Zapraszamy na strony kina


niepodlegla (szerokość: 750 / wysokość: 1054)OBLICZA NIEPODLEGŁOŚCI

konkurs na plakat  dla uczniów chojnowskich szkół

regulamin konkursu

 

Organizator:

 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,  59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7 

Tel.  76/8188621,  505 398 729 i 505 398 794

www.moksir.chojnow.eu    e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

  Cel konkursu:

- Uczczenie 100 rocznicy odzyskanie Niepodległości

· Rozwijanie  kreatywności dzieci i młodzieży z terenu miasta Chojnowa w dziedzinie plastyki,

· Popularyzacja techniki plakatu.

 

Uczestnicy konkursu:

 

Do udziału w konkursie plastycznym zapraszamy w 5 kategoriach wiekowych:

- przedszkolaków,

- uczniów szkół podstawowych klas I-III,

- uczniów szkół podstawowych klas IV-VII,

- gimnazjalistów,

- uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

Technika pracy:

 

Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę - plakat, którego motywem przewodnim jest odzyskanie Niepodległości przez Polskę.

Format pracy:

 

W związku z możliwościami ekspozycyjnymi Organizatora dopuszczane będą tylko prace „płaskie" .

Pracę należy wykonać w formacie A3 (42x 29,7 cm),

 

Opis pracy:

 

Każda praca musi być opatrzona następującymi informacjami:

imię i nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły / placówki, dokładny adres szkoły / placówki / ew. zamieszkania, numer telefonu, podpisane oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby MOKSiR - organizatora konkursu "OBLICZA NIEPODLEGŁOŚCI".

 

Termin składania prac:

 

Prace należy złożyć do 27 kwietnia 2018 w biurze MOKSiR w godz. 8.00-15.00  - ul. Małachowskiego 7, pok. 203

 

Wystawa pokonkursowa, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 30 kwietnia 2018 o godz. 17.00 w Domu Kultury przy ul. Małachowskiego 7.

 

Bliższe informacje : Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, tel. 76/8188621

www.moksir.chojnow.eu        e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

 
(szerokość: 190 / wysokość: 126)(szerokość: 190 / wysokość: 250)(szerokość: 190 / wysokość: 126)
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie ogłasza

konkurs plastyczny " WIOSNA, WIOSNA… ACH TO TY".


Cel konkursu:

·         Rozwijanie  kreatywności dzieci i młodzieży z terenu miasta Chojnowa w dziedzinie plastyki,

·         Popularyzacja techniki witrażu.


Uczestnicy konkursu:


Do udziału w konkursie plastycznym zapraszamy w 4 kategoriach wiekowych:

- przedszkolaków,

- uczniów szkół podstawowych klas I-III,

- uczniów szkół podstawowych klas IV-VI,

- gimnazjalistów.


Technika pracy:


Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę, której motywem przewodnim jest WIOSNA, wykonaną techniką witrażową

(wycinanka /wyklejanka z papieru lub malowanie na szkle)


Format pracy:


Pracę należy wykonać w formie płaskiej o wymiarach 42x 29,7 cm ( format A3),


Opis pracy:


Każda praca musi być opatrzona następującymi informacjami:

imię i nazwisko autora, wiek, nazwa szkoły / placówki, dokładny adres szkoły / placówki / ew. zamieszkania,

numer telefonu,

- podpisane oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby MOKSiR - organizatora konkursu "WIOSNA, WIOSNA…ACH TO TY".


Termin składania prac:


Prace należy złożyć do 25 marca br. (wtorek) w biurze MOKSiR w godz. 8.00-15.00  (obecnie Dom Schrama - Rynek 20 - pokój nr 10)


Wystawa pokonkursowa, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 28 marca br. o godz. 17.00 w Domu Schrama.


Bliższe informacje : Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, tel. 512 680 388

www.moksir.chojnow.eu        e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

 

NOWE TELEFONY MOKSiR - 505 398 729 i 505 398 794
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie