Zapraszamy na strony kina

XVI OGÓLNOPOLSKIE DYKTANDO CHOJNOWSKIE


dyktando 2019 regulamin (40.00 kb)

dyktando niepelnoletni (23.00 kb)

dyktando dorosli (50.00 kb)XV DYKTANDO CHOJNOWSKIE


 


SZKOŁY PODSTAWOWE


 


MISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ


Stanisław HENŚ


I WICEMISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ


Daria GIERASIMCZYK


Joanna SOBCZYSZYN


II WICEMISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ


Emilia PLEŚNIAK


MIEJSCA IV – X


4. Natalia CHOPIAK


5. Wojciech MARCINISZYN, Aleksandra RADZISZEWSKA


6. Eliza LASKOWSKA


7. Klaudia BARTOSIK, Martyna PANKIEWICZ


8. Hanna FIDOR, Natalia ROZNOWSKA


9. Bartosz BOROWSKI


10. Zofia LIPA


 


KLASY VII SP i GIMNAZJA


 


MISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ


Kacper JAWORSKI


I WICEMISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ


Hanna KONARZEWSKA


II WICEMISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ


Emilia DZIURBIEL


MIEJSCA IV – X


4. Natalia MOSKWA


5. Alicja DRUZGA, Jakub WENGRZYN, Julia WOŁOSZYN


6. Mikołaj WOŁOSZYN


7. Gabriela SPES


8. Robert SOLPA


9. Katarzyna GRUDZIEŃ


10. Gabriela GIERASIMCZYK, Julia KAŁWAK


 


OSOBY DOROSŁE


 


MISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ


Kamila GOŁĄB


I WICEMISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ


Jolanta GIZA – GAWRON


II WICEMISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ


Waldemar BULKOWSKI


Krystyna ZAWADA


MIEJSCA IV – VIII


4. Małgorzata SOKOŁOWSKA


5. Barbara TERSA


6. Maria JABŁOŃSKA


7. Danuta CODOGNI


8. Małgorzata GRZYB


(szerokość: 750 / wysokość: 993)
XIV OGÓLNOPOLSKIE DYKTANDO CHOJNOWSKIE

 

 

12 czerwca 2017 r. - Dom Schrama

 

Organizator:

Burmistrz Miasta Chojnowa

Współorganizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

 

REGULAMIN

I Cele konkursu:

1. Rozwijanie zainteresowań językiem jako składnikiem dziedzictwa narodowego i doskonalenie poprawności ortograficznej.

2. Propagowanie zasad poprawnej polszczyzny i szerzenie kultury języka.

3. Rozwijanie potrzeb rozrywki intelektualnej.

II Warunki uczestnictwa:

1.  Uczestnikami dyktanda mogą być uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Chojnów oraz dorośli z terenu całego kraju.

2.  W dyktandzie nie mogą brać udziału nauczyciele języka polskiego, dziennikarze, studenci filologii polskiej i dziennikarstwa.

3.  W kategorii otwartej dla mieszkańców całego kraju, osób powyżej lat 18, nie mogą brać udziału zdobywcy tytułu Mistrza Ortografii Ziemi Chojnowskiej z poprzednich edycji Chojnowskiego Dyktanda.

4.  Dyktando zostanie przeprowadzone w następujących kategoriach:

a) Kategoria zamknięta – dla mieszkańców Miasta i Gminy Chojnów:

- grupa I: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV- VI);

- grupa II: uczniowie gimnazjów i osoby do lat 18.

b) Kategoria otwarta – grupa III: osoby powyżej lat 18, z terenu całego kraju.

5. Zgłoszenia na Kartach Uczestnictwa będą przyjmowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz u nauczycieli języka polskiego chojnowskich i gminnych szkół do 9 czerwca 2017 r. oraz w dniu dyktanda w Domu Schrama w Chojnowie, Rynek 20:

- dla grupy I: 9:30 – 9:55;

- dla grupy II: od 11:30 – 11:55;

- dla grupy III: od 15:30 – 15:55.

III Jury:

1.  Nad przebiegiem Dyktanda czuwa bezstronne Jury, złożone z nauczycielek języka polskiego chojnowskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika.

2.  Jury przewodzi Małgorzata Szczepanowska.

3.  Jury czuwa nad organizacją i przebiegiem Dyktanda.

4.  Członkowie Jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, prawidłowym przebiegiem Dyktanda, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem Dyktanda sporów.

5.  Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

6.  Jury zastrzega sobie prawo różnego podziału nagród rzeczowych, a jego postanowienia są ostateczne i nieodwołalne.

 

IV Przebieg Dyktanda

1.  Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych, słowników.

2.  Nie wolno dyktowanego tekstu (oraz ewentualnych poprawek) pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.

3.  Liczebniki użyte w tekście należy zapisać słownie.

4.  Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.

5.  Ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, a o przyznaniu lokaty zadecyduje przeliczenie błędów ortograficznych i interpunkcyjnych (według zasady: 3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny).

6.  Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki uczestnik zobowiązany jest nanieść przez wyraźne skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej.

7.  Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia i dlatego ogłoszenie wyników odbędzie się 12 czerwca 2017 roku.

8.  Uroczyste ogłoszenie wyników Dyktanda oraz wręczenie nagród odbędzie się w sobotę, 17czerwca 2017, podczas uroczystości obchodów Dni Chojnowa.

9.  Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez Organizatora.

10. Teksty dyktand opracowane zostaną na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

V Nagrody:

1. Za zajęcie I miejsca w poszczególnych grupach zostanie przyznany tytuł MISTRZA ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ.

2. Laureaci konkursu – zdobywcy I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach - otrzymają nagrody rzeczowe.

3.  Jury oficjalnie przedstawi zdobywców pierwszych dziesięciu miejsc w poszczególnych kategoriach podczas uroczystego ogłoszenia wyników Dyktanda w dniu 17 czerwca 2017 roku.

 

 

 

VI Postanowienia końcowe

1.  Uwagi, zapytania związane z tekstem Dyktanda dla poszczególnych grup wiekowych, przebiegiem XIV Chojnowskiego Dyktanda przyjmuje Przewodniczący Jury – Małgorzata Szczepanowska.

2.     Koordynatorem XIV CHOJNOWSKIEGO DYKTANDA jest Lucyna                        Spes, tel. 76/8188593XI CHOJNOWSKIE DYKTANDO- WYNIKI

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

 

Miejsce

 

 

Imię i nazwisko

 

Ilość popełnionych błędów

 

I MIEJSCE

MAŁGORZATA MAŻUCHOWSKA ( nr 8 )

8 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

II MIEJSCE

DARIA OPIELA ( nr 7)

11 ortograficznych 

1 interpunkcyjny

III MIEJSCE

KAMILA KASPRZAK ( nr 33)

12 ortograficznych

2 interpunkcyjne

IV MIEJSCE

FILIP KRAKOWSKI ( nr 11)

14 ortograficznych

1 interpunkcyjny

V MIEJSCE

ALEKSANDRA KOSSAKOWSKA ( nr 13)

15 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

V MIEJSCE

KONSTANCJA IWAŃSKA ( nr 18)

15 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

VII MIEJSCE

PAWEŁ NITECKI ( nr 30)

16 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

VIII MIEJSCE

MAGDA WRÓBEL ( nr 12)

16 ortograficznych

2 interpunkcyjne

IX MIEJSCE

HANNA KONARZEWSKA ( nr 16)

17 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

X MIEJSCE

WIKTOR ZIEMBOWICZ ( nr 6)

17 ortograficznych

2 interpunkcyjne

 

 

 

XI MIEJSCE

Numer 31

18 ortograficznych

2 interpunkcyjne

XI MIEJSCE

Numer 24

18 ortograficznych

2 interpunkcyjne

XII MIEJSCE

Numer 4

19 ortograficznych

 0 interpunkcyjnych

XIV  MIEJSCE

Numer 28

19 ortograficznych

1 interpunkcyjnych

XV MIEJSCE

Numer 15

20 ortograficznych

1 interpunkcyjnych

XVI MIEJSCE

Numer 35

21 ortograficznych

2 interpunkcyjne

XVII MIEJSCE

Numer 3

21 ortograficznych

1 interpunkcyjnych

XVIII MIEJSCE

Numer 25

21 ortograficznych

2 interpunkcyjne

XVIII MIEJSCE

Numer 20

21ortograficznych

2 interpunkcyjne

XX MIEJSCE

Numer 14

22 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

  XXI  MIEJSCE

Numer 10

24 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

XXII  MIEJSCE

Numer 9

24 ortograficznych

2 interpunkcyjne

XXIII MIEJSCE

Numer 19

25 ortograficznych

1 interpunkcyjnych

XXIV  MIEJSCE

Numer 29

26ortograficznych

1 interpunkcyjnych

XXV MIEJSCE

Numer 26

27 ortograficznych

0interpunkcyjnych

XXVI MIEJSCE

Numer 17

27 ortograficznych

1 interpunkcyjnych

XXVII  MIEJSCE

Numer 32

27 ortograficznych

2 interpunkcyjne

XXVIII MIEJSCE

Numer 2

28 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

XXIX MIEJSCE

Numer 36

29 ortograficznych

1 interpunkcyjnych

XXX MIEJSCE

Numer 1

31 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

XXXI MIEJSCE

Numer 23

33 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

XXXII MIEJSCE

Numer 5

34 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

XXXIII MIEJSCE

Numer 22

35 ortograficznych

2 interpunkcyjne

XXXIV MIEJSCE

Numer 27

40 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

XXXV MIEJSCE

Numer 34

42 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

XXXVI MIEJSCE

Numer 21

45 ortograficznych

0 interpunkcyjnychGIMNAZJUM

 

 

Miejsce

 

 

Imię i nazwisko

 

Ilość popełnionych błędów

 

I MIEJSCE

Kamila Gołąb ( nr  2)

 19 ortograficznych

0  interpunkcyjnych

II MIEJSCE

Kacper Jaworski ( nr 30)

 20 ortograficznych 

2 interpunkcyjne

III MIEJSCE

 Jarosław Szlapiński ( nr 34 )

 21 ortograficznych

2  interpunkcyjne

IV MIEJSCE

Martyna Kowalińska ( nr 7 )

22 ortograficzne

 2 interpunkcyjne

V MIEJSCE

Karolina Pirożek  ( nr 1 )

 24 ortograficzne

0  interpunkcyjnych

V MIEJSCE

 Marta Piaskowy ( nr 46 )

24 ortograficzne

 0 interpunkcyjnych

VII MIEJSCE

 Jakub Kudelski ( nr 35)

25 ortograficznych

 1 interpunkcyjny

VIII MIEJSCE

 Joanna Kanabrodzka ( nr 24)

25  ortograficznych

2 interpunkcyjne

IX MIEJSCE

Katarzyna Furmanek ( nr 26 )

26 ortograficznych

1 interpunkcyjny

X MIEJSCE

Oliwia Dziurbiel ( nr 12 )

 27 ortograficznych

0  interpunkcyjnych

 

 

 

XI MIEJSCE

Numer 38

  27 ortograficznych

2  interpunkcyjne

XII  MIEJSCE

Numer 50

28 ortograficznych

0  interpunkcyjnych

 XIII  MIEJSCE

Numer 44

 28  ortograficznych

  1 interpunkcyjny

XIII  MIEJSCE

Numer 33

  28 ortograficznych

1 interpunkcyjny

XIII MIEJSCE

Numer 49

28  ortograficznych

 1 interpunkcyjny

XVI MIEJSCE

Numer 16

28  ortograficznych

2  interpunkcyjne

XVII MIEJSCE

Numer 31

29 ortograficznych

0  interpunkcyjnych

XVIII MIEJSCE

Numer 45

 29 ortograficznych

 1 interpunkcyjny

XVIII MIEJSCE

Numer  11

29 ortograficznych  1interpunkcyjny

XVIII  MIEJSCE

Numer 19

29 ortograficznych

1  interpunkcyjny

  XXI  MIEJSCE

Numer 51

30  ortograficznych

0 interpunkcyjnych

XXII  MIEJSCE

Numer 4

 30 ortograficznych

0  interpunkcyjnych

XXIII MIEJSCE

Numer 36

 30 ortograficznych

1interpunkcyjny

XXIV  MIEJSCE

Numer 27

30 ortograficznych

2 interpunkcyjne

XXIV MIEJSCE

Numer 6

 30ortograficzne

2 interpunkcyjne

XXIV MIEJSCE

Numer 48

 30 ortograficznych

2 interpunkcyjne

XXIV  MIEJSCE

Numer 3

 30 ortograficznych

2 interpunkcyjne

XXIV MIEJSCE

Numer 8

30 ortograficznych

2 interpunkcyjne

XXIX MIEJSCE

Numer 5

 31 ortograficznych

0  interpunkcyjnych

XXX MIEJSCE

Numer 22

31 ortograficznych

2 interpunkcyjne

XXXI MIEJSCE

Numer 18

32 ortograficzne

 1 interpunkcyjny

XXXI MIEJSCE

Numer 25

 32 ortograficzne

1  interpunkcyjny

XXXIII MIEJSCE

Numer 9

 32 ortograficzne

 2 interpunkcyjne

XXXIV MIEJSCE

Numer 28

 33 ortograficzne

 1 interpunkcyjny

XXXV MIEJSCE

Numer 37

33 ortograficzne

 2 interpunkcyjne

XXXVI MIEJSCE

Numer 17

34ortograficzne

0  interpunkcyjnych

XXXVII MIEJSCE

Numer 23

 36 ortograficznych

 0 interpunkcyjnych

XXXVII MIEJSCE

Numer 52

36ortograficznych

 0 interpunkcyjnych

XXXIX MIEJSCE

Numer 39

36 ortograficznych

2  interpunkcyjne

XXXIX MIEJSCE

Numer 47

36 ortograficznych

 2 interpunkcyjne

XLI MIEJSCE

Numer 40

37ortograficznych

0 interpunkcyjnych

XLII MIEJSCE

Numer 42

38 ortograficznych

0  interpunkcyjnych

XLIII  MIEJSCE

Numer 32

39 ortograficznych

 0 interpunkcyjnych

XLIV MIEJSCE

Numer 43

39 ortograficznych

 2 interpunkcyjne

XLV MIEJSCE

Numer 20

40 ortograficznych

1 interpunkcyjny

XLVI MIEJSCE

Numer 15

47 ortograficznych

 1 interpunkcyjny

XLVII MIEJSCE

Numer 10

49 ortograficznych

 0 interpunkcyjnych

XLVIII MIEJSCE

Numer 21

49 ortograficznych

1 interpunkcyjny

XLIX  MIEJSCE

Numer 41

50 ortograficznych

2  interpunkcyjne

L  MIEJSCE

Numer 14

51ortograficznych

1  interpunkcyjny

LI MIEJSCE

Numer 29

52ortograficzne

0 interpunkcyjnych

LII MIEJSCE

Numer 53

53 ortograficzne

1  interpunkcyjny

LIII MIEJSCE

Numer 13

65 ortograficznych

1 interpunkcyjny

DOROŚLI

 

 

Miejsce

 

 

Imię i nazwisko

 

Ilość popełnionych błędów

 

I MIEJSCE

 Maciej Kajzer ( nr 10 )

 2 ortograficzne

0  interpunkcyjnych

II MIEJSCE

 Katarzyna Haponik ( nr 2 )

18 ortograficznych 

1 interpunkcyjny

III MIEJSCE

Dorota Byrecka ( nr 9 )

 22 ortograficzne

 0 interpunkcyjnych

IV MIEJSCE

Rafał Wyciszkiewicz ( nr 7 )

25 ortograficznych

1 interpunkcyjny

IV MIEJSCE

Joanna Schmidt ( nr 5 )

 25 ortograficznych

 1 interpunkcyjny

VI MIEJSCE

Mateusz Kos ( nr  1)

26 ortograficznych

2 interpunkcyjne

VII MIEJSCE

 Kamila Wiśniewska ( nr 4)

29 ortograficznych

 2 interpunkcyjne

VIII MIEJSCE

Krystyna Zawada ( nr 3)

 30 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

IX MIEJSCE

Halina Salastowicz ( nr 6)

 48 ortograficznych

0 interpunkcyjnych

X MIEJSCE

 Adrian Wierzbicki ( nr 8 )

50 ortograficznych

0  interpunkcyjnych

XI CHOJNOWSKIE DYKTANDO

04 czerwca 2014 r.

Dom SchramaOrganizator:

Burmistrz Miasta Chojnowa

Współorganizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i RekreacjiREGULAMIN

I Cele konkursu:

 1. Rozwijanie zainteresowań językiem jako składnikiem dziedzictwa narodowego i doskonalenie poprawności ortograficznej.

 2. Propagowanie zasad poprawnej polszczyzny i szerzenie kultury języka.

 3. Rozwijanie potrzeb rozrywki intelektualnej.

II Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami dyktanda mogą być uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Chojnów oraz dorośli z terenu całego kraju.

 2. W dyktandzie nie mogą brać udziału nauczyciele języka polskiego, dziennikarze, studenci filologii polskiej i dziennikarstwa.

 3. W kategorii otwartej dla mieszkańców całego kraju, osób powyżej lat 18 nie mogą brać udziału zdobywcy tytułu Mistrza Ortografii Ziemi Chojnowskiej z poprzednich edycji Chojnowskiego Dyktanda.

 4. Dyktando zostanie przeprowadzone w następujących kategoriach:

a) Kategoria zamknięta – dla mieszkańców Miasta i Gminy Chojnów:

- grupa I: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV- VI);

- grupa II: uczniowie gimnazjów i osoby do lat 18.

b) Kategoria otwarta – grupa III: osoby powyżej lat 18, z terenu całego kraju.

5. Zgłoszenia na Kartach Uczestnictwa będą przyjmowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz u nauczycieli języka polskiego chojnowskich i gminnych szkół do 2 czerwca 2014 r. oraz w dniu dyktanda:

- dla grupy I: 9:30 – 9:55;

- dla grupy II: od 11:30 – 11:55;

- dla grupy III: od 15:30 – 15:55.

III Jury:

 1. Nad przebiegiem Dyktanda czuwa bezstronne Jury, złożone z nauczycielek języka polskiego chojnowskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika.

 2. W skład Jury wchodzą: Anna Pauch, Ewa Więcek, Beata Wawrzeńczyk, Klaudia Dominiak, Małgorzata Graban, Gabriela Seweryniak. Jury przewodzi Małgorzata Szczepanowska.

 3. Jury czuwa nad organizacją i przebiegiem Dyktanda.

 4. Członkowie Jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, prawidłowym przebiegiem Dyktanda, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem Dyktanda sporów.

 5. Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

 6. Jury zastrzega sobie prawo różnego podziału nagród rzeczowych, a jego postanowienia są ostateczne i nieodwołalne.IV Przebieg Dyktanda

 1. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych, słowników.

 2. Nie wolno dyktowanego tekstu (oraz ewentualnych poprawek) pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.

 3. Liczebniki użyte w tekście należy zapisać słownie.

 4. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.

 5. Ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, a o przyznaniu lokaty zadecyduje przeliczenie błędów ortograficznych i interpunkcyjnych (według zasady 3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny).

 6. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki uczestnik zobowiązany jest nanieść przez wyraźne skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej.

 7. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia i dlatego ogłoszenie wyników odbędzie się 04 czerwca 2014 roku.

 8. Uroczyste ogłoszenie wyników Dyktanda oraz wręczenie nagród odbędzie się w sobotę, 07 czerwca 2014 podczas uroczystości obchodów Dni Chojnowa.

 9. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez Organizatora.

 10. Teksty dyktand opracowane zostaną na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

V Nagrody:

 1. Za zajęcie I miejsca w poszczególnych grupach zostanie przyznany tytuł MISTRZA ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ.

 2. Laureaci konkursu – zdobywcy I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach - otrzymają nagrody rzeczowe.

 3. Jury oficjalnie przedstawi zdobywców pierwszych dziesięciu miejsc w poszczególnych kategoriach podczas uroczystego ogłoszenia wyników Dyktanda w dniu 07 czerwca 2014 roku.VI Postanowienia końcowe

 1. Uwagi, zapytania związane z tekstem Dyktanda dla poszczególnych grup wiekowych, przebiegiem XI Chojnowskiego Dyktanda przyjmuje Przewodniczący Jury – Małgorzata Szczepanowska.

 2. Koordynatorem XI CHOJNOWSKIEGO DYKTANDA jest Stanisław Horodecki, tel. 512 680 388


LAUREACI X CHOJNOWSKIEGO DYKTANDA

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWEMISTRZ ORTOGRAFII

ZIEMI CHOJNOWSKIEJ:

Katarzyna BrzozowaI WICEMISTRZ: Julia WiszniewskaII WICEMISTRZ: Rafał WiszniewskiMiejsce IV: Żaneta Sambor, Karolina Pirożek

Miejsce V: Natalia Małecka, Małgorzata Mażuchowska, Kacper Jaworski

Miejsce VI: Karol Bałuch, Kamila Kasprzak

Miejsce VII: Izabela Wielgucka

Miejsce VIII: Marta Zatwarnicka

Miejsce IX: Paulina Hołda, Martyna Kowalińska, Michał Anioł

Miejsce X: Weronika Matwiejewa, Jagoda Jadach, Karolina Kapral, Wojciech Niemczyk, Katarzyna Kasprzak, Karolina Gawron
LAUREACI X CHOJNOWSKIEGO DYKTANDA

KATEGORIA: SZKOŁY GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE (DO LAT 18.)MISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ:

Katarzyna HaponikI WICEMISTRZ: Krzysztof BogaczII WICEMISTRZ: Kamila GołąbMiejsce IV: Piotr Lizak

Miejsce V: Mateusz Kos

Miejsce VI: Maria Orlicka

Miejsce VII: Aleksandra Najda

Miejsce VIII: Natalia Woronok

Miejsce IX: Klaudia Hołowacz

Miejsce X: Gabriela Kur
LAUREACI X CHOJNOWSKIEGO DYKTANDA

KATEGORIA OTWARTA:

OSOBY PEŁNOLETNIEMISTRZ ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ:

Marek SzopaI WICEMISTRZ: Maciej KajzerII WICEMISTRZ: Krystyna ZawadaMiejsce IV: Joanna Pauch

Miejsce V: Joanna Sromek

Miejsce VI: Agnieszka Wojciechowska

Miejsce VII: Maria Jabłońska

Miejsce VIII: Waldemar Bulkowski

Miejsce IX: Rafał Wyciszkiewicz

Miejsce X: Natanael KopańskiX CHOJNOWSKIE DYKTANDO

17 czerwca 2013 r.

Dom SchramaOrganizator:

Burmistrz Miasta Chojnowa

Współorganizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II

Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i RekreacjiREGULAMIN

I Cele konkursu:

 1. Rozwijanie zainteresowań językiem jako składnikiem dziedzictwa narodowego i doskonalenie poprawności ortograficznej.

 2. Propagowanie zasad poprawnej polszczyzny i szerzenie kultury języka.

 3. Rozwijanie potrzeb rozrywki intelektualnej.

II Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami dyktanda mogą być uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Chojnów oraz dorośli z terenu całego kraju.

 2. W dyktandzie nie mogą brać udziału nauczyciele języka polskiego, dziennikarze, studenci filologii polskiej i dziennikarstwa.

 3. W kategorii otwartej dla mieszkańców całego kraju, osób powyżej lat 18 nie mogą brać udziału zdobywcy tytułu Mistrza Ortografii Ziemi Chojnowskiej z poprzednich edycji Chojnowskiego Dyktanda.

 4. Dyktando zostanie przeprowadzone w następujących kategoriach:

a) Kategoria zamknięta – dla mieszkańców Miasta i Gminy Chojnów:

- grupa I: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV- VI);

- grupa II: uczniowie gimnazjów i osoby do lat 18.

b) Kategoria otwarta – grupa III: osoby powyżej lat 18, z terenu całego kraju.

5. Zgłoszenia na Kartach Uczestnictwa będą przyjmowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz u nauczycieli języka polskiego chojnowskich i gminnych szkół do 14 czerwca 2013 r. oraz w dniu dyktanda:

- dla grupy I: 9:30 – 9:55;

- dla grupy II: od 11:30 – 11:55;

- dla grupy III: od 15:30 – 15:55.

III Jury:

 1. Nad przebiegiem Dyktanda czuwa bezstronne Jury, złożone z nauczycielek języka polskiego chojnowskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka, Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika.

 2. W skład Jury wchodzą: Anna Pauch, Ewa Więcek, Aneta Czapska, Klaudia Dominiak, Ewa Kantor, Małgorzata Graban, Lucyna Spes, Gabriela Seweryniak. Jury przewodzi Małgorzata Szczepanowska.

 3. Jury czuwa nad organizacją i przebiegiem Dyktanda.

 4. Członkowie Jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, prawidłowym przebiegiem Dyktanda, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem Dyktanda sporów.

 5. Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Dyktanda uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

 6. Jury zastrzega sobie prawo różnego podziału nagród rzeczowych, a jego postanowienia są ostateczne i nieodwołalne.IV Przebieg Dyktanda

 1. Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych, słowników.

 2. Nie wolno dyktowanego tekstu (oraz ewentualnych poprawek) pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.

 3. Liczebniki użyte w tekście należy zapisać słownie.

 4. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.

 5. Ocenie podlegać będzie poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, a o przyznaniu lokaty zadecyduje przeliczenie błędów ortograficznych i interpunkcyjnych (według zasady 3 błędy interpunkcyjne = 1 błąd ortograficzny).

 6. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki uczestnik zobowiązany jest nanieść przez wyraźne skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej.

 7. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia i dlatego ogłoszenie wyników odbędzie się 17 czerwca 2013 roku.

 8. Uroczyste ogłoszenie wyników Dyktanda oraz wręczenie nagród odbędzie się w sobotę, 22 czerwca podczas uroczystości obchodów Dni Chojnowa.

 9. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez Organizatora.

 10. Teksty dyktand opracowane zostaną na podstawie zasad pisowni i interpunkcji zawartych w Wielkim słowniku ortograficznym PWN pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

V Nagrody:

 1. Za zajęcie I miejsca w poszczególnych grupach zostanie przyznany tytuł MISTRZA ORTOGRAFII ZIEMI CHOJNOWSKIEJ.

 2. Laureaci konkursu – zdobywcy I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach - otrzymają nagrody rzeczowe.

 3. Jury oficjalnie przedstawi zdobywców pierwszych dziesięciu miejsc w poszczególnych kategoriach podczas uroczystego ogłoszenia wyników Dyktanda w dniu 22 czerwca 2013 roku.VI Postanowienia końcowe

 1. Uwagi, zapytania związane z tekstem Dyktanda dla poszczególnych grup wiekowych, przebiegiem X Chojnowskiego Dyktanda przyjmuje Przewodniczący Jury – Małgorzata Szczepanowska.

 2. Koordynatorem X CHOJNOWSKIEGO DYKTANDA jest Lucyna Spes, tel. 768188593


ZAPRASZAMY DO KINA OD 4 CZERWCA 2021 ROKU.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie