Zapraszamy na strony kina XVIII OGÓLNOPOLSKI  TURNIEJ  ZESPOŁÓW TANECZNYCH

 

STONOGA 2017

 

 

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

tel. 76 8188621, 512680388, www.moksir.chojnow.eu      e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

 

Termin:

03 czerwca 2017 r. godz. 10.00

 

Miejsce:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

 

Szczegółowy opis kolejności i godzin rozpoczęcia poszczególnych kategorii zostanie umieszczony na stronie www.moksir.chojnow.eu ok. 7 dni przed turniejem.

 

Cel imprezy:

prezentacja dorobku artystycznego zespołów tanecznych,

promowanie twórczości tanecznej,

integracja grup tanecznych oraz instruktorów tańca,

wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach.

 

REGULAMIN:

 

 1. Turniej ma charakter zespołowy.
 2. KATEGORIE:

STYL/KATEGORIA

KATEGORIA WIEKOWA

FORMACJE DISCO

DO 11 LAT

12 - 15 LAT

POWYŻEJ 15 LAT

INNE FORMY TAŃCA
(formacje prezentujące miniaturę taneczną, inscenizację taneczną lub inne techniki tańca)

DO 11 LAT

12 - 15 LAT

POWYŻEJ 15 LAT

FORMACJE STREET DANCE

hip hop,  funky,  break dance itp.

DO 11 LAT

12 - 15 LAT

POWYŻEJ 15 LAT

 

 1. O przynależności do grupy wiekowej decyduje wiek najstarszego członka zespołu.
 2. Karty zgłoszeń należy przesyłać na adres korespondencyjny organizatora (lub adres e-mail) w nieprzekraczalnym terminie do 19 maja 2017 r. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Lista zespołów zakwalifikowanych pojawi się na stronie MOKSiR 22 maja 2017 r.
 3.  Zespoły zakwalifikowane do turnieju  wnoszą opłatę przelewem w wysokości 15 złotych od osoby za pierwszą i 10 złotych za każdą następną  kategorię taneczną  na rachunek:

 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

PKO BP SA Oddział 1 w Chojnowie

93 1020 3017 0000 2902 0381 1726     - z dopiskiem STONOGA i nazwą zespołu.

 

Warunkiem dopuszczenia do występu jest dokonanie wpłaty do dnia 26 maja oraz okazanie organizatorowi dowodu wpłaty w dniu turnieju. Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy, jeśli do występu zespołu nie dojdzie z przyczyn będących po stronie wpłacającego.

 

Zespoły, które w dniu turnieju chcą otrzymać fakturę VAT za wpisowe, prosimy o zaznaczenie tego w karcie zgłoszenia i wpisanie wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia. Wpłata musi być dokonana z konta osoby (instytucji), na którą będzie wystawiona faktura!!!

 

 1. W dniu turnieju zespół musi potwierdzić swój udział w biurze zawodów minimum 30 minut przed rozpoczęciem swojej kat. tanecznej. 
 2. Wszelkie koszty i ryzyka związane z udziałem w turnieju ponoszą w całości poszczególni uczestnicy.
 3. W związku z autorskim charakterem występów w toku turnieju, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników turnieju praw i interesów innych podmiotów, a w szczególności praw własności intelektualnej.
 4. Do turnieju nie dopuszcza się układów tanecznych prezentowanych w poprzednich przeglądach „STONOGA".
 5. Turniej nie dotyczy zespołów akrobatycznych i folklorystycznych.
 6. Zespół może być zgłoszony w kilku kategoriach tanecznych, ale w danej kategorii tanecznej może zaprezentować tylko jeden układ.
 7. Czas prezentacji: - formacje DISCO i STREET DANCE do 5 min.; - INNE FORMY TAŃCA do 10 min.
 8. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości.
 9. Kryteria oceny: technika i choreografia, oryginalność i pomysłowość układu, estetyka, dobór kostiumów i rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny
 10. Organizator zapewnia: parkiet o wymiarach min. 8 x 10 metrów, nagłośnienie (odtwarzacz CD, MP3), pamiątkowe dyplomy dla wszystkich zespołów oraz nagrody dla finalistów. UWAGA: nie obsługujemy Mini-Disc;
 11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione.
 12. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i p.poż obowiązujących na terenie obiektu.
 13. Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występu zespołu oraz późniejszą nieodpłatną eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, internet, itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.
 14. Zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowo sporządzone, nienależycie opłacone lub doręczone po terminie będą odrzucone.

 

 

Dodatkowych informacji udziela Jagoda Zderska

tel.  76 8188621, 512680388, e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

 


 

  XVIII Ogólnopolski Turniej Zespołów Tanecznych

STONOGA 2017

 

K A R T A      Z G Ł O S Z E N I A

wymagane jest wypełnienie wszystkich pól


 

1. Nazwa zespołu

 

............................................................................................................

 

2. Ilość osób i wiek

 

..................................................................

 

3. Kategoria tańca

 

............................................................................................................

 

4.  Czas trwania prezentacji oraz tytuł (jeśli posiada)

 

.............................................................................................................

 

5. Imię i nazwisko instruktora, telefon, e - mail

 

.............................................................................................................

 

6. Adres instytucji delegującej, telefon, e - mail

 

............................................................................................................

 

............................................................................................................

 

7. Ważniejsze osiągnięcia

 

............................................................................................................

 

............................................................................................................

 

 

 

 

Proszę o wystawienie faktury VAT


 

NAZWA...................................................................................................................................................

 

ADRES....................................................................................................................................................

 

NIP.............................................................................................................................................................

 

Oświadczam, iż wiem, że faktura zostanie wystawiona na właściciela konta, z którego dokonany zostanie przelew.

 

 

 

...........................................                                                               .......................................................

miejscowość, data                                                                               podpis instruktora

 

SIEDEMNASTE URODZINY STONOGI
11 czerwca br. miłośnicy tańca z całej Polski mogli spotkać się na siedemnastych urodzinach STONOGI, czyli kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Zespołów Tanecznych. Mimo sporej konkurencji (w tym samym czasie taneczny turniej organizował m.in. Wrocław),goście nie zawiedli. 50 prezentacji zawładnęło sceną Domu Kultury całkowicie... Jurorzy – Marta Brendel – dyplomowana choreograf i instruktorka tańca, a także tancerka Teatru Muzycznego Capitol, przewodnicząca; Małgorzata Rostkowska – choreograf, performerka, pedagog tańca zajmująca się głównie tańcem współczesnym oraz Paweł Klimek – instruktor tańca, choreograf, reżyser, który w latach 2003-2006 z grupą APS CREW sięgał kilkukrotnie po tytuły Mistrzów Polski w break dance – miała więc trudne zadanie wyłaniania najlepszych spośród wspaniałych... Ostatecznie wyniki turnieju są takie:


Disco do 11 lat

I miejsce – Mały Brooklyn

II miejsce – Mały Karambol

Disco 12 -15 lat

I miejsce – Mały Karambol

II miejsce – Teatr Tańca Free

Disco pow.15 lat

I miejsce – Brooklyn

II miejsce – One Beat

III miejsce – V.I.P

Inne formy  11 lat

I miejsce- Wymiatacze

II miejsce – Dropsiki

Inne formy 12 – 15 lat

I miejsce- Nocturn

I miejsce- Aplauz II

II miejsce- Nastki z Czternastki

Wyr. Karambol

Inne formy pow. 15 lat

I miejsce- Aplauz I

I miejsce-Arabeska

II miejsce- Modus

III miejsce- Teatr Tańca Say 1

Wyr.  zaTROODnieni

Street Dance do 11 lat

I miejsce – Jeszcze Raz Kids

II miejsce – Canonki

II miejsce- Okejki

III miejsce – Wymiatacze

III miejsce – Mały Brooklyn

Wyr. Ind. Wymiatacze – Milena Dac

Wyr. Ind. Non Stop – Piotr Urbański

Wyr. Ind. Okejki- Maja Owsińska

Wyr. Ind. Dropsiki – Zosia Tur

Street Dance 12 – 15 lat

I miejsce - Empire

II miejsce – Bez Kitu

II miejsce - Snakes

III miejsce – Flow Junior

III miejsce – Blackout Junior

Wyr. Mini Respekt

Wyr. Canon-Skład

Wyr. Ind.  Empire- Maciej Krompaszczyk

Wyr. Ind. Empire- Kacper Styczeń

Wyr. Ind. Empire- Jakub Andruszak

Street Dance pow. 15 lat

I miejsce- Chillout

II miejsce- Canon

II miejsce – V.I.P

III miejsce- zaTROODnieni

III miejsce – For Fan

Wyr. Remember The Feeling

Wyr. Ind. – zaTROODnieni – Gracjan SzumińskiSerdecznie wszystkim gratulujemy! Za rok rozstajemy się z panną STONOGĄ. Za rok – osiemnastka. Dorosłość. Jesteśmy jednak przekonani, że pani STONOGA będzie równie pełna młodzieńczego zapału i wigoru, co do tej pory, a na świętowanie urodzin zgłosi się równie liczna grupa tańczących gości...

ZESPOŁY TANECZNE ZAKWALIFIKOWANE

DO OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU ZESPOŁÓW TANECZNYCH

S T O N O G A    2 0 1 6


LP

NAZWA ZESPOŁU

MIASTO

INSTRUKTOR

1

ARABESKA

Nowe Miasteczko

Regina Drgas

2

STUDIO TAŃCA „FLEX"

Nowe Miasteczko

Joanna Bator

3

JUMP

Zielona Góra

Aleksandra Rogińska, Barbara Rakucka

4

JUMP  JUNIOR

Zielona Góra

Aleksandra Rogińska, Barbara Rakucka

5

MAŁE JUMPY

Zielona Góra

Aleksandra Rogińska

6

OKEJKI

Zielona Góra

Agnieszka Stępień

7

NON STOP

Zielona Góra

Anna Sepioł

8

CANON

Bolesławiec

Katarzyna Tomczyk-Jakubowska

9

CANON-SKŁAD

Bolesławiec

Katarzyna Tomczyk-Jakubowska

10

CANONKI

Bolesławiec

Katarzyna Tomczyk-Jakubowska

11

TEATR TAŃCA SAY

Żary

Bożena Wróbel

12

TEATR TAŃCA SAY 1

Żary

Bożena Wróbel

13

TEATR TAŃCA FREE

Żary

Bożena Wróbel

14

TEATR TAŃCA FREE

Żary

Bożena Wróbel

15

APLAUZ  I

Stargard

Paulina Ramotowska

16

APLAUZ  II

Stargard

Paulina Ramotowska

17

NASTKI Z CZTERNASTKI

Głogów

Elżbieta Hapel

18

NOCTURN

Bolesławiec

Halina Bałacka-Kłak

19

MODUS

Bolesławiec

Halina Bałacka-Kłak

20

DROPSIKI

Złotoryja

Michał Czyżewski,  Aleksandra Roś

21

DROPSIKI

Złotoryja

Michał Czyżewski , Aleksandra Roś

22

MINI PAKA

Złotoryja

Michał Czyżewski,  Aleksandra Roś

23

zaTROODnieni

Złotoryja

Michał Czyżewski,  Aleksandra Roś

24

zaTROODnieni

Złotoryja

Michał Czyżewski,  Aleksandra Roś

25

WYMIATACZE

Lubin

Monika Broczek,  Arleta Sochacka,  Barbara Olech

26

BEZ KITU

Lubin

Monika Broczek , Anna Miś

27

CHILLOUT

Lubin

Monika Broczek , Anna Miś

28

BLACKOUT

Jastrzębie-Zdrój

Marzena Górniok

29

JESZCZE RAZ KIDS

Jastrzębie-Zdrój

Marzena Górniok

30

FLOW JUNIOR

Jastrzębie-Zdrój

Marzena Górniok

31

BLACKOUT JUNIOR

Jastrzębie-Zdrój

Marzena Górniok

32

V.I.P

Wrocław

Joanna Foryś

33

V.I.P

Wrocław

Damian Kamiński

34

RITMO

Sobin

Małgorzata Szczęsna

35

RESPEKCIK

Legnica

Beata Klimecka

36

MINI RESPEKT

Legnica

Beata Klimecka

37

RESPEKT

Legnica

Beata Klimecka

38

REMEMBER THE FEELING

Strzelce

Dariusz Kowalewski

39

COOKIES KIDS

Strzelce

Iga Kobielak ,Dariusz Kowalewski

40

RTF KIDS

Strzelce

Iga Kobielak ,Dariusz Kowalewski

41

SNAKES

Strzelce

Iga Kobielak ,Dariusz Kowalewski

42

EMPIRE

Strzelce

Iga Kobielak ,Dariusz Kowalewski

43

PULL  UP!

Zielona Góra

Alicja Sobańska

44

FOR  FUN

Zielona Góra

Alicja Sobańska

45

CHILLI Kids

Wałbrzych

Sonia Baran, Małgorzata Żamojcin

46

SAY WHAT?!

Wałbrzych

Sonia Baran, Małgorzata Żamojcin

47

Mały Brooklyn

Chojnów

Marzena Anton

48

Mały Brooklyn

Chojnów

Marzena Anton

49

Mały Brooklyn 2

Chojnów

Marzena Anton

50

Brooklyn Junior

Chojnów

Marzena Anton

51

Brooklyn Junior

Chojnów

Marzena Anton

52

Brooklyn

Chojnów

Marzena Anton

53

 Brooklyn

Chojnów

Marzena Anton

54

ONE BEAT

Chojnów

Jagoda Zderska

55

KARAMBOL

Chojnów

Jagoda Zderska

56

MAŁY KARAMBOL

Chojnów

Jagoda Zderska

57

MAŁY KARAMBOL II

Chojnów

Jagoda Zderska 


XVI STONOGA ZATAŃCZYŁA W NOWYM DOMU KULTURY
XVI edycja Ogólnopolskiego Turnieju Zespołów Tanecznch STONOGA odbyła się już w zmodernizowanym i rozbudowanym budynku Domu Kultury. W 3 kategoriach tanecznych (a w każdej z nich w 3 kat. wiekowych) konkurowało ze sobą ponad 40 prezentacji. Wszystkie piękne, wszystkie zrodzone z pasji i miłości do tańca zarówno instruktorów, jak i młodych tancerzy. Jurorzy (Katarzyna Krawczonek, Kamila Kociałkowska i Paweł Klimek) mieli więc trudny orzech do zgryzienia. Ostatecznie tytuły podzielono następująco: Kat. disco. Do lat 11 - I miejsce Mały Brooklyn, II miejsce Mały Karambol, III miejsce Mały Karambol II. Wyróżnienia trafiły do Mini Brooklynu i formacji Amigos. Wśród 12-15 latków I miejsce wytańczył Karambol, II przypadło Brooklyn Junior. Wreszcie najstarsi, czyli powyżej 15 lat - Grand Prix dla Brooklynu, I miejsce One Beat, wyróżnienie V.I.P. Kat. street dance. Do 11 lat - I miejsce Mini Respekt, II miejsce Bez Kitu, III miejsce Małe Jumpy. Wyróżnienie - Cykady Mini. W gronie 12-15 latków I miejsce Shadows, II miejsce No Name, III miejsce Jump Junior. Grand Prix w tej kategorii przyznano formacji Chillout. Wśród najstarszych (powyżej 15 lat) I miejsce zdobyła grupa Remember the Feeling, II miejsce V.I.P., III miejsce Jump. Przyznano też wyróżnienia indywidualne - dla Kacpra Stycznia z Shadows, Natalii Misiaczek i Marka Bratkowskiego z Remember the Feeling, Patrycji Otockiej z Fever D.G. Kat. inne formy tańca. Do 11 lat - I miejsce Cykady Mini. 12-15 lat - I miejsce Blue Stars, II miejsce Cykady, III miejsce Luz. Powyżej 15 lat - I miejsce Pracownia Tańca Współczesnego BOK MCC, II miejsce Propsy Street Dance Academy. Wyróżnienia indywidualne trafiły do Gracjana Szumińskiego z Propsy Street Dance Academy i Leny Zacharewicz z No Name.


 


ZESPOŁY TANECZNE ZAKWALIFIKOWANE

DO OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU ZESPOŁÓW TANECZNYCH

S T O N O G A    2 0 1 5


LP

NAZWA ZESPOŁU

MIEJSCOWOŚĆ

INSTRUKTOR

1

RESPEKT

Legnica

Beata Klimecka

2

MINI RESPEKT

Legnica

Beata Klimecka

3

PROPSY - STREET DANCE ACADEMY

Złotoryja

Michał Czyżewski, Aleksandra Roś

4

PROPSY - STREET DANCE ACADEMY

Złotoryja

Michał Czyżewski, Aleksandra Roś

5

PROPSY - STREET DANCE ACADEMY

Złotoryja

Michał Czyżewski, Aleksandra Roś

6

MODUS

Bolesławiec

Halina Bałacka-Kłak

7

PRACOWNIA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO BOK MCC

Bolesławiec

Halina Bałacka-Kłak

8

BEZ KITU

Lubin

Anna Miś, Monika Broczek

9

WYMIATACZE

Lubin

Angelika Bochenek, Monika Broczek

10

CHILLOUT

Lubin

Anna Miś, Monika Broczek

11

V.I.P.

Wrocław

Anna Dziewiątkowska

12

CHILLI

Wrocław

Paweł Gaj

13

CHILLOUT 2

Wrocław

Paweł Gaj  

14

LUZ

Lubin

Elżbieta Michalak

15

SMILE

Wrocław

Sylwia Nadolska

16

AMIGOS

Wrocław

Sylwia Nadolska

17

NO NAME

Strzelce Krajeńskie

Dariusz Kowalewski, Iga Kobelak

18

NO NAME

Strzelce Krajeńskie

Dariusz Kowalewski, Iga Kobelak

19

SHADOWS

Strzelce Krajeńskie

Dariusz Kowalewski, Iga Kobelak

20

REMEMBER THE FEELING

Strzelce Krajeńskie

Dariusz Kowalewski

21

REMEMBER THE FEELING

Strzelce Krajeńskie

Dariusz Kowalewski

22

CYKADY-MINI

Przemków

Joanna Wieckowska

23

CYKADY-MINI

Przemków

Joanna Wieckowska

24

CYKADY

Przemków

Joanna Wieckowska

25

CYKADY

Przemków

Joanna Wieckowska

26

FEVER D.G

Lubin

Małgorzata Otocka

27

FEVER D.G

Lubin

Małgorzata Otocka

28

FEVER D.G

Lubin

Małgorzata Otocka

29

MAŁE JUMPY

Sulechów

Aleksandra Roginska,

30

JUMP JUNIOR

Sulechów

Aleksandra Roginska, Barbara Rakucka

31

JUMP

Sulechów

Aleksandra Roginska, Barbara Rakucka

32

BLUE  STARS

Wrocław

Anna Dziewiątkowska

33

V.I.P.

Wrocław

Anna Dziewiątkowska

34

MINI BROOKLYN

Chojnów

Marzena Anton

35

MAŁY BROOKLYN

Chojnów

Marzena Anton

36

BROOKLYN JUNIOR

Chojnów

Marzena Anton

37

BROOKLYN

Chojnów

Marzena Anton

38

ONE BEAT

Chojnów

Jagoda Zderska

39

MAŁY KARAMBOL II

Chojnów

Jagoda Zderska

40

MAŁY KARAMBOL

Chojnów

Jagoda Zderska

41

KARAMBOL

Chojnów

Jagoda Zderska
 XVI OGÓLNOPOLSKI  TURNIEJ  ZESPOŁÓW TANECZNYCH


STONOGA 2015 

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

tel. 512680388, www.moksir.chojnow.eu      e-mail: mdk_chojnow@wp.plTermin:

13 czerwca 2015 r. godz. 10.00Miejsce:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7Szczegółowy opis kolejności i godzin rozpoczęcia poszczególnych kategorii zostanie umieszczony na stronie www.moksir.chojnow.eu ok 7 dni przed turniejem.Cel imprezy:

prezentacja dorobku artystycznego zespołów tanecznych,

promowanie twórczości tanecznej,

integracja grup tanecznych oraz instruktorów tańca,

wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach.REGULAMIN:

 

 1. Turniej ma charakter zespołowy.

 2. KATEGORIE:

STYL/KATEGORIA

KATEGORIA WIEKOWA

FORMACJE DISCO

DO 11 LAT

12 - 15 LAT

POWYŻEJ 15 LAT

FORMACJE STREET DANCE

hip hop,  funky,  break dance itp.

DO 11 LAT

12 - 15 LAT

POWYŻEJ 15 LAT

INNE FORMY TAŃCA
(formacje prezentujące miniaturę taneczną, inscenizację taneczną lub inne techniki tańca)

DO 11 LAT

12 - 15 LAT

POWYŻEJ 15 LAT

 

 1. O przynależności do grupy wiekowej decyduje wiek najstarszego członka zespołu.

 2. Karty zgłoszeń należy przesyłać na adres korespondencyjny organizatora (lub adres e-mail) w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja 2015 r. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Lista zespołów zakwalifikowanych pojawi się na stronie MOKSiR 1 czerwca 2015 r.

 3.  Zespoły zakwalifikowane do turnieju  wnoszą opłatę przelewem w wysokości 15 złotych od osoby za pierwszą i 10 złotych za każdą następną  kategorię taneczną  na rachunek:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

Bank Spółdzielczy O/Chojnów

22 8644 0000 0001 9523 2000 0010     - z dopiskiem STONOGA i nazwą zespołu.Warunkiem dopuszczenia do występu jest dokonanie wpłaty do dnia 5 czerwca oraz okazanie organizatorowi dowodu wpłaty w dniu turnieju. Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy, jeśli do występu zespołu nie dojdzie z przyczyn będących po stronie wpłacającego.Zespoły, które w dniu turnieju chcą otrzymać fakturę VAT za wpisowe prosimy o zaznaczenie tego w karcie zgłoszenia i wpisanie wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia. Wpłata musi być dokonana z konta osoby (instytucji), na którą będzie wystawiona faktura!!!

 

 1. W dniu turnieju zespół musi potwierdzić swój udział w biurze zawodów minimum 30 minut przed rozpoczęciem swojej kat. tanecznej. 

 2. Wszelkie koszty i ryzyka związane z udziałem w turnieju ponoszą w całości poszczególni uczestnicy.

 3. W związku z autorskim charakterem występów w toku turnieju, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników turnieju praw i interesów innych podmiotów, a w szczególności praw własności intelektualnej.

 4. Do turnieju nie dopuszcza się układów tanecznych prezentowanych w poprzednich przeglądach „STONOGA".

 5. Turniej nie dotyczy zespołów akrobatycznych i folklorystycznych.

 6. Zespół może być zgłoszony w kilku kategoriach tanecznych, ale w danej kategorii tanecznej może zaprezentować tylko jeden układ.

 7. Czas prezentacji: - formacje DISCO i STREET DANCE do 5 min.; - INNE FORMY TAŃCA do 10 min.

 8. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości.

 9. Kryteria oceny: technika i choreografia, oryginalność i pomysłowość układu, estetyka, dobór kostiumów i rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny

 10. Organizator zapewnia: parkiet o wymiarach min. 8 x 10 metrów, nagłośnienie (odtwarzacz CD), pamiątkowe dyplomy dla wszystkich zespołów oraz nagrody dla finalistów. UWAGA: nie obsługujemy formatu CD RW, MP3, Mini-Disc;

 11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione.

 12. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i p.poż obowiązujących na terenie obiektu.

 13. Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występu zespołu oraz późniejszą nieodpłatną eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, internet, itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.

 14. Zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowo sporządzone, nienależycie opłacone lub doręczone po terminie będą odrzucone.

 

 

Dodatkowych informacji udziela Jagoda Zderska

tel. 512680388, e-mail: mdk_chojnow@wp.pl 

  XVI Ogólnopolski Turniej Zespołów Tanecznych

STONOGA 2015

 

K A R T A      Z G Ł O S Z E N I A

wymagane jest wypełnienie wszystkich pól


 

1. Nazwa zespołu

 

............................................................................................................

 

2. Ilość osób i wiek

 

..................................................................

 

3. Kategoria tańca

 

............................................................................................................

 

4.  Czas trwania prezentacji oraz tytuł (jeśli posiada)

 

.............................................................................................................

 

5. Imię i nazwisko instruktora, telefon, e - mail

 

.............................................................................................................

 

6. Adres instytucji delegującej, telefon, e - mail

 

............................................................................................................

 

............................................................................................................

 

7. Ważniejsze osiągnięcia

 

............................................................................................................

 

............................................................................................................

 

 

 

 

Proszę o wystawienie faktury VAT


 

NAZWA...................................................................................................................................................

 

ADRES....................................................................................................................................................

 

NIP.............................................................................................................................................................Oświadczam, iż wiem, że faktura zostanie wystawiona na właściciela konta, z którego dokonany zostanie przelew.

 

 

 

...........................................                                                               .......................................................

miejscowość, data                                                                               podpis instruktora..........................................................................................................................................................................................................................SPONSOREM XV STONOGI ZOSTAŁ BANK ZACHODNI WBK S.A. we Wrocławiu - www.bzwbk.pl
XV Ogólnopolski Turniej Zespołów Tanecznych STONOGA za nami! 64 prezentacje - pełne rytmu, gracji, zabawnych, a czasem wzruszających występów oklaskiwała publiczność w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4. Jury w składzie: Natalia Pinach, Małgorzata Rostkowska i Paweł Klimek miało więc sporo pracy, by dostrzec i nagrodzić tych, którzy wśród tylu wspaniałych byli wspanialsi – o gest, rysunek układu, wyrażoną ciałem radość tańczenia. Ostatecznie zapadły takie oto wyniki:


Kategoria disco dance  do lat 11

I miejsce Mała Plejada (Wrocław)

II miejsce Mały Karambol (Chojnów)

III miejsca ex aequo Mikroelement (Tarnów Opolski) i Mały Karambol II (Chojnów)

Wyróżnieniem uhonorowano wrocławską Plejadkę.


Kategoria disco dance 12-15 lat

I miejsce Brooklyn Junior (Chojnów)

II miejsce Karambol (Chojnów)

III miejsca ex aequo Plejada (Wrocław) i Blue Stars (Wrocław)


Kategoria disco dance powyżej 15 lat

I miejsce Brooklyn (Chojnów)

II miejsce Chilli (Wrocław)

III miejsce Element (Tarnów Opolski)


Kategoria street dance  do 11 lat

I miejsce Mała Plejada (Wrocław)

II miejsca ex aequo Chillinki (Wałbrzych) i Cykady Mini (Przemków)

III miejsce Bez Kitu (Lubin)


Kategoria street dance 12-15 lat

I miejsce Kerepok (Lubin)

II miejsca ex aequo Gigabajty (Zielona Góra) i Cykady (Przemków)

III miejsca ex aequo Plejada (Wrocław) i Swaggersi (Nowogród Bobrzański)

Wyróżnieniem indywidualnym nagrodzono Żaklinę Więckowską z Cykad (Przemków)


Kategoria street dance powyżej 15 lat

I miejsce Escape (Zielona Góra)

II miejsce Dope Crew (Świebodzin)

III miejsca ex aequo Fuego (Lubin) i Muffins (Lubsko)

Grand Prix w tej kategorii jurorzy przyznali Arabesce z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Miasteczku


Kategoria freestyle  do 11 lat

I miejsce Mały Karambol (Chojnów)


Kategoria freestyle 12-15 lat

I miejsce Cykady (Przemków)

II miejsce Mozaika (Przemków)

III miejsca ex aequo Draft (Brzeg) i Nocturn (Bolesławiec)


Kategoria freestyle powyżej 15 lat

I miejsce Modus (Bolesławiec)

II miejsca ex aequo Decadance (Tarnów Opolski) i Respekt (Legnica)

III miejsce Brooklyn (Chojnów)
HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU ZESPOŁÓW TANECZNYCH STONOGA 20149.15 - 9.45   - REJESTRACJA KAT. DISCO DANCE

10.00 - KAT.  DISCO DANCE

PRZERWA

ROZDANIE NAGRÓD W KAT. DISCO DANCE11.15 - 11.45   - REJESTRACJA KAT. STREET DANCE

12.00 - KAT. STREET DANCE

PRZERWA

ROZDANIE NAGRÓD W KAT. STREET DANCE

 


14.15 - 14.45   - REJESTRACJA KAT. FREESTYLE

15.00 - KAT. FREESTYLE

PRZERWA

ROZDANIE NAGRÓD W KAT. FREESTYLE

ZESPOŁY TANECZNE ZAKWALIFIKOWANE

DO OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU ZESPOŁÓW TANECZNYCH

S T O N O G A    2 0 1 4


LP

NAZWA ZESPOŁU

MIEJSCOWOŚĆ

INSTRUKTOR

1

ARABESKA

Nowe Miasteczko

Regina Drgas, Joanna Bator

2

ARABESKA

Nowe Miasteczko

Regina Drgas, Joanna Bator

3

J&D FAJNY SKŁAD

Wrocław

Justyna Mańkiewicz-Ilori

4

ELEMENT

Tarnów Opolski

Monika Hulbój

5

ELEMENT

Tarnów Opolski

Monika Hulbój

6

MIKROELEMENT

Tarnów Opolski

Monika Hulbój

7

DECADANCE

Tarnów Opolski

Mariola Duda

8

SAMAR

Głogów

Sara Matelska

9

SAMAR

Głogów

Sara Matelska

10

MAKE IT CLAP

Wrocław

Anna Bartkowska

11

KARAMBOL

Chojnów

Jadwiga Zderska

12

MAŁY KARAMBOL

Chojnów

Jadwiga Zderska

13

MAŁY KARAMBOL

Chojnów

Jadwiga Zderska

14

MAŁY KARAMBOL II

Chojnów

Jadwiga Zderska

15

PAKA I  -  wycofany

Pakosław

Anna Michałek, Katarzyna Snadna

16

PAKA II  - wycofany

Pakosław

Anna Michałek, Katarzyna Snadna

17

ESCAPE

Zielona Góra

Agnieszka Miś

18

PINK STARS

Wrocław

Anna Dziewiątkowska

19

PINK STARS

Wrocław

Anna Dziewiątkowska

20

BLUE  STARS

Wrocław

Anna Dziewiątkowska

21

BLUE  STARS

Wrocław

Anna Dziewiątkowska

22

BEZ KITU

Lubin

Monika Broczek, Angelika Bochenek

23

FUEGO

Lubin

Monika Broczek, Angelika Bochenek

24

KEREPOK

Lubin

Monika Broczek, Angelika Bochenek

25

LEVITATE

Legnica

Marta Marcinkiwicz

26

CYKADY

Przemków

Joanna Więckowska

27

CYKADY

Przemków

Joanna Więckowska

28

CYKADY MINI

Przemków

Joanna Więckowska

29

CYKADY MINI

Przemków

Joanna Więckowska

30

CYKADY MINI

Przemków

Joanna Więckowska

31

MOZAIKA

Przemków

Katarzyna Krawczonek

32

MOZAIKA MINI

Przemków

Katarzyna Krawczonek

33

TAKT   - wycofany

Bolesławiec

Anna Leśniewska

34

MAŁY TAKT   - wycofany

Bolesławiec

Anna Leśniewska

35

MAŁY BROOKLYN

Chojnów

Marzena Anton

36

MAŁY BROOKLYN

Chojnów

Marzena Anton

37

MINI BROOKLYN   - wycofany

Chojnów

Marzena Anton

38

BROOKLYN  JUNIOR

Chojnów

Marzena Anton

39

BROOKLYN JUNIOR

Chojnów

Marzena Anton

40

BROOKLYN

Chojnów

Marzena Anton

41

BROOKLYN

Chojnów

Marzena Anton

42

CHILLOUT

Wrocław

Hanna Wachowska

43

CHILLI

Wrocław

Hanna Wachowska

44

CHILLI

Wrocław

Hanna Wachowska

45

PLEJADKA

Wrocław

Kamila Kociałkowska

46

PLEJADKA

Wrocław

Paweł Kokowski

47

MAŁA PLEJADA

Wrocław

Kamila Kociałkowska

48

MAŁA PLEJADA

Wrocław

Paweł Kokowski

49

PLEJADKA MIX

Wrocław

Kamila Kociałkowska

50

PLEJADA

Wrocław

Paweł Kokowski

51

PLEJADA

Wrocław

Kamila Kociałkowska

52

MUFFINS

Lubsko

Aleksandra Charabin

53

DOPE CREW

Świebodzin

Aleksandra Charabin

54

SWAGGERSI

Nowogród Bobrzański

Aleksandra Charabin

55

RESPEKT

Legnica

Beata Klimecka

56

RESPEKT

Legnica

Beata Klimecka

57

RESPEKT BIS

Legnica

Beata Klimecka

58

PACZWORKI

Zielona Góra

Ewa Marchewka

59

GIGABAJTY

Zielona Góra

Ewa Marchewka

60

PRACOWNIA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO

Bolesławiec

Halina Bałacka-Kłak

61

PRACOWNIA TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO

Bolesławiec

Halina Bałacka-Kłak

62

MODUS

Bolesławiec

Halina Bałacka-Kłak

63

CHILLINKI

Wałbrzych

Małgorzata Żamojcin

64

CREATIVE SO WANNA BE STUDIO

Wrocław

Dayana Brzozowska

65

CROSS MINI

Brzeg

Andrzej Rolski

66

CROSS MINI

Brzeg

Andrzej Rolski

67

CROSS JUNIOR

Brzeg

Andrzej Rolski

68

DRAFT

Brzeg

Andrzej Rolski

69

DETAL

Brzeg

Andrzej Rolski

70

CROSS SQUAD  -  wycofany

Brzeg

Andrzej Rolski

71

PROJECTOWNIA

Brzeg

Andrzej Rolski

72

INTRO   - wycofany

Brzeg

Andrzej Rolski

73

SETENTA

Wrocław

Barbara Karpińska XV OGÓLNOPOLSKI  TURNIEJ  ZESPOŁÓW TANECZNYCH

STONOGA 2014


 

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

tel. 512680388,  www.moksir.chojnow.eu      e-mail: mdk_chojnow@wp.pl


Adres korespondencyjny:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

59-225 Chojnów, Rynek 20


Termin:

10 maja 2014 r. godz. 10.00


Miejsce:

Wyjątkowo w tym roku, ze względu na kapitalny remont budynku MOKSiR przy ul. Małachowskiego 7, turniej odbędzie się w innym miejscu:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka

ul.Kilińskiego 23

59-225 Chojnów


Szczegółowy opis kolejności i godzin rozpoczęcia poszczególnych kategorii zostanie umieszczony na stronie www.moksir.chojnow.eu co najmniej 7 dni przed turniejem.


Cel imprezy:

  prezentacja dorobku artystycznego zespołów tanecznych,

  promowanie twórczości tanecznej,

  integracja grup tanecznych oraz instruktorów tańca

  wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach


REGULAMIN:

 

 1. Turniej ma charakter zespołowy.
 2. KATEGORIE:

STYL/KATEGORIA

KATEGORIA WIEKOWA

FORMACJE DISCO

DO 11 LAT

12 - 15 LAT

POWYŻEJ 15 LAT

FORMACJE STREET DANCE

DO 11 LAT

12 - 15 LAT

POWYŻEJ 15 LAT

FORMACJE FREESTYLE

DO 11 LAT

12 - 15 LAT

POWYŻEJ 15 LAT

 

 1. O przynależności do grupy wiekowej decyduje wiek najstarszego członka zespołu.
 2. Karty zgłoszeń należy przesyłać na adres korespondencyjny organizatora (lub adres e-mail) w nieprzekraczalnym terminie 25 kwietnia 2014 r. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Lista zespołów zakwalifikowanych pojawi się na stronie MOKSiR 30 kwietnia 2014 r.
 3.  Zespoły zakwalifikowane do turnieju  wnoszą opłatę przelewem w wysokości 15 złotych od osoby za pierwszą i 10 złotych za każdą następną  kategorię taneczną  na rachunek:

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie

59-225 Chojnów, ul. Małachowskiego 7

Bank Spółdzielczy O/Chojnów

22 8644 0000 0001 9523 2000 0010     - z dopiskiem STONOGA i nazwą zespołu.


Warunkiem dopuszczenia do występu jest dokonanie wpłaty do dnia 5 maja oraz okazanie organizatorowi dowodu wpłaty w dniu turnieju. Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy, jeśli do występu zespołu nie dojdzie z przyczyn będących po stronie wpłacającego.


Zespoły, które w dniu turnieju chcą otrzymać fakturę VAT za wpisowe prosimy o zaznaczenie tego w karcie zgłoszenia i wpisanie wszystkich danych niezbędnych do jej wystawienia. Wpłata  musi być dokonana z konta osoby (instytucji), na którą będzie wystawiona faktura.

 

 1. W dniu turnieju zespół musi potwierdzić swój udział w biurze zawodów minimum 30 minut przed rozpoczęciem swojej kat. tanecznej. 
 2. Wszelkie koszty i ryzyka związane z udziałem w turnieju ponoszą w całości poszczególni uczestnicy.
 3. W związku z autorskim charakterem występów w toku turnieju, organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników turnieju praw i interesów innych podmiotów, a w szczególności praw własności intelektualnej.
 4. Do turnieju nie dopuszcza się układów tanecznych prezentowanych w poprzednich przeglądach „STONOGA".
 5. Turniej nie dotyczy zespołów akrobatycznych i folklorystycznych.
 6. Zespół może być zgłoszony w kilku kategoriach tanecznych, ale w danej kategorii tanecznej może zaprezentować tylko jeden układ.
 7. Czas prezentacji: - formacje DISCO i STREET DANCE do 5 min.; - formacje FREESTYLE do 10 min.
 8. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości.
 9. Kryteria oceny: technika i choreografia, oryginalność i pomysłowość układu, estetyka, dobór kostiumów i rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny
 10. Organizator zapewnia: parkiet o wymiarach min. 10x10 metrów ,nagłośnienie (odtwarzacz CD). UWAGA: nie obsługujemy formatu CD RW, MP3, Mini-Disc; - pamiątkowe dyplomy dla wszystkich zespołów oraz nagrody dla finalistów.
 11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione.
 12. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i p.poż obowiązujących na terenie obiektu.
 13. Udział w turnieju jest równoznaczny z akceptacją zapisów regulaminu i wyrażeniem zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występu zespołu oraz późniejszą  nieodpłatną eksploatację zarejestrowanego materiału (tv, prasa, internet, itp.) w celu promocji imprezy przez organizatora.
 14. Zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowo sporządzone, nienależycie opłacone lub doręczone po terminie  będą odrzucone.

 

 

Dodatkowych informacji udziela Jagoda Zderska

tel. 512680388, e-mail: mdk_chojnow@wp.pl

 

 

 

XV Ogólnopolski Turniej Zespołów Tanecznych

STONOGA 2014

 

K A R T A      Z G Ł O S Z E N I A

wymagane jest wypełnienie wszystkich pól


 

1. Nazwa zespołu

 

............................................................................................................

 

2. Ilość osób i wiek

 

..................................................................

 

3. Kategoria tańca

 

............................................................................................................

 

4.  Czas trwania prezentacji oraz tytuł (jeśli posiada)

 

.............................................................................................................

 

5. Imię i nazwisko instruktora, telefon, e - mail

 

.............................................................................................................

 

6. Adres instytucji delegującej, telefon, e - mail

 

............................................................................................................

 

............................................................................................................

 

7. Ważniejsze osiągnięcia

 

............................................................................................................

 

............................................................................................................

 

 

 

 

Proszę o wystawienie faktury VAT


 

NAZWA...................................................................................................................................................

 

ADRES....................................................................................................................................................

 

NIP.............................................................................................................................................................


       Oświadczam, iż wiem, że faktura zostanie wystawiona na właściciela konta, z którego dokonany zostanie przelew.

 

 

 

...........................................                                                               .......................................................

miejscowość, data                                                                               podpis instruktora

 

 .......................................................................................................................................................................................................................................
XIV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ

ZESPOŁÓW TANECZNYCH „STONOGA"

 

Protokół z obrad jury

 

Jury w składzie:

 1. Małgorzata Rostkowska

 2. Natalia Pinach

 3. Paweł Klimek

postanowiło nagrodzić następujące zespoły taneczne:Disco do 11 lat

I miejsce - MAŁY KARAMBOL

II miejsce – MAŁY BROOKLYN

III miejsce – GAMIX III

Disco 12 -15 lat

I miejsce - KARAMBOL II

II miejsce - BROOKLYN

Disco pow.15 lat

I miejsce - BROOKLYN


 

Street Dance do 11 lat

I miejsce – CANONKI

II miejsce -MAŁY BROOKLYN

III miejsce- BEZ KITU

III miejsce- CHILLINKI

WYR. DOMINIKA PAWŁOWSKA (MAŁY BROOKLYN)

Street Dance 12 – 15 lat

I miejsce- KEREPOK

II miejsce-DA URBAN KIDS

II miejsce- GIGABAJTY

III miejsce- GAMIX I

III miejsce- CANON-SKŁAD

Street Dance pow. 15 lat

I miejsce- FUEGO

II miejsce- DA GIRLZ

II miejsce- ESCAPE

III miejsce- PROFESSIONAL SUPPORT

III miejsce- CROSS SQUAD

WYR. DAWID MYKIETYSZYN (FUEGO)


 


Freestyle do 11 lat

I miejsce- DRAFT

II miejsce-URWISY

III miejsce- J&D II

Freestyle 12 – 15 lat

I miejsce- REWERS

II miejsce- ETIUDA

III miejsce- CREATIVE

WYR. Julia Babijczuk ( ETIUDA)

Freestyle pow. 15 lat

I miejsce- RED

II miejsce- MODUS

III miejsce- KARAMBOL

WYR. ARABESKA


 


 

ZESPOŁY TANECZNE ZAKWALIFIKOWANE

DO OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU ZESPOŁÓW TANECZNYCH

STONOGA 20131.   J&D FORMACJA TAŃCA NOWOCZESNEGO I BALETU   WROCŁAW

2.   J&D FORMACJA TAŃCA NOWOCZESNEGO I BALETU II  WROCŁAW

3.   ESCAPE ZIELONA GÓRA

4.   DA GIRLZ  ZIELONA GÓRA

5.   BEZ KITU  LUBIN

6.   KEREPOK  LUBIN

7.   FUEGO  LUBIN

8.   RESPEKT  LEGNICA

9.   PROFESSIONAL SUPPORT  WROCŁAW

10. MOZAIKA MINI  PRZEMKÓW

11. MOZAIKA I  PRZEMKÓW

12. MOZAIKA II  PRZEMKÓW

13. CANON  BOLESŁAWIEC

14. CANONKI  BOLESŁAWIEC
15. CANON-SKŁAD  BOLESŁAWIEC

16. GAMIX I  NOWA SÓL

17. GAMIX II  NOWA SÓL

18. GAMIX III  NOWA SÓL

19. AQUA  WAŁBRZYCH

20. MINI BROOKLYN  CHOJNÓW

21. MAŁY BROOKLYN  CHOJNÓW

22. BROOKLYN CHOJNÓW

23. BROOKLYN CHOJNÓW

24. CROSS MINI  BRZEG

25. CROSS JUNIOR  BRZEG
26. GRUPY BALETOWE  BRZEG

27. DRAFT  BRZEG

28. DETAL  BRZEG

29. CROSS SQUAD  BRZEG

30. RED   BRZEG

31. MODUS  BOLESŁAWIEC

32. ETIUDA  BOLESŁAWIEC

33. FIGIELKI  BOLESŁAWIEC

34. GIGABAJTY  ZIELONA GÓRA

35. ARABESKA  NOWE MIASTECZKO

36. REWERS  BYTOM ODRZAŃSKI

37. CREATIVE  WROCŁAW

38. MAŁY TAKT  BOLESŁAWIEC

39. URWISY  BOLESŁAWIEC

40. TAKT  BOLESŁAWIEC

41. MAŁY KARAMBOL II  CHOJNÓW

42. MAŁY KARAMBOL  CHOJNÓW

43. KARAMBOL II  CHOJNÓW

44. KARAMBOL CHOJNÓW

45. CHILLINKI   WAŁBRZYCH

46. DA URBAN KIDS   WAŁBRZYCH


                                                                                                                                                                                                                                    


XIII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD

ZESPOŁÓW TANECZNYCH „STONOGA" 2012

Protokół z obrad jury


Jury w składzie:

 1. Monika Broczek - Golko

 2. Bartek Makowski

 3. Paweł Klimek

postanowiło nagrodzić następujące zespoły taneczne:


Disco Dance do 11 lat


I miejsce - Mini Plejada - Wrocław

II miejsce- Mały Brooklyn - Chojnów

III miejsce- Mały Karambol - Chojnow


Disco Dance 12 - 15 lat


I miejsce- Brooklyn - Chojnów

II miejsce- Karambol II - Chojnów

III miejsce- Mała Plejada - Wrocław


Disco Dance pow. 15 lat


I miejsce- Karambol - Chojnów

II miejsce- Brooklyn - Chojnów

III miejsce- Street Dance - Legnica

Wyr. Bartek Krajniak - Chojnów


Street Dance do 11 lat


I miejsce - Mały Brooklyn - Chojnów

II miejsce -Plejadka - Wrocław

III miejsce - Gamix II - Nowa Sól


Street Dance 12 -15 lat


I miejsce- Coma 2 - Nowa Ruda

II miejsce- Flow - Nowe Miasteczko

III miejsce- Just Say Yes - Świebodzin


Street Dance pow.15 lat


Grand Prix - Remember The Feeling - Strzelce


I miejsce - Mozaika - Przemków

II miejsce - Karambol - Chojnów

III miejsce - W.T.F - Zielona Góra

III miejsce - Brooklyn - Chojnów


Freestyle do 11 lat


I miejsce- Mały Brooklyn - Chojnów

II miejsce- Blue Stars - Wrocław

III miejsce- Urwisy - Bolesławiec

III miejsce- Cross Junior - Brzeg


Freestyle 12 - 15 lat


I miejsce- Etiuda - Bolesławiec

II miejsce- Mały Takt - Bolesławiec

III miejsce- Mała Pasja - Stargard


Freestyle pow. 15 lat


Grand Prix - Modus - Bolesławiec


I miejsce- Remember The Feeling - Strzelce

II miejsce- Red - Lewin Brzeski

II miejsce- So Wanna Be Creative - Wrocław

III miejsce- Chilli - Wrocław

III miejsce- Ekspresja I - Stargard Szczeciński


ZESPOŁY TANECZNE ZAKWALIFIKOWANE

DO OGÓLNOPOLSKIEGO PRZEGLĄDU ZESPOŁÓW TANECZNYCH

STONOGA 20121

SPECIAL EDYTION - Brzeg

FREESTYLE

12

2

SPECIAL EDYTION - Brzeg

STREET DANCE

12

3

RED - Lewin Brzeski

FREESTYLE

8

4

CROSS SQUAD - Brzeg

STREET DANCE

6

5

CROSS JUNIOR - Brzeg

FREESTYLE

20

6

LUBIE TO!!! - Legnica

FREESTYLE

4

7

STREET DANCE - Legnica

DISCO DANCE

3

8

STREET DANCE - Legnica

FREESTYLE

8

9

EKSPRESJA I - Stargard Szczec.

FREESTYLE

11

10

MAŁA PASJA - Stargard

FREESTYLE

18

11

PASJA - Stargard

FREESTYLE

5

12

SO WANNA BE CREATIVE - Wrocław

FREESTYLE

25

13

SO WANNA BE CREW - Wrocław

STREET DANCE

9

14

PINK STARS - Wrocław

FREESTYLE

8

15

BLUE STARS - Wrocław

FREESTYLE

12

16

CHILI - Wrocław

FREESTYLE

9

17

PLEJADKA - Wrocław

DISCO DANCE

15

18

MINI PLEJADA - Wrocław

DISCO DANCE

22

19

MINI PLEJADA - Wrocław

STREET DANCE

22

20

MAŁA PLEJADA - Wrocław

DISCO DANCE

7

21

MAŁA PLEJADA - Wrocław

STREET DANCE

8

22

MAŁY TAKT - Bolesławiec

FREESTYLE

18

23

URWISY - Bolesławiec

FREESTYLE

18

24

FIGIELKI - Bolesławiec

FREESTYLE

12

25

ETIUDA - Bolesławiec

FREESTYLE

20

26

ETIUDA - Bolesławiec

STREET DANCE

20

27

MODUS - Bolesławiec

FREESTYLE

11

28

MOZAIKA - Przemków

STREET DANCE

25

29

MOZAIKA - Przemków

STREET DANCE

10

30

COMA - Nowa Ruda

STREET DANCE

13

31

COMA 2 - Nowa Ruda

STREET DANCE

12

32

SHADOWS STREET - Nowa Ruda

STREET DANCE

4

33

FLOW Z NOWEGO MIASTECZKA

STREET DANCE

11

34

JUST SAY YES - Świebodzin

STREET DANCE

7

35

WAVE - Świebodzin

FREESTYLE

14

36

WAVE - Świebodzin

STREET DANCE

14

37

SMILE - Strzegom

FREESTYLE

22

38

B4 - Strzegom

FREESTYLE

11

39

SZOKO - FLIPS - Odolanów

STREET DANCE

14

40

KLIK - Odolanów

STREET DANCE

8

41

RAINBOW - Odolanów

STREET DANCE

14

42

TEMPO - Odolanów

STREET DANCE

13

43

FEEDBACK - Odolanów

STREET DANCE

10

44

LUZACZKI - Lubin

FREESTYLE

17

45

MINI FORMACJA FANTAZJA - Polkowice

DISCO DANCE

6

46

MINI FORMACJA FANTAZJA - Polkowice

FREESTYLE

6

47

FANTAZJA II - Polkowice

DISCO DANCE

16

48

FANTAZJA II - Polkowice

FREESTYLE

16

49

GAMIX I - Nowa Sól

STREET DANCE

13

50

GAMIX II - Nowa Sól

STREET DANCE

16

51

GAMIX III - Nowa Sól

STREET DANCE

21

52

L.O.L - Zielona Góra

STREET DANCE

12

53

TIGA - Zielona Góra

STREET DANCE

8

54

TIGUSIE - Zielona Góra

FREESTYLE

11

55

W.T.F - Zielona Góra

FREESTYLE

14

56

W.T.F - Zielona Góra

STREET DANCE

14

57

SHOCK - Wałbrzych

FREESTYLE

3

58

AQUA - Wałbrzych

FREESTYLE

12

59

FUZJA - Wałbrzych

STREET DANCE

7

60

CHILLOUT - Wałbrzych

FREESTYLE

6

61

REMEMBER THE FEELING - Strzelce Krajeńskie

STREET DANCE

9

62

REMEMBER THE FEELING - Strzelce Krajeńskie

FREESTYLE

18

63

MAŁY BROOKLYN - Chojnów

DISCO DANCE

36

64

MAŁY BROOKLYN - Chojnów

STREET DANCE

23

65

MAŁY BROOKLYN - Chojnów

FREESTYLE

23

66

BROOKLYN - Chojnów

DISCO DANCE

19

67

BROOKLYN - Chojnów

DISCO DANCE

6

68

BROOKLYN - Chojnów

STREET DANCE

6

69

DŻAJF - Chojnów

FREESTYLE

9

70

MAŁY KARAMBOL II - Chojnów

FREESTYLE

11

71

MAŁY KARAMBOL - Chojnów

DISCO DANCE

24

72

KARAMBOL II - Chojnów

DISCO DANCE

19

73

KARAMBOL - Chojnów

DISCO DANCE

7

74

KARAMBOL - Chojnów

STREET DANCE

7


NOWE TELEFONY MOKSiR - 505 398 729 i 505 398 794
serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie