interpunkcyjnych

 XIII  MIEJSCE

Numer 44

 28  ortograficznych

  1 interpunkcyjny

XIII  MIEJSCE

Numer 33

  28 ortograficznych

1 interpunkcyjny

XIII MIEJSCE

Numer 49

28  ortograficznych

 1 interpunkcyjny

XVI MIEJSCE

Numer 16

28  ortograficznych

2  interpunkcyjne

XVII MIEJSCE

Numer 31

29 ortograficznych

0  interpunkcyjnych

XVIII MIEJSCE

Numer 45

 29 ortograficznych

 1 interpunkcyjny

XVIII MIEJSCE

Numer  11

29 ortograficznych  1interpunkcyjny

XVIII  MIEJSCE

Numer 19

29 ortograficznych

1  interpunkcyjny

  XXI  MIEJSCE

Numer 51

30  ortograficznych

0 interpunkcyjnych

XXII  MIEJSCE

Numer 4

 30 ortograficznych

0  interpunkcyjnych

XXIII MIEJSCE

Numer 36

 30 ortograficznych

1interpunkcyjny

XXIV  MIEJSCE

Numer 27

30 ortograficznych

2 interpunkcyjne

XXIV MIEJSCE

Numer 6

 30ortograficzne

2 interpunkcyjne

XXIV MIEJSCE

Numer 48

 30 ortograficznych

2 interpunkcyjne

XXIV  MIEJSCE

Numer 3

 30 ortograficznych

2 interpunkcyjne

XXIV MIEJSCE

Numer 8

30 ortograficznych

2 interpunkcyjne

XXIX MIEJSCE

Numer 5

 31 ortograficznych

0  interpunkcyjnych

XXX MIEJSCE

Numer 22

31 ortograficznych

2 interpunkcyjne

XXXI MIEJSCE

Numer 18

32 ortograficzne

 1 interpunkcyjny

XXXI MIEJSCE

Numer 25

 32 ortograficzne

1  interpunkcyjny

XXXIII MIEJSCE

Numer 9

 32 ortograficzne

 2 interpunkcyjne

XXXIV MIEJSCE

Numer 28

 33 ortograficzne

 1 interpunkcyjny

XXXV MIEJSCE

Numer 37

33 ortograficzne

 2 interpunkcyjne

XXXVI MIEJSCE

Numer 17

34ortograficzne

0  interpunkcyjnych

XXXVII MIEJSCE

Numer 23

 36 ortograficznych

 0 interpunkcyjnych

XXXVII MIEJSCE

Numer 52

36ortograficznych

 0 interpunkcyjnych

XXXIX MIEJSCE

Numer 39

36 ortograficznych

2  interpunkcyjne

XXXIX MIEJSCE

Numer 47

36 ortograficznych

 2 interpunkcyjne

XLI MIEJSCE

Numer 40

37ortograficznych

0 interpunkcyjnych

XLII MIEJSCE

Numer 42

38 ortograficznych

0  interpunkcyjnych

XLIII  MIEJSCE

Numer 32

39 ortograficznych

 0 interpunkcyjnych

XLIV MIEJSCE

Numer 43

39 ortograficznych

 2 interpunkcyjne

XLV MIEJSCE

Numer 20

40 ortograficznych

1 interpunkcyjny

XLVI MIEJSCE

Numer 15

47 ortograficznych

 1 interpunkcyjny

XLVII MIEJSCE

Numer 10

49 ortograficznych

 0 interpunkcyjnych

XLVIII MIEJSCE

Numer 21

49 ortograficznych

1 interpunkcyjny

XLIX  MIEJSCE

Numer 41

50 ortograficznych

2  interpunkcyjne

L  MIEJSCE

Numer 14

51ortograficznych

1  interpunkcyjny

LI MIEJSCE

Numer 29

52ortograficzne

0 interpunkcyjnych

LII MIEJSCE

Numer 53

53 ortograficzne

1  interpunkcyjny

LIII MIEJSCE

Numer 13

65 ortograficznych

1 interpunkcyjny

DOROŚLI

 

 

Miejsce

 

 

Imię i nazwisko

 

Ilość popełnionych błędów

 

I MIEJSCE

 Maciej Kajzer ( nr 10 )

 2 ortograficzne

0  interpunkcyjnych

II MIEJSCE

 Katarzyna Haponik ( nr 2 )

18 ortograficznych 

1 interpunkcyjny

III MIEJSCE

Dorota Byrecka ( nr 9 )

 22 ortograficzne

 0 interpunkcyjnych

IV MIEJSCE

Rafał Wyciszkiewicz ( nr 7 )

25 ortograficznych

1 interpunkcyjny

IV MIEJSCE

Joanna Schmidt ( nr 5 )

 25 ortograficznych

 1 interpunkcyjny

VI MIEJSCE

Mateusz Kos ( nr  1)

26 ortograficznych

2 interpunkcyjne

VII MIEJSCE

 Kamila Wiśniewska ( nr 4)

29 ortograficznych

 2 interpunkcyjne

VIII MIEJSCE

Krystyna Zawada ( nr 3)

 30 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

IX MIEJSCE

Halina Salastowicz ( nr 6)

 48 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

X MIEJSCE

 Adrian Wierzbicki ( nr 8 )

50 ortograficznych

0  interpunkcyjnych

XI CHOJNOWSKIE DYKTANDO

04 czerwca 2014 r.

Dom SchramaOrganizator:

Burmistrz Miasta Chojnowa

Współorganizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i RekreacjiREGULAMIN

I Cele konkursu:

 1. Rozwijanie zainteresowań językiem jako składnikiem dziedzictwa narodowego i doskonalenie poprawności ortograficznej.

 2. Propagowanie zasad poprawnej polszczyzny i szerzenie kultury języka.

 3. Rozwijanie potrzeb rozrywki intelektualnej.

II Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami dyktanda mogą być uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Chojnów oraz dorośli z terenu całego kraju.

 2. W dyktandzie nie mogą brać udziału nauczyciele języka polskiego, dziennikarze, studenci filologii polskiej i dziennikarstwa.

 3. W kategorii otwartej dla mieszkańców całego kraju, osób powyżej lat 18 nie mogą brać udziału zdobywcy tytułu Mistrza Ortografii Ziemi Chojnowskiej z poprzednich edycji Chojnowskiego Dyktanda.

 4. Dyktando zostanie przeprowadzone w następujących kategoriach:

a) Kategoria zamknięta – dla mieszkańców Miasta i Gminy Chojnów:

- grupa I: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV- VI);

- grupa II: uczniowie gimnazjów i osoby do lat 18.

b) Kategoria otwarta – grupa III: osoby powyżej lat 18, z terenu całego kraju.

5. Zgłoszenia na Kartach Uczestnictwa będą przyjmowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz u nauczycieli języka polskiego chojnowskich i gminnych szkół do 2 czerwca 2014 r. oraz w dniu dyktanda:

- dla grupy I: 9:30 – 9:55;

- dla grupy II: od 11:30 – 11:55;

- dla grupy III: od 15:30 – 15:55.

III Jury:

 1. Nad przebiegiem Dyktanda czuwa bezstronne Jury, złożone z nauczycielek języka polskiego chojnowskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika.

 2. W skład Jury wchodzą: Anna Pauch, Ewa Więcek, Beata Wawrzeńczyk, Klaudia Dominiak, Małgorzata Graban, Gabriela Seweryniak. Jury przewodzi Małgorzata Szczepanowska.

 3. Jury czuwa nad organizacją i przebiegiem Dyktanda.

 4. Członkowie Jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, prawidłowym przebiegiem Dyktanda, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem Dyktanda sporów.

 5. Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

 6. Jury zastrzega sobie prawo różnego podziału nagród rzeczowych, a jego postanowienia są ostateczne i nieodwołalne.IV Przebieg Dyktanda

 1. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych, słowników.

 2. Nie wolno dyktowanego tekstu (oraz ewentualnych poprawek) pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.

 3. Liczebniki użyte w tekście należy zapisać słownie.

 4. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.

 5. Ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, a o przyznaniu lokaty zadecyduje przeliczenie błędów ortograficznych i interpunkcyjnych (według zasady 3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny).

 6. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki uczestnik zobowiązany jest nanieść przez wyraźne skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej.

 7. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia i dlatego ogłoszenie wyników odbędzie się 04 czerwca 2014 roku.

 8. Uroczyste ogłoszenie wyników Dyktanda oraz wręczenie nagród odbędzie się w sobotę, 07 czerwca 2014 podczas uroczystości obchodów Dni Chojnowa.

 9. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez Organizatora.

 10. Teksty dyktand opracowane zostaną na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

V Nagrody:

 1. Za zajęcie I miejsca w poszczególnych grupach zostanie przyznany tytuł MISTRZA ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ.

 2. Laureaci konkursu – zdobywcy I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach - otrzymają nagrody rzeczowe.

 3. Jury oficjalnie przedstawi zdobywców pierwszych dziesięciu miejsc w poszczególnych kategoriach podczas uroczystego ogłoszenia wyników Dyktanda w dniu 07 czerwca 2014 roku.VI Postanowienia końcowe

 1. Uwagi, zapytania związane z tekstem Dyktanda dla poszczególnych grup wiekowych, przebiegiem XI Chojnowskiego Dyktanda przyjmuje Przewodniczący Jury – Małgorzata Szczepanowska.

 2. Koordynatorem XI CHOJNOWSKIEGO DYKTANDA jest Stanisław Horodecki, tel. 512 680 388


LAUREACI X CHOJNOWSKIEGO DYKTANDA

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWEMISTRZ ORTOGRAFII

ZIEMI CHOJNOWSKIEJ:

Katarzyna BrzozowaI WICEMISTRZ: Julia WiszniewskaII WICEMISTRZ: Rafał WiszniewskiMiejsce IV: Żaneta Sambor, Karolina Pirożek

Miejsce V: Natalia Małecka, Małgorzata Mażuchowska, Kacper Jaworski

Miejsce VI: Karol Bałuch, Kamila Kasprzak

Miejsce VII: Izabela Wielgucka

Miejsce VIII: Marta Zatwarnicka

Miejsce IX: Paulina Hołda, Martyna Kowalińska, Michał Anioł

Miejsce X: Weronika Matwiejewa, Jagoda Jadach, Karolina Kapral, Wojciech Niemczyk, Katarzyna Kasprzak, Karolina Gawron
LAUREACI X CHOJNOWSKIEGO DYKTANDA

KATEGORIA: SZKOŁY GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE (DO LAT 18.)MISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ:

Katarzyna HaponikI WICEMISTRZ: Krzysztof BogaczII WICEMISTRZ: Kamila GołąbMiejsce IV: Piotr Lizak

Miejsce V: Mateusz Kos

Miejsce VI: Maria Orlicka

Miejsce VII: Aleksandra Najda

Miejsce VIII: Natalia Woronok

Miejsce IX: Klaudia Hołowacz

Miejsce X: Gabriela Kur
LAUREACI X CHOJNOWSKIEGO DYKTANDA

KATEGORIA OTWARTA:

OSOBY PEŁNOLETNIEMISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ:

Marek SzopaI WICEMISTRZ: Maciej KajzerII WICEMISTRZ: Krystyna ZawadaMiejsce IV: Joanna Pauch

Miejsce V: Joanna Sromek

Miejsce VI: Agnieszka Wojciechowska

Miejsce VII: Maria Jabłońska

Miejsce VIII: Waldemar Bulkowski

Miejsce IX: Rafał Wyciszkiewicz

Miejsce X: Natanael KopańskiX CHOJNOWSKIE DYKTANDO

17 czerwca 2013 r.

Dom SchramaOrganizator:

Burmistrz Miasta Chojnowa

Współorganizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i RekreacjiREGULAMIN

I Cele konkursu:

 1. Rozwijanie zainteresowań językiem jako składnikiem dziedzictwa narodowego i doskonalenie poprawności ortograficznej.

 2. Propagowanie zasad poprawnej polszczyzny i szerzenie kultury języka.

 3. Rozwijanie potrzeb rozrywki intelektualnej.

II Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami dyktanda mogą być uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Chojnów oraz dorośli z terenu całego kraju.

 2. W dyktandzie nie mogą brać udziału nauczyciele języka polskiego, dziennikarze, studenci filologii polskiej i dziennikarstwa.

 3. W kategorii otwartej dla mieszkańców całego kraju, osób powyżej lat 18 nie mogą brać udziału zdobywcy tytułu Mistrza Ortografii Ziemi Chojnowskiej z poprzednich edycji Chojnowskiego Dyktanda.

 4. Dyktando zostanie przeprowadzone w następujących kategoriach:

a) Kategoria zamknięta – dla mieszkańców Miasta i Gminy Chojnów:

- grupa I: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV- VI);

- grupa II: uczniowie gimnazjów i osoby do lat 18.

b) Kategoria otwarta – grupa III: osoby powyżej lat 18, z terenu całego kraju.

5. Zgłoszenia na Kartach Uczestnictwa będą przyjmowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz u nauczycieli języka polskiego chojnowskich i gminnych szkół do 14 czerwca 2013 r. oraz w dniu dyktanda:

- dla grupy I: 9:30 – 9:55;

- dla grupy II: od 11:30 – 11:55;

- dla grupy III: od 15:30 – 15:55.

III Jury:

 1. Nad przebiegiem Dyktanda czuwa bezstronne Jury, złożone z nauczycielek języka polskiego chojnowskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika.

 2. W skład Jury wchodzą: Anna Pauch, Ewa Więcek, Aneta Czapska, Klaudia Dominiak, Ewa Kantor, Małgorzata Graban, Lucyna Spes, Gabriela Seweryniak. Jury przewodzi Małgorzata Szczepanowska.

 3. Jury czuwa nad organizacją i przebiegiem Dyktanda.

 4. Członkowie Jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, prawidłowym przebiegiem Dyktanda, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem Dyktanda sporów.

 5. Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

 6. Jury zastrzega sobie prawo różnego podziału nagród rzeczowych, a jego postanowienia są ostateczne i nieodwołalne.IV Przebieg Dyktanda

 1. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych, słowników.

 2. Nie wolno dyktowanego tekstu (oraz ewentualnych poprawek) pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.

 3. Liczebniki użyte w tekście należy zapisać słownie.

 4. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.

 5. Ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, a o przyznaniu lokaty zadecyduje przeliczenie błędów ortograficznych i interpunkcyjnych (według zasady 3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny).

 6. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki uczestnik zobowiązany jest nanieść przez wyraźne skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej.

 7. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia i dlatego ogłoszenie wyników odbędzie się 17 czerwca 2013 roku.

 8. Uroczyste ogłoszenie wyników Dyktanda oraz wręczenie nagród odbędzie się w sobotę, 22 czerwca podczas uroczystości obchodów Dni Chojnowa.

 9. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez Organizatora.

 10. Teksty dyktand opracowane zostaną na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

V Nagrody:

 1. Za zajęcie I miejsca w poszczególnych grupach zostanie przyznany tytuł MISTRZA ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ.

 2. Laureaci konkursu – zdobywcy I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach - otrzymają nagrody rzeczowe.

 3. Jury oficjalnie przedstawi zdobywców pierwszych dziesięciu miejsc w poszczególnych kategoriach podczas uroczystego ogłoszenia wyników Dyktanda w dniu 22 czerwca 2013 roku.VI Postanowienia końcowe

 1. Uwagi, zapytania związane z tekstem Dyktanda dla poszczególnych grup wiekowych, przebiegiem X Chojnowskiego Dyktanda przyjmuje Przewodniczący Jury – Małgorzata Szczepanowska.

 2. Koordynatorem X CHOJNOWSKIEGO DYKTANDA jest Lucyna Spes, tel. 768188593


NOWE TELEFONY MOKSiR - 505 398 729 i 505 398 794
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie