Zapraszamy na strony kina

W ubiegły piątek ( tj. 12 kwietnia 2013r.) odbył się VII Przegląd Kabaretów Szkolnych „PeKaeSy" pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Legnickiego. Zgłosiło się 5 kabaretów: po jednym z Wrocławia, Katowic i Gromadki i dwa z Chojnowa. Członkowie KABARETU MADE IN CHINA - tegoroczni jurorzy Przeglądu nagrodzili I miejscem Kabaret ENERDOWSKIE PŁYWACZKI z Wrocławia, II miejsce powędrowało do Kabaretu NA CZWORAKA( PZS CHOJNÓW ), zaś III miejsce otrzymał Kabaret BYLE DO PRZODU ( MOKSiR CHOJNÓW ) za szaleństwo i energię i Kabaret SOCRATIRON ( Katowice) za kulturę sceniczną. Przyznano też nagrody indywidualne dla najlepszych aktorek: Justyny Tymczyszyn i Joanny Sikory, dla najlepszego aktora-Filipa Cedry, nagrodę specjalną dla Justyny Szymkowiak za perliste potoki perory, nagroda specjalna dla Pawła Wudeckiego za tuszowanie tuszy oraz nagroda specjalna za krzewienie zdrowego stylu życia dla Kabaretu BYLE DO PRZODU. Publiczność zgromadzona w ośrodku kultury przyznała NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI. która powędrowała do ENERDOWSKICH PŁYWACZEK. GRATULUJEMY!!!!(szerokość: 375 / wysokość: 250)
REGULAMIN
VII Przegląd Kabaretów
Szkolnych  „PeKaeSy"

pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Legnickiego

 12 kwietnia  2013 r., godz. 10.00


Organizatorzy:  Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie "WSPARCIE" we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie, Powiatowym Zespołem Szkół w Chojnowie oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących w Chojnowie" DAJMY SZANSE".


Miejsce przeglądu:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

ul.Małachowskiego 7, 59-225 Chojnów

tel.76/ 81 88 621,e-mail: mdk_chojnow@wp.pl, www.moksir.chojnow.eu


  REGULAMIN

 

1. Udział w przeglądzie mogą wziąć formacje kabaretowe złożone z uczniów szkół gimnazjalnych i  ponadgimnazjalnych.

 

2. Czas trwania programu nie może przekraczać 20 minut, z czego minimum 1/3 musi stanowić twórczość własna zespołu.

 

3. Zgłoszenia należy przesłać na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie,

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7 do dnia 22 marca 2013 r. na dołączonej karcie.

 

4. O zakwalifikowaniu się do przeglądu zespoły zostaną powiadomione do 05 kwietnia 2013 r.

 

5. Jury, powołane przez ORGANIZATORA, przyzna I, II i III miejsce oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.

 

6.Koszty pobytu i przejazdu zespołu na przegląd pokrywa instytucja delegująca.

 

7. Organizator zapewnia: nagłośnienie, 8 mikrofonów na statywach, odtwarzacz CD, oświetlenie, scenę o wymiarach 8 x 10 m., kulisy, garderoby. UWAGA! Nie obsługujemy płyt CD RW i DVD, plików MP3, MINI DISCÓW.


8. Dla zakwalifikowanych zespołów organizator zapewnia również bezpłatne warsztaty z jurorami i skromny poczęstunek.


9. Wszelkich dodatkowych informacji udziela p. Zofia Łabuz- przewodnicząca Stowarzyszenia "WSPARCIE" pod nr tel. 605 686 085 lub 76 81 92 348 i  p. Stanisław Horodecki- dyrektor MOKSiR pod nr tel. 76 8188 621 lub 607 438 428.

 

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występów grupy kabaretowej oraz późniejszą eksploatację zarejestrowanego materiału ( tv, prasa, internet itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.

                            

                                               KARTA ZGŁOSZENIA

                           VII Przegląd Kabaretów Szkolnych „PeKaeSy" 2013


1. NAZWA ZESPOŁU
2. SZKOŁA/ INSTYTUCJA

3. DOKŁADNY ADRES / KOD POCZTOWY / TELEFON / E-MAIL

4. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA GRUPY/ TELEFON/ E-MAIL5. TYTUŁ PRZEDSTAWIENIA
 

6. AUTOR SCENARIUSZA/ ŹRÓDŁA LITERACKIE
7. REŻYSER8. OPRACOWANIE MUZYCZNE
9. CZAS TRWANIA WYSTĘPU        10. CZAS MONTAŻU SCENY     11. CZAS DEMONTAŻU SCENY

12. POTRZEBY TECHNICZNE (nagłośnienie{wymienić nośnik},elementy scenografii: stoły, krzesła itp.)

13. LICZBA CZŁONKÓW ZESPOŁU/WIEK            14. LICZBA OSÓB Z OBSŁUGI TECHNICZNEJ/FUNKCJA        

15. KILKA INFORMACJI O ZESPOLE 

 

Prosimy o czytelne wypełnienie WSZYSTKICH rubryk!

 

 


PeKaeSy... PeKaeSy ... i po PeKaeSach!
W ubiegły piątek ( tj. 23.03.2012r.) odbył się VI Przegląd Kabaretów Szkolnych. Wystapiło 5 kabaretów: po jednym z Wrocławia, Świdnicy i Gromadki i dwa z Chojnowa. Członkowie KABARETU DNO - tegoroczni jurorzy Przeglądu nagrodzili I miejscem Kabaret ENERDOWSKIE PŁYWACZKI z Wrocławia, II miejsce powedrowało do Kabaretu BYLE DO PRZODU ( MOKSiR CHOJNÓW ), zaś III miejsce otrzymał Kabaret NA CZWORAKA ( PZS CHOJNÓW ). Przyznano wyróżnienie dla Kabaretu BABSZTYLE z Gromadki oraz nagrody indywidualne dla Justyny Tymczyszyn, Kacpra Majocha ( został zaproszony do występu z KABARETEM DNO ) oraz Dominika Mireckiego. GRATULACJE!!!

KABARET ENERDOWSKIE PŁYWACZKI z Wrocławia

zdobywcy I miejsca oraz NAGRODY PUBLICZNOŚCI

 

(szerokość: 375 / wysokość: 250)(szerokość: 375 / wysokość: 250)

 

KABARET PAUZA ze ŚWIDNICY

 

(szerokość: 375 / wysokość: 250)(szerokość: 375 / wysokość: 250)

 

KABARET NA CZWORAKA z Chojnowa

zdobywcy III miejsca

 

(szerokość: 375 / wysokość: 250)(szerokość: 375 / wysokość: 250)

 

KABARET BABSZTYLE z Gromadki

zdobywcy WYRÓŻNIENIA

 

(szerokość: 375 / wysokość: 250)(szerokość: 375 / wysokość: 250)

 

KABARET BYLE DO PRZODU z Chojnowa

zdobywcy II miejsca

 

(szerokość: 375 / wysokość: 250)(szerokość: 375 / wysokość: 250)

 

ROZDANIE NAGRÓD- Kabaret DNO ( jurorzy PeKaeSów 2012)

 

(szerokość: 375 / wysokość: 250)(szerokość: 375 / wysokość: 250)

 

 

 

V Dolnośląski Przeglad Kabaretów Szkolnych PeKaeSy 2011

 

6 kwietnia o godz. 10.00 na deskach naszego ośrodka kultury odbyły się zmagania dolnośląskich kabaretów szkolnych. W tym roku jurorami byli członkowie Kabaretu Kałasznikof, którzy oceniali formacje z Chojnowa (4), Wrocławia (4) i Strzegomia (1). Na przegląd nie dotarł Kabaret DYSKOBAKTERIOZA z Młodzieżowego Domu Kultury z Lubina. Poziom tegorocznych PeKaeSów był bardzo wysoki, a ilość zgłoszonych formacji pobiła dotychczasowe rekordy. Po bardzo burzliwch obradach jury postanowiło nagrodzić następujące kabarety: I MIEJSCE- FALANGA z Liceum Ogólnokształcącego nr XII we Wrocławiu, II miejsce ex aequo kobiecy NO TO SZEROKO również z LO nr XII we Wrocławiu i ENERDOWSKIE PŁYWACZKI z Gimnazjum nr 16 we Wrocławiu, na miejscu III uplasował się chojnowski NA CZWORAKA (kooperacja PZS w Chojnowie /Zofia Łabuz/ i MOKSiR w Chojnowie/ Elwira Kądziołka/ ). Ponadto Kabaret Kałasznikof przyznał NAGRODĘ AKTORSKĄ I STOPNIA dla Magdaleny Marynowskiej ( KABARET PANOWIE I PANIE M. z Chojnowa) oraz NAGRODĘ AKTORSKĄ II STOPNIA dla Filipa Cendra ( KABARET ENERDOWSKIE PŁYWACZKI z Wrocławia). Publiczność zgromadzona w ośrodku kultury przyznała NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI. która powędrowała do ENERDOWSKICH PŁYWACZEK.

 

 

 

(szerokość: 200 / wysokość: 149)

 

 

 

                               PROTOKÓŁ OBRAD JURY

IV Przeglądu Kabaretów Szkół Ponadgimnazjalnych

Dolnego Śląska „PeKaeSy 2010",

pod honorowym patronatem Starosty Legnickiego.Jury (kabaret ŚWIERSZCZYCHRZĄSZCZ) w składzie: Michał Łysiak i Marcin Wąsowski

po obejrzeniu prezentacji w IV Przeglądzie „PeKaeSy" postanowiło nagrodzić następujące kabarety:

 

I miejsce – kabaret „Byle do przodu"

II miejsca ex aequo kabarety „Kisielu" i „Sztywne glany"

III miejsce – kabaret „Na czworaka"

 

IV Przegląd Kabaretów „PeKaeSy" zorganizowano w nieco zmienionej formule. W związku ze stosunkowo małym udziałem kabaretów szkolnych oraz za zgodą jurorów – kabaretu ze Szczebrzeszyna – zgromadzonej publiczności zaprezentowały się nie tylko 4 grupy „szkolne", lecz także, w pełnym występie, „Świerszczychrząszcz". Była okazja do porównań, do podpatrywania jak ze sceną radzą sobie zawodowi „rozśmieszacze", a sprzyjał jej – najdłuższy w historii wszystkich edycji „PeKaeS-ów" - warsztat dla uczestniczących w Przeglądzie formacji. Ponad dwie godziny zajęć, głównie pantomimicznych, dowiodło młodym adeptom, że aby inni mogli się śmiać, kabaretowy twórca musi często zostawić na scenie całe wiadra potu...

Salę na „PeKaeSach" wypełniła szczelnie młodzież z chojnowskich gimnazjów i Powiatowego Zespołu Szkół, a zakupione przez MOKSiR nagrody – multimedialny odtwarzacz SONY, kompaktowe radia PHILIPS – 2 szt. (z możliwością odtwarzania plików MP3) – oraz grafikę autorstwa Zbigniewa Halikowskiego – wręczył honorowy patron imprezy, pan Jarosław Humenny - Starosta Legnicki.

 

 

(szerokość: 375 / wysokość: 249)(szerokość: 375 / wysokość: 249)

 

PeKaeSy 2009


III już Przegląd Kabaretów Szkół Ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska „PeKaeSy", któremu od początku patronuje Starosta Legnicki, nie miał w tym roku szczęścia do terminów. Zgodnie jednak z ludowym porzekadłem, że co się odwlecze, to nie uciecze, 20 kwietnia br. na scenie MOKSiR pojawiły się młodzieżowe kabarety. W sumie – cztery, choć jeszcze o świcie 20 kwietnia miało być ich pięć... Niestety, choroba i pobyt w szpitalu jednego z wykonawców chocianowskiego kabaretu NIC sprawiły, że odwołał on swój udział w przeglądzie.

Jury, które tym razem stanowili członkowie kabaretu „Słuchajcie", przyglądało się uważnie prezentacjom: „Bezrolnych Bałkańskich Bałamucących Baletmistrzów" z I LO w Legnicy (numer zatytułowano „Bardzo fajne rzeczy niczym ostre słupy"), formacji „Armagiedon" z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach (skecze „WC" i „Sklerotyk"), formacji „Wazelina" z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy (skecze: „Promocja XXI wieku", „Mecz", „Młody pracownik") oraz „naszym", czyli kabaretowi „Na czworaka" z Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie (skecze: „Halo mamuśka", „Babcia na dyskotece", „Czerwony kapturek" i „Policjanci nieumundurowani").

Ostateczny werdykt był następujący – I miejsce – kabaret „Bezrolni Bałkańscy Bałamucący Baletmistrzowie" (za – jak to określono - „to coś z pogranicza szaleństwa, które pozytywnie wyróżnia działania młodzieży z I LO). II miejsce – kabaret „Na czworaka" z Chojnowa (za solidne przygotowanie teatralne i literackość prezentowanyh opowieści). Kolejnych miejsc nie przyznano, ale nagrody się nie zmarnowały. Indywidualnie doceniono talent w „walce z tremą" Tomasza Brodnickiego z oleśnickiej „Wazeliny" i Aleksandra Mazurka z naszego „Na czworaka", który ujął jurorów wykonaniem monologu „Halo mamuśka".

Po części konkursowej członkowie i opiekunowie wszystkich kabaretowych zespołów przeszli do kawiarenki MOKSiR, gdzie formacja „Słuchajcie" poprowadziła zajęcia warsztatowe.

Część kabaretowych prezentacji dostępna poniżej:

 

PeKaeSy 2009- WRĘCZENIE NAGRÓD

http://www.youtube.com/watch?v=5NMNVm8ORss

 

PeKaeSy 2009- I miejsce- Kabaret Bezrolni Bałkańscy Bałamucący Baletmistrzowie z I LO w Legnicy

http://www.youtube.com/watch?v=Mtoo7u_2ZK8

 

PeKaeSy 2009- II miejsce- Kabaret Na czworaka z PZSz w Chojnowie -skecz BABCIA NA DYSKOTECE

http://www.youtube.com/watch?v=K6w_J4fiUoE

 

PeKaeSy 2009- nagroda indywidualna dla Aleksandra Mazurka-Kabaret Na czworaka z PZSz w Chojnowie

skecz  HALO MAMUŚKA

http://www.youtube.com/watch?v=1usxCy0aCk0

 

PeKaesy 2009- nagroda indywidualna dla Tomasza Brodnickiego -Kabaret  Wazelina z  ZSP w Oleśnicy

http://www.youtube.com/watch?v=5J5oCa5w6t4

 

PeKaeSy 2009- Kabaret Wazelina z ZSP w  Oleśnicy

http://www.youtube.com/watch?v=N_RxmgXf_Tw

 

PeKaeSy 2009- Kabaret Armagiedn z PZSz nr 1 w Krzyżowicach

http://www.youtube.com/watch?v=iVV0UI4ypqs

 

PeKaeSy 2009-kabaret Na Czworaka -skecz  CZERWONY KAPTUREK

http://www.youtube.com/watch?v=aBM9gNxKAkA

 

PeKaeSy 2009- Kabaret Na czworaka- skecz  POLICJANCI NIEUMUNDUROWANI

http://www.youtube.com/watch?v=x2Kp30GUDaM


 

PeKaeSy 2008 - fotorelacja

 

jurorzy - kabaret CIACH (szerokość: 750 / wysokość: 498)kabaret BBBB (Bezrolni Bałkańscy Bałamucący Baletmistrzowie) z I LO w Legnicy (szerokość: 750 / wysokość: 498)kabaret BBBB z I LO w Legnicy (szerokość: 750 / wysokość: 498)kabaret BBBB z I LO w Legnicy (szerokość: 750 / wysokość: 498)kabaret BBBB z I LO  Legnicy (szerokość: 750 / wysokość: 498)kabaret NA CZWORAKA z PZSz w Chojnowie (szerokość: 750 / wysokość: 498)kabaret NA CZWORAKA z PZSz w Chojnowie (szerokość: 750 / wysokość: 498)kabaret NA CZWORKA z PZSz w Chojnowie (szerokość: 750 / wysokość: 498)kabaret NA CZWORAKA z PZSz w Chojnowie (szerokość: 750 / wysokość: 498)kabaret NIC z ZSz w Chocianowie (szerokość: 750 / wysokość: 498)kabaret NIC z ZSz w Chocianowie (szerokość: 750 / wysokość: 498)kabaret NIC z ZSz w Chocianowie (szerokość: 750 / wysokość: 498)kabaret O DWÓCH TAKICH Z WIEJSKIEJ - ZSZ Jawor (szerokość: 750 / wysokość: 498)kabaret O DWÓCH TAKICH Z WIEJSKIEJ - ZSZ Jawor (szerokość: 750 / wysokość: 498)kabaret O DWÓCH TAKICH Z WIEJSKIEJ - ZSZ Jawor (szerokość: 750 / wysokość: 498)

ZAPRASZAMY DO KINA OD 4 CZERWCA 2021 ROKU.
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie